Závazek udržitelnosti

Potřeba bezpečných a udržitelných technologií chladícího řetězce pro uchovávání a ochranu dodávek potravin, léčiv a očkovacích látek po celém světě nikdy nebyla větší. Společnost Carrier Transicold znovu potvrdila svůj závazek snižovat emise, zlepšovat udržitelnost a zvyšovat efektivitu v celém odvětví chladírenské dopravy vývojem řešení využívajících k pohonu alternativní zdroje energie, mezi něž patří i první zcela autonomní, plně elektrický, bezmotorový systém chlazení pro přípojná vozidla Vector® eCool™.