Výzvy v dopravě farmaceutických produktů

Dramatické změny po celém světě zdůraznily význam – a výzvy – zajištění toho, aby se léky dostaly k lidem, kteří je potřebují. Prostřednictvím špičkových služeb, řešení a odborných znalostí ve všech aspektech chladicího řetězce společnost Carrier posouvá chladicí řetězec kupředu, aby pomohla zachovat, ochránit a rozšířit světovou nabídku léčiv. Aby některé léky splňovaly regulační požadavky a byly co nejúčinnější, musí splňovat přísné požadavky na regulaci a monitorování teploty.

Integrita prostřednictvím vyhrazených chladicích jednotek Carrier, příslušenství a služeb

Chladicí jednotky Certicold Pharma

Společnost Carrier Transicold doporučuje svým zákazníkům sady výrobků a služeb, které jsou ideální pro tento úkol, čímž jim pomáhá splňovat požadavky tohoto nařízení.

Společnost Carrier Transicold nabízí jedenáct chladicích jednotek, v jednoteplotních nebo víceteplotních verzích, s certifikací Certicold Pharma pro všechny velikosti vozidel: pro návěsy jsou určeny jednotky Vector® HE 19, Vector® 1950 a 1550 a pro nákladní automobily s tuhou konstrukcí jednotky Supra® 1150. Pro lehká užitková vozidla jsou vhodné modely Pulsor® 400 a 600 nebo Xarios® 350. Tyto jednotky jsou parametrizovány pro detekci teplotních rozdílů a zabránění jakékoli chybě funkčnosti. Kromě těchto nastavení je k dispozici propojený telematický systém pro sledování a zaznamenávání událostí z cesty: ColdTrans. Součástí je automatické čidlo pro otevírání dveří přívěsu, záznamník (DataCold 600), řídicí systém v kabině (ColdTouch) a externí bezpečnostní displej. V případě nehody může řidič kontaktovat nejbližší středisko Certicold a požádat o nouzový zásah.

Vector_HE_Supra_Pulsor_packshot
lynx_fleet_logo_300

O řešení Lynx™ Fleet

Společnost Carrier Transicold uvedla na trh moderní řešení Lynx™ Fleet pro vozové parky silničních chladicích přepravců v Evropě. Řešení Lynx™ Fleet využívá pokročilé prostředí IoT, strojové učení a analytickou technologii k propojení chladicího řetězce v cloudu, automatizaci klíčových procesů a zajištění viditelnosti v reálném čase a přehledu o nákladu během přepravy. Sada nástrojů Lynx poskytuje zákazníkům společnosti Carrier větší viditelnost, lepší konektivitu a přehled umožňující rychlé jednání v rámci provozu chladicího řetězce za účelem zlepšení výsledků pro náklad citlivý na teplotu, včetně potravin, léčiv a očkovacích látek.

Servisní střediska Certicold Pharma

Agentura Cemafroid udělila deseti servisním střediskům certifikát Certicold Pharma, který ověřuje kvalitu provozu a regulaci teploty u chladicích zařízení používaných při přepravě zdravotnických výrobků. Tato síť byla speciálně vyškolena a vybavena měřicími nástroji pro provádění počátečního a opakovaného tepelného mapování v souladu s předpisy.

Pharma_vaccine_distribution


Distribuce vakcín

Chlazení hraje zásadní úlohu při bezpečné distribuci vakcíny proti onemocnění COVID-19 vzhledem k citlivosti různých očkovacích látek na teplotu a počtu požadovaných předání od výroby k příjemci. Segment chlazení společnosti Carrier je na základě desetiletí svých zkušeností světovým lídrem v oblasti uchovávání a ochrany léčiv a podpory bezpečné distribuce vakcín.

„Spolupracujeme s řadou zákazníků, distributorů, farmaceutických společností a úřadů státní správy, abychom jim pomohli s bezpečnou distribucí vakcín,“ říká David Appel, prezident společnosti Carrier Refrigeration. „Zajišťujeme realizaci a s radostí se podílíme na řešeních velkého rozsahu.“