Przejdź do głównej zawartości

Firma Carrier wybiera czynnik chłodniczy R-32 do agregatów i pomp ciepła ze sprężarkami typu scroll

CHARLOTTE, N.C. -

W ramach zobowiązania do dostarczania klientom rozwiązań wykorzystujących właściwy czynnik chłodniczy do konkretnych zastosowań, firma Carrier wybrała typ R-32, mający zastąpić wcześniej stosowany czynnik R-410A o wysokim współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) w komercyjnych agregatach chłodniczych wykorzystujących sprę±arki typu scroll.

Czynnik R-32 został wybrany ze względu na mniejszy wpływ na środowisko, du±ą efektywność energetyczną, szeroką dostępność i łatwość u±ytkowania. Na terenie Europy czynnik ten będzie oferowany w niektórych agregatach chłodniczych typu scroll od pierwszej połowy 2020 r. Sukcesywnie będzie te± wprowadzany w innych regionach, zgodnie z nowelizacją Protokołu Montrealskiego ONZ z Kigali, która wejdzie w ±ycie w 2023 r. Firma Carrier jest czołowym światowym dostawcą innowacyjnych technologii ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) oraz systemów chłodniczych, przeciwpo±arowych i automatyki budynków.

“Firma Carrier dopasowuje właściwy czynnik chłodniczy do ka±dej aplikacji, dostarczając najlepsze rozwiązania dla swoich klientów,” powiedział Chris Nelson, prezes oddziału HVAC-Commercial firmy Carrier. “Po dokładnej ocenie dostępnych opcji, wybraliśmy czynnik R-32 do agregatów i pomp ciepła typu scroll ze względu na jego mniejszy wpływ na środowisko, potwierdzając nasze zaanga±owanie na rzecz zrównowa±onego rozwoju.”

Zastosowanie czynnika chłodniczego R-32 wraz ze specjalistyczną konstrukcją systemu zmniejszą ślad węglowy o 80% w komercyjnych agregatach chłodniczych typu scroll i pompach ciepła. Wynika to ze znacznie mniejszego współczynnika GWP i mniejszej ilości czynnika chłodniczego w porównaniu z czynnikiem R-410A poprzedniej generacji.

Firma Carrier stale inwestuje w rozwiązania długoterminowe, aby utrzymać pozycję na czele bran±y i promować wysoce wydajne produkty o mniejszym wpływie na globalne ocieplenie. Niniejszy komunikat potwierdza wybranie przez firmę Carrier w 2018 roku czynnika chłodniczego R-454B, znanego pod nazwą komercyjną Puron Advance, jako podstawowego czynnika o niskim współczynniku GWP, mającego zastąpić czynnik R-410A stosowany centralnych i indywidualnych urządzeniach klimatyzacyjnych wykorzystujących sprę±arki scroll, sprzedawanych w Ameryce Północnej. Firma Carrier ju± wcześniej zobowiązała się do przejścia na czynniki chłodnicze o mniejszym współczynniku GWP, wybierając w 2015 roku czynnik HFO R-1234ze(E) do zastosowań w agregatach ze sprę±arkami śrubowymi sprzedawanych na terenie Europy, w 2018 roku wybierając czynnik chłodniczy R-513A do zastosowań w wielu typach agregatów odśrodkowych i ze sprę±arkami śrubowymi oraz wprowadzając na rynek w 2016 roku nagradzany agregat odśrodkowy AquaEdge 19DV korzystający z czynnika chłodniczego HFO R-1233zd(E).

Więcej informacji dotyczących oferty firmy Carrier mo±na znaleźć pod adresem www.carrier.comO firmie Carrier

Firma Carrier, zało±ona przez wynalazcę nowoczesnych systemów klimatyzacji, jest światowym liderem w zakresie zaawansowanych technologii grzania, chłodzenia i klimatyzacji. Jej eksperci oferują zrównowa±one rozwiązania, integrując energooszczędne produkty, systemy kontroli budynków i usługi energetyczne dla u±ytkowników indywidualnych oraz klientów z sektora komercyjnego, transportu i gastronomii. Oddział HVAC stanowi czØć firmy Carrier, będącej globalnym dostawcą innowacyjnych technologii HVAC, chłodzenia, przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i automatyki budynków. Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na stronę www.carrier.com lub śledź adres @Carrier na Twitterze.