Otevřená platforma Lynx Fleet

 
lynx_fleet_logo_300

Otevřená platforma Lynx Fleet bude inteligentně monitorovat připojené chladicí systémy odkudkoli na světě a poskytovat výrobcům, řidičům, manažerům dopravy a maloobchodníkům důležité informace o přepravovaných produktech a vozidlech, která je přepravují. Digitální systém poskytne přístup k dostupným službám pro každou připojenou chladicí jednotku, což pomůže usnadnit postupy řízení vozového parku a zajistit minimální narušení provozu v důsledku odstávek vozidel. Systém lze přizpůsobit potřebám zákazníků a bude se dále vyvíjet.

Nový software Lynx Fleet nabízí provozovatelům nepřetržitý přístup k množství cenných údajů o jejich chladicích systémech včetně pokročilého dálkového monitorování teploty, obousměrného provozního řízení a kontroly, podrobných servisních zpráv a zpráv o využití, geografického ohraničení a provozních alarmů.


KONTAKTUJTE NÁS PRO VÍCE INFORMACÍVize propojenějšího ekosystému

Lynx Fleet je součástí digitálního řešení Lynx společnosti Carrier a využívá pokročilé technologie internetu věcí, strojového učení a analytiky k propojení chladírenského řetězce, automatizaci klíčových procesů a poskytování přehledu a informací v reálném čase po celou dobu přepravy nákladu.

LYNX_Fleet_illustration_CZ


Hlavní výhody

Lynx_optimize

OPTIMALIZACE

Optimalizujte využití zařízení - automatizace umožňuje proaktivní správu vozového parku

Lynx_end_to_end_monitoring

END-TO-END MONITORING

Monitorování end-to-end kdykoli a kdekoli snižuje potenciální narušení dodavatelského řetězce a odmítnutí produktů.

Lynx_visibility

VIDITELNOST

Otevřená platforma poskytuje komplexní viditelnost - umožňuje úzkou spolupráci s vedením, obchodními procesy a partnery.

Lynx_sustainability

UDRŽITELNOST

Udržitelná řešení, která snižují plýtvání výrobky a potravinami, zlepšují efektivitu využití paliva a snižují emise skleníkových plynů.

Lynx_connections

PŘIPOJENÍ

Využijte největší servisní síť v regionu EMEA - společnost Carrier je vaším důvěryhodným poskytovatelem, který vám poskytuje jistotu.

Lynx_optimize

Optimalizace využití zařízení

 
 • Centralizovaný tok dat umožňuje proaktivní rozhodování s cílem maximalizovat zdroje a vyvážit využití celého vozového parku
 • Upozornění na geografické omezení na vjezdech a výjezdech automatizují termíny dodávek
 • Získání přehledu o potřebách zákazníků na základě sledování produktivity
 • Vzdálená správa zařízení pomocí obousměrných příkazů pro zapnutí/vypnutí oddělení, odtávání, režim provozu -Dopad: snížení počtu hodin provozu o 15 %*, čímž se sníží spotřeba paliva

*Na základě interní studie společnosti Carrier

Lynx_end_to_end_monitoring

 Maximalizace viditelnosti chladicího řetězce - kdykoli a kdekoli

 
 • Maximální kontrola: v souladu s normou EN12830 - definujte nastavené body, načrtněte nastavení výstrah, reagujte na e-mailová oznámení
 • Komplexní zprávy o teplotě v reálném čase upozorňují na události s překročením teploty
 • Viditelnost polohy nákladních vozidel/návěsů - společně nebo jako samostatných prostředků
 • Přehled o okamžitých požadavcích nebo plánované údržbě pro stanovení priorit


Lynx_visibility

 Viditelnost prostřednictvím komplexního otevřeného ekosystému

 
 • Otevřená platforma umožňuje úzkou součinnost s vedením, obchodními operacemi a partnery
 • Intuitivní uživatelské rozhraní poskytuje jednotný pohled na všechna data o chladící vozidla prostřednictvím mapy, satelitu a výpisu dat
 • Rozhodování založené na datech díky integraci systému LYNX Fleet s vašimi systémy TMS, WMS a dalšími systémy
 • Přizpůsobené výkazy pro personalizaci vozových parků

Lynx_sustainability

 Dosažení cílů udržitelnosti

 
 • Sledování motohodin a stavu paliva
 • Využívejte obousměrné příkazy k řízení nákladových prostor pro snížení počtu provozních hodin a emisí CO2
 • V souladu s nejnovějšími předpisy pro chladírenský řetězec: EN12830 (2018)
 • Zjistěte aktuální využití a osvědčené postupy pro stanovení cílů, identifikaci oblastí pro zlepšení a sledování úspěchu

Lynx_fleet_improve_your_process

Monitor

Agreguje data napříč flotilou připojených prostředků

Upozornění

Spouští upozornění na základě manuálních a inteligentních prahových hodnot

Předvídat

Umožňuje proaktivní upozornění s cílem zabránit plýtvání produkty

Optimalizovat

Zlepšuje efektivitu vozového parku pro zvýšení návratnosti investic

KONTAKTUJTE NÁS PRO VÍCE INFORMACÍ