Z farmy až na vidličku

Pro zajištění bezpečného a udržitelného chladícího řetězce je tu Váš patner - Carrier Transicold. V rámci koncernu Carrier Global Corporation, nabízíme zákazníkům nesrovnatelné portfolio produktů a služeb založených na špičkové technologii určené pro maloobchod s potravinami: Carrier Transicold se zabývá silniční přepravou, Carrier Commercial Refrigeration chladicími systémy na klíč, Sensitechse zabývá sledovatelností chladícího řetězce.

Picture_retail


Intenzivní dodávka zboží podléhajícího zkáze

Společnost Carrier chápe, že „čerstvé zboží“ není jen o tom, jak nedávno byly produkty sklizeny nebo jakým způsobem byly vyrobeny. Jde také o podmínky, za kterých byly přepraveny. Společnost Carrier proto poskytuje řešení chladírenské přepravy, která umožňují přesnou regulaci teploty a vlhkosti a uchovávání všech druhů rychle podléhajícího nákladu bez ohledu na to, kam je potřeba jej dopravit.

Zařízení s regulovanou teplotou pomáhá prodloužit životnost mnoha přepravovaných produktů, umožňuje přepravu na velké vzdálenosti a zvyšuje účinnost logistických operací. Přidání telematického řešení Carrier Transicold umožňuje přístup ke zprávám v reálném čase i k historickým přehledům, vizualizaci nastavené hodnoty, informacím o poloze GPS v reálném čase a informacím o kódech alarmů prostřednictvím textových zpráv a e-mailu. To pomáhá zkrátit prostoje, optimalizovat údržbu, spravovat trasy přívěsů a zlepšovat služby zákazníkům.

Udržitelnost

Produkty a služby společnosti Carrier jsou navrženy s ohledem na udržitelnost a zahrnují nabídku přepravních a maloobchodních jednotek, které využívají přírodní chladivo oxid uhličitý s nízkým potenciálem globálního oteplování (GWP) s hodnotou 1 a také vysoce účinné solární nabíjecí systémy chladicích jednotek pro přípojná vozidla. V listopadu 2019 podepsala společnost Carrier „Římskou deklaraci“ o přispění k Montrealskému protokolu o snižování ztrát potravin prostřednictvím rozvoje udržitelného chladicího řetězce, která poukazuje na souvislost mezi plýtváním potravinami a odpady a změnou klimatu.

Noční rozvoz

Noční hodiny jsou pro dodávky ve městech ideální, takže tiché chladicí jednotky jsou v tomto ohledu klíčové. Jelikož doprava je méně hustá, lze výrazně zkrátit dobu trvání trasy, snížit spotřebu paliva i emise oxidu uhličitého (CO2) a snížit riziko nehod. Společnost Carrier nabízí řešení s certifikací PIEK pro maloobchodníky provádějící noční dodávky.