Společnost Carrier představuje světovou špičku v oblasti nejpokrokovějších technologií topení, klimatizace a chlazení.

Naším posláním je, aby společnost Carrier byla na celém světě první volbou zákazníka při řešení otázky topení, klimatizace či chlazení. Pracujeme každý den na tom, abychom ze světa udělali lepší místo pro život, práci a hraní. Naši zaměstnanci, produkty a služby vytvářejí komfortní, produktivní a zdravé životní prostředí, bez ohledu na klimatické pásmo či počasí, a rovněž zaručují, že globální dodávky potravin jsou přepravovány a uchovávány způsobem bezpečným pro spotřebitele.

Kvalita

 • Kvalita je společným jmenovatelem všeho, co děláme.
 • Zavázali jsme vytvořit provozní systém postavený na poskytování dokonalých služeb a na dosažení konkurenční dokonalosti (ACE).

Výkonnost

 • Naši zákazníci mají možnost volby. Proto bude záviset na naší práci, zda si nás zvolí.
 • Snažíme se o nepřetržitý růst, abychom posílili naši vedoucí pozici.
 • Naše finanční výsledky dosahujé světové úrovně.
 • Neustále se snažíme zlepšovat produktivitu našich prostředků, zdrojů a všeho, co děláme.

Odpovědnost

 • Úspěšné obchody zlepšují postavení pracovníků.
 • Jednáme čestně a dodržujeme nejvyšší etické standardy.
 • Chováme se šetrně k životnímu prostředí a prosazujeme udržitelnost.
 • Staráme se o zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců a zákazníků.
 • Aktivně podporujeme komunity, ve kterých podnikáme.

Inovace

 • Jsme společností nápadů, se zaměřením na výzkum a vývoj.
 • Naše dědictví nás inspiruje k tomu, abychom usilovali o další inovativní, významné a smysluplné nápady.
 • Neustále investujeme do nových produktů, technologií a inteligentních systémů.

Péče o zákazníky

 • Nasloucháme svým zákazníkům a reagujeme na jejich potřeby.
 • Děláme vše pro to, aby se jim s námi dobře obchodovalo.
 • Při uspokojování zákazníka usilujeme o dokonalost.

Příležitost pro zaměstnance

 • Nasloucháme svým zaměstnancům a jednáme s každým z nich s respektem.
 • Usilujeme o další rozvoj zaměstnanců a vedoucích pracovníků.
 • Podporujeme a soustavně se věnujeme celoživotnímu vzdělávání, abychom rozšířili naše znalosti a schopnosti.
 • Ceníme si různorodosti jednotlivců a kultur, hledáme a otevřeně sdílíme nápady a myšlenky.