Rostoucí zájem o životní prostředí ve městech

Protože se zpřísňují evropské předpisy, reaguje na to společnost Carrier Transicold pomocí komplexní a inovativní řady ekologických řešení, která jsou nejlépe vhodná pro profesionály, kteří neberou ekologické otázky dopravy na lehkou váhu a snaží se splnit i ty nejobtížnější požadavky na podnikání v městských oblastech.

Certifikace PIEK

Normy PIEK byly vypracovány v reakci na rostoucí obavy místních samospráv a supermarketů požadujících snížení hladiny hluku při nočních dodávkách. Společnost Carrier Transicold nabízí různá řešení pro dodávky v evropských městech, která trpí zvýšenými dopravními zácpami, což má za následek zvýšené znečištění ovzduší a hlučnost v přeplněných obytných oblastech.


Picture_city_delivery


Nařízení EU o omezení emisí – etapa V

Užitková vozidla používaná v silniční dopravě podléhají přísným předpisům, které udržují úroveň emisí pod kontrolou, a emisní předpisy EU etapy V vyžadují, aby všechny vznětové motory nesilničních pojízdných strojů bez ohledu na objem tyto požadavky splňovaly. Společnost Carrier Transicold vyvinula řešení, která zajistí, aby všechny její dieselové jednotky splňovaly požadavky etapy V předpisů EU. Společnost Carrier rovněž nadále nabízí nová a inovativní řešení, která nevyžadují technologii vznětových motorů nesilničních pojízdných strojů, včetně bezmotorových chladicích jednotek poháněných výhradně hydroelektrickou energií a motorů využívajících stlačený zemní plyn (CNG).