Carrier Transicold - klíčové spojení v každodenním životě. Naše řešení pro chlazenou přepravu zvyšují kvalitu života každému. Carrier Transicold zvýšuje kvalitu přepravy zboží s kontrolovanou teplotou prostřednictvím kompletní řady produktů a služeb, určených pro chladírenskou přepravu a transparentní chladicí řetězec. Po více než 45 let drží Carrier Transicold vedoucí postavení v oboru a poskytuje zákazníkům na celém světě vyspělé, energeticky efektivní a ekologické chladicí systémy pro návěsy, nákladní a dodávková vozidla.

Sledujte nás na Twitter @SmartColdChain

Společnost carrier zajišťuje čerstvost a spolehlivost

Společnost Carrier rozumí, že „čerstvý“ není jen o tom, před kolika dny byl produkt sklizen nebo vyroben. Je to také o podmínkách, ve kterých byl přepravován. Proto posykujeme chladírenská řešení pro dopravu, která umožňují přesnou regulaci teplota a vlhkosti, uchovávají všechny typy rychle se kazících produktů bez ohledu na to, kam je potřebujete dopravit.

Chladírenská přeprava po soušI

Díky využití technologií nových generací společnost Carrier Transicold nastavuje stále vyšší standardy chladírenských kontejnerů, nákladních vozidel a návěsů a současně snižuje spotřebu paliva, emise a hlučnost.

Námořní chladírenská přeprava

Více než 40 let společnost Carrier Transicold drží vedoucí pozici v průmyslovém odvětví chladících námořních kontejnerů. Jsme upřednostňovaným dodavatelem inovativních, spolehlivých chladicích systémů kontejnerů pro přední námořní dopravce a leasingové zákazníky.

Náhradní díly a servis vás podporují udržet se v pohybu

Aktivita společnosti Carrier Transicold, která distribuuje náhradní díly, nikdy nepolevuje. S více než 600 prodejci, distributory a sklady součástí po celém světě společnost Carrier Transicold poskytuje všechny součásti a související služby potřebné k tomu, aby udržela své zákazníky v pohybu na silnicích, železnicích, či vodních cestách po celém světě.