Przejdź do głównej zawartości

Carrier wybiera do central dachowych typu rooftop czynnik chłodniczy R-454B o niższym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego

MONTLUEL, Francja -


Firma Carrier wybrała czynnik chłodniczy R-454B o niższym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP), jako optymalne rozwiązanie do zastosowania w centralach dachowych typu rooftop w całej Europie. Całkowity ślad węglowy czynnika R-454B, którego GWP wynosi 466, jest o ponad 80% niższy niż w przypadku zastępowanego czynnika HFC R-410A. Firma Carrier jest częścią Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), światowego lidera w dziedzinie dostarczania zdrowych i bezpiecznych rozwiązań przeznaczonych dla zrównoważonych i inteligentnych budynków oraz dla łańcucha chłodniczego.

Decyzję podjęto po szczegółowej analizie bezpośredniego i pośredniego wpływu na środowisko, bezpieczeństwa, wygody użytkowania i przystępności dla klientów. Wybór ten wpisuje się również w ramy przyjętych przez firmę Carrier Celów Środowiskowych, Społecznych i Zarządczych do roku 2030, mających na celu zredukowanie śladu węglowego swoich klientów o ponad 1 gigatonę.

"Firma Carrier dokłada wszelkich starań, aby oferować najlepszy czynnik chłodniczy odpowiednio do wymogów każdego zastosowania," powiedział Juan Jose Francisco Diez, Menedżer ds. Marketingu Airside, Carrier. "Uważamy, że czynnik R-454B stanowi optymalne rozwiązanie dla central dachowych typu rooftop w kontekście całkowitego wpływu na środowisko, kosztów, bezpieczeństwa i wygody użytkowania. Cechuje się znacznie niższym GWP, wyższą skutecznością i doskonałą zgodnością materiałową z istniejącymi podzespołami."

R-454B to mieszanka o obniżonej palności, niezubażająca warstwy ozonowej, sklasyfikowana zgodnie z normą ISO 817 jako czynnik chłodniczy klasy A2L. Umożliwia ona zwiększenie efektywności w porównaniu do wcześniejszych central dachowych typu rooftop, działających z użyciem czynnika R-410A. Powoduje to obniżenie kosztu eksploatacji sprzętu, potencjalnie przynosząc końcowym użytkownikom oszczędności rzędu tysięcy euro w trakcie całego okresu użytkowania systemu.

Właściwości czynnika R-454B umożliwiają stosowanie o 10% mniejszej ilości napełniania w porównaniu do czynnika R-410A, tym bardziej przyczyniając się do obniżenia całkowitego wpływu na środowisko naturalne.

"Dzięki zastosowaniu czynnika R-454B nadchodząca nowa generacja central dachowych typu rooftop firmy Carrier przewyższy wymagania Dyrektywy Ekoprojektowej Unii Europejskiej przewidziane na rok 2021 nawet o 42% w przypadku współczynnika sezonowej efektywności energetycznej oraz nawet o 10% w przypadku sezonowego współczynnika sprawności", dodał Diez. "Klienci wykorzystujący centrale dachowe typu rooftop firmy Carrier nie tylko zachowają pełną zgodność z obowiązującymi przepisami, lecz również będą znacznie wyprzedzać wymagania ze względu na fakt, że urządzenia te ograniczają emisję węgla, pomagają chronić środowisko oraz generują niższe koszty eksploatacji."


comparison-of-gwp

Dzięki współczynnikowi GWP wynoszącemu 466 oraz zwiększonej efektywności energetycznej, całkowity ślad węglowy czynnika R-454B jest o 80% niższy niż w przypadku zastępowanego czynnika HFC R-410A.


carrier-approach-to-refrigerants-logo

Podejście firmy Carrier do czynników chłodniczych ma na celu zminimalizowanie całkowitego wpływu na środowisko przy jednoczesnej maksymalizacji wygody użytkowania, bezpieczeństwa i przystępności dla naszych klientów.