cool-by-carrier-girl-eating-watermelon

Cool By Carrier

Váš partner pro chladící řetězec

Je třeba respektovat chladící řetězec, protože je důležité zajistit, aby bylo zboží dodáno zákazníkům v dobrém stavu. Vyžaduje to zvláštní odborné znalosti, které může poskytnout pouze specialista. Společnost carrier transicold dokáže udržovat váš chladící řetězec a maximalizovat efektivitu nákladů přI současném omezení dopadů na životní prostředí.

Vyvíjení inovačních řešení pro chladící řetězec je přirozenou součástí kultury společnosti Carrier Transicold, kde je respekt k chladícímu řetězci rozhodující pro zajištění rozvozu rychle se kazících výrobků, čerstvých či mražených, a to v optimálním stavu až k zákazníkům.

E-DRIVE

zkušenosti s technologií od roku 1999

Elektrická technologie E-drive® odstraňuje mechanické řemenové převody, protože převádí výkon motoru na elektrickou energii.

Toto jedinečné a patentované řešení zajišťuje vynikající výkon chladícího řetězce a současně snižuje produkci CO2 i celkové náklady na vlastnictví.

 • Až 99,4 % využitelnost.
 • Přesnost chladícího řetězce ± 0,8 °C
 • Snížený objem produkce oxidu uhličitého
carrier-edrive-flow

Před nakládáním

Čištění zařízení

 • Obzvláště vnitřní povrchy: stěny, střecha a podlaha

Předchlazení skříně

 • Teplo proniká do skříně návěsu prostřednictvím produktů, otevřených dveří a podlahy návěsu, bočních stěn a střechy.
 • Nepoužívaný návěs zaparkujte ve stínu.

zkontrolujte stav pásových závěsů

 • Chcete-li omezit unikání studeného vzduch do venkovního prostoru, musí být v následujícím stavu:
  • nesmí být příliš staré,
  • musí mít správnou délku až k podlaze.

clean-back-of-trailer-graphic

Během nakládání

Dodržujte správnou teplotu

 • Produkt by měl být vždy nakládán při správné teplotě a z chlazeného nakládacího prostoru.

Berte v úvahu proudění vzduchu

 • Neblokujte výparník nakládaným zbožím. Zkontrolujte, zda není zablokováno proudění vzduchu.
 • Orientujte palety tak, aby umožňovaly proudění vzduchu do zadního prostoru skříně, skrze náklad a pod ním.
 • Nenakládejte zboží až po strop, protože by to způsobilo vznik tzv. krátkého cyklu.

Oddělujte zboží

 • Nesměšujte chlazené a suché zboží ve stejném oddílu.
 • Z hygienických důvodů nemůže být druhý oddíl chlazen ventilátorem z prvního oddílu

trailer-airflow-illustration

Po naložení

Vypněte jednotku, když otevíráte dveře

 • Studený vzduch je těžší než teplý vzduch. Otevírání dveří bez závěsů vpustí teplejší vzduch, který nahradí studený.
 • Provozování jednotky při otevřených dveřích může způsobit námrazu a zvýšení spotřeby energie.

Správné nastavení přepravní teploty

 • Během nakládání zkontrolujte vnitřní teplotu přepravovaného zboží.
 • Níže uvedené informace jsou výtahem z příručky ATP 2011. Jsou zde uvedeny pouze pro referenční účely a mohou být nahrazeny pokyny nebo radou přepravce. Podrobné informace lze získat od vašeho dodavatele společnosti Carrier Transicold.

trailer-airflow-doors-open-illustration

Zmrazené potraviny

-20°C
Led a zmrzlina
-18°C
Zmrazené nebo rychle (hluboko) zmrazené ryby, rybí produkty, měkkýši a korýši a všechny ostatní rychle (hluboko) zmrazené potraviny
-12°C
Všechny zmrazené potraviny (kromě másla)
-10°C
Máslo

Chlazené potraviny

Na tajícím ledu nebo při teplotě tajícího ledu
Nezpracované ryby, měkkýši a korýši (kromě živých ryb, živých měkkýšů a korýšů)
Buď při +2 °C nebo teplotě uvedené na štítku nebo v přepravních dokumentech
Mleté maso (a přípravky z mleného masa)
+3°C
Červené vnitřnosti (a přípravky z vnitřností)
+4°C
Zvěřina (kromě velké zvěřiny), drůbež (a všechny přípravky z drůbeže) a králíci
Buď při +6°C nebo teplotě uvedené na štítku nebo v přepravních dokumentech
Masné produkty (kromě úplně zpracovaných nasolením, uzením, sušením nebo sterilizací)
+6°C
Pasterované mléko, čerstvé mlékárenské produkty (jogurt, kefír, smetana a čerstvý sýr*)
Hotové připravené potraviny (maso, ryby, zelenina)
K jídlu připravená syrová zelenina (nakrájená různým způsobem, ale nemytá, neloupaná a ani nepůlená) a zeleninové výrobky
Rybí produkty (kromě výrobků úplně zpracovaných nasolením, uzením, sušením nebo sterilizací), které nejsou uvedeny výše
Nezpracované mléko (když se mléko odváží z farem pro okamžité zpracování, může teplota během přepravy vzrůst na +10 °C)
+7°C
Červené maso (a přípravky z červeného masa) a velká zvěřina (kromě červených vnitřností)

Udržení nákladové efektivity chladícího řetězce je skutečně velkou výzvou. Za cestách je důležité minimalizovat spotřebu energie a současně udržet výkon.

