carrier-engineer-working-on-cad_c

Kariéra

Nenásledujte vůdčí osobnosti – staňte se jednou z nich. Spojte svou kariéru se společností Carrier, světovým leaderem v dodávkách systémů topení, klimatizace a chlazení.

Dokonalost v práci

Ať už je hlavním cílem zachování fresek na stropě Sixtinské kaple, inovačně vyhřívané bazény pro nejlepší plavce světa, nebo vedoucí postavení ve hnutí za ekologické stavby v některých z nejmodernějších měst na světě, vždy tam naleznete zaměstnance společnosti Carrier.

Každý den pracuje tým zaměstnanců společnosti Carrier na řešení některého z nejunikátnějších a nejpalčivějších globálních problémů v oboru topení, klimatizace a chlazení. A abychom si dokázali udržet naši úlohu globálního leadera, vždy po celém světě hledáme talentované, ambiciózní jedince, aby se k nám přidali a spojili svou kariéru se společností Carrier.

Možnosti kariérního růstu

Celosvětové prvenství a inovativnost vyžadují širokou škálu talentů a dovedností. Ve společnosti Carrier to znamená spojení toho nejlepšího z konstrukčního inženýrství, výroby, informačních technologií, financování, provozu, prodeje a marketingu. Pokud se zajímáte o kariéru v jednom z těchto oborů, nebo v některém z mnoha dalších, můžete nás kontaktovat na webu. Můžete použít zde.

Vaše kariéra je ve vašich rukách

Společnost Carrier se snaží oslovit a udržet si špičkové světové talenty. Proto každému z našich zaměstnanců dáváme do rukou kontrolu nad jeho vlastní kariérou. Bez ohledu na název vaší pracovní pozice vám budeme poskytovat nepřetržité školení, rozšířené možnosti vzdělávání a příležitosti k povýšení, abychom vám pomohli posunout se vpřed. Koneckonců, jak zaměstnanec světového leadera by vás vaše kariéra měla zavést kamkoliv si přejete jít.

Závazek podpory různorodosti

Společnost Carrier uznává, že uspokojení potřeb různorodé celosvětové základny zákazníků vyžaduje stejně různorodou pracovní sílu. Společnost Carrier si stanovila své klíčové hodnoty tak, aby zahrnovaly rozmanitost kulturní i individuální a proto podporuje nové nápady a různé pohledy ve všech úrovních společnosti. Takto jsou všechny názory vyslechnuty a každý má možnost ovlivnit nejen naše průmyslové odvětví, ale i svět. Chápeme, že pracovat s vysoce angažovanými zaměstnanci je jediný způsob, jak si zachovat dědictví inovativního myšlení.

willis-carrier-notebook-page_c
Proč zvolit společnost Carrier

Ve společnosti Carrier je naše kultura postavena na vedoucí pozici, inovacích a udržitelnosti. Náš globální dosah a silný závazek vůči angažovanosti našich zaměstnanců poskytne každému členovi týmu společnosti Carrier příležitost k růstu, učení se a dalším krokům v kariéře.

Globální dosah

Zaměstnanci společnosti Carrier mají svět na dosah ruky. Má společnost Carrier podporu téměř 53 600 zaměstnanců pracujících ve 60 zemích. Sdílené zaměření se na řešení výzev po celém světě umožňuje rozmanité pracovní síle společnosti Carrier zanechávat i nadále stopy v každé části zeměkoule.

Lokální angažovanost

Společnost Carrier má globální charakter, přesto však uznáváme, jak je angažovanost v místní komunitě důležitá. Záleží nám na tom, zda naši zaměstnanci přispívají k prospěchu komunit, ve kterých žijí a pracují. Proto je společnost Carrier hrdá na to, že podporuje dobrovolné činnosti a charitativní příspěvky v mnoha různých formách.

Kariéra je postavena na závazcích a hodnotách

Společnost Carrier je technologická firma, postavená na historickém dědictví inovací a vůdčích schopnostech, která chápe, že její úspěch spočívá na dvou důležitých pilířích, na osobním rozvoji zaměstnanců a na péči o zákazníky. Jako pionýr ve společenské odpovědnosti a péči o ekologická řešení se společnost Carrier snaží integrovat udržitelnost do všech kroků, které činí. Zachování životního prostředí a ochrana neobnovitelných přírodních zdrojů jsou středobodem našeho snažení. Bereme svou úlohu přirozeného leadera velmi vážně.

Přesvědčivé obchodní výsledky

Carrier se trvale řadí mezi nejrespektovanější společnosti a značky na světě a představují špičkové dodavatele na každém trhu, kde se pohybují. Bez ohledu na ekonomické prostředí splňujeme agresivní výkonové víle a zajišťujeme udržitelnost investic pro naše akcionáře.