Příprava k přepravě

 • Přesvědčte se, že skříně nejsou poškozené, aby studený vzduch nemohl unikat a způsobovat častější spouštění motoru.
 • Používejte přepážky k individuálnímu chlazení nákladu a umožněte udržet vracené obaly mimo.

Přesvědčte se, že chladicí jednotku používáte nejvhodnějším způsobem

 • Používejte vestavěný elektropohon pro snížení spotřeby energie při parkování, nakládání nebo vykládání.
 • Použijte řídicí systém pro výběr nastavení podle přepravovaného nákladu.
carrier-transicold-logicold

Udržujte jednotku

 • Provádějte preventivní údržbu před začátkem období intenzivního používání, abyste zajistili připravenost zařízení.
 • Pravidelně udržujte chladicí jednotku podle počtu provozních hodin, abyste se vyhnuli poruchám a umožnili seřízení.

Společnost Carrier Transicold je vaším partnerem v celém chladícím řetězci

carrier-farm-to-fork

Udržujeme banány chlazené

PŘEDPIS ATP

(výtah z předpisů ATP Evropské předpisy, březen 1974)

 • Předpisy ATP zaručují minimální technické parametry zařízení pro mezinárodní dopravu
 • Zajišťují kvalitu produktů podléhajících rychlé zkáze během přepravy
 • Předpisy jsou každý rok revidovány pracovní skupinou spojených národů

Schválení vozidel určených k přepravě produktů podléhajících rychlé zkáze:

Chladírenské vozidlo musí být před uvedením do provozu schváleno místní hygienickou autoritou.

Technické parametry vozidel použitých pro přepravu zboží podléhajících rychlé zkáze:

Chladicí jednotka je izolované zařízení s chladicím systémem, který umožňuje při průměrné venkovní teplotě +30 °C snížit teplotu uvnitř prázdné skříně a udržovat tuto nízkou teplotu následujícím způsobem:

 • Třída A:
  • Chladicí jednotka vybavená chladicím systémem s možností zvolit teploty v rozsahu od +12 °C do 0 °C včetně.
 • Třída B:
  • Chladicí jednotka vybavená chladicím systémem s možností zvolit teploty v rozsahu od +12 °C do -10 °C včetně.
 • Třída C:
  • Chladicí jednotka vybavená chladicím systémem s možností zvolit teploty v rozsahu od +12 °C do -20 °C včetně.

Chladicí kapacita jednotky je stanovena testem, prováděným jedním z registrovaných testovacích center a potvrzena v oficiálním certifikátu.

Výsledky testů jsou platné po dobu 6 let.

Symboly, identifikace

Tento referenční údaj musí odpovídat identifikačním značkám podle následujícího seznamu:

Standardní chladicí jednotka, třída A FNA
Chladicí jednotka se zvýšeným výkonem, třída A FRA
Chladicí jednotka se zvýšeným výkonem, třída B FRB
Chladicí jednotka se zvýšeným výkonem, třída C FRC

Kromě výše uvedených identifikačních značek musí být na schvalovacím certifikátu uvedeno datum (měsíc a rok) uplynutí platnosti.

Příklad: MODEL FRC
6 -2010 (6 = červen, 2010 = rok)

Důležité upozornění:

 • Pravidelně kontrolujte datum uplynutí platnosti schvalovacího certifikátu. Tento certifikát nebo odpovídající dočasné schvalovací dokumenty musí být předány na vyžádání kvalifikovanou osobou.
 • V případě přestavby izolovaného vozidla na chladírenskou jednotku musí být žádost o změnu schvalovacího certifikátu podána na regionální hygienickou autoritu.

Poznámka:

 • Existují další předpisy a pravidla platná pro přepravu nákladu citlivého na teplotu (ARI pro USA – JIS pro Japonsko). Další informace o těchto předpisech vám poskytne naše technické oddělení.

Předpisy o hlukových emisích

DIN 8958

 • Úroveň hlučnosti měřte 5 mikrofony a zjistěte hodnotu akustického tlaku.
 • Vypočítejte hodnotu podobnou vnímání lidského ucha v dB.
 • „Akustický tlak“ je subjektivní hodnota, protože závisí na vzdálenosti (7 m; 1,2 m), prostředí, teplotě, větru…

trailer-in-1973

CE 2000-14 (NFR10-304)

 • Uzavřete zdroj do virtuální polokoule vytvořené 6 mikrofony.
 • Vypočítejte akustický výkon dosahovaný zdrojem zvuku.
 • Bez ohledu na externí podmínky a vzdálenost přijímacího mikrofonu je „akustický výkon“ vždy stejný.

95-db-lwa-sticker

TNO-Piek

 • Toto není předpis, ale nizozemský štítek.

piek-numbers

VYUŽÍVEJTE NAŠE CHLADICÍ JEDNOTKY NEJLEPŠÍM MOŽNÝM ZPŮSOBEM