Siirry pääsisältöön

Yksivaiheinen höyrykäyttöinen absorptiovedenjäähdytin
16TJ

Nimellisjäähdytyskapasiteetti: 350-2 500 kW

Carrier tarjoaa kattavan valikoiman absorptiovedenjäähdyttimiä tilanteisiin, joissa sähköverkkoa ei ole saatavilla paikan päällä tai se ei ole riittävän kehittynyt tai joissa lämpöenergian lähteitä (vesi tai höyry) on saatavilla paikan päällä.

 • Kattava valikoima 350-2 500 kW
 • HFC-kylmäaineettomia
 • Höyryn syöttöpaine 50-100 kPa
 • Suunniteltu jäähdytyssovelluksiin, joissa pienpainehöyryä on saatavilla hukkalämpönä
 • Voidaan liittää kaukohöyryjärjestelmiin
 • Absorptiovedenjäähdyttimet mahdollistavat kriittisten jäähdytysvaatimusten monipuolistamisen. Kriittisiin jäähdytyskuormiin vastataan mahdollisimman pienellä sähköteholla
 • Mahdollistaa pienempien hätävirtakoneistojen käytön verrattuna sähkökäyttöiseen vedenjäähdyttimeen
 • Otsoniturvallinen ja freoniton. Jäähdytysvaatimuksiin vastataan ilman klooripohjaisia kylmäaineita
 • Absorptiovedenjäähdyttimet vähentävät maapallon lämpenemiseen vaikuttavia tekijöitä ja minimoivat globaalia vaikutusta vähentämällä merkittävästi sähkönkulutusta ja kasvihuonekaasujen tuotantoa
 • Inhibiittoriratkaisulla ei ole ympäristövaikutuksia
 • Absorptiovedenjäähdyttimessä ei ole liikkuvia mekaanisia osia, jolloin toiminta on hiljaista ja tärinätöntä
 • Erittäin tehokkaiden lämmönsiirtoalojen käyttö on vähentänyt absorptiovedenjäähdyttimen asennuksen tilatarvetta ja pienentänyt sen pinta-alaa
 • Asiantunteva itsevalvontatoiminto tarkkailee toimintaolosuhteita, ennustaa vedenjäähdyttimen tietoja ja ylläpitää vakaata toimintaa
 • Ennakoivan kunnossapidon tiedot
 • Carrier-ohjausjärjestelmä
 • Nopea digitaalinen PID-säätö vakauttaa jäähdytetyn/kuuman veden lämpötilan erittäin tarkasti Se vastaa nopeasti kuormituksen muutoksiin ja tuottaa vakaan jäähdytetyn/kuuman veden lämpötilan. Se soveltuu älyrakennusten ilmastointiin, missä tarvitaan edistyksellistä ohjausta
 • Taajuusmuuttaja (lisävaruste) säästää energiaa. Käyttökustannukset alenevat viidellä prosentilla verrattuna ilman taajuusmuuttajaa toimivaan ohjaukseen
 • Erittäin tehokas ilmausjärjestelmä ylläpitää vaaditun käyttöpaineen ja minimoi vedenjäähdyttimen kunnossapitotarpeen yhteen ilmaustoimenpiteeseen vuodenaikaa kohti (ympärivuotisessa käytössä)
 • Kuuman veden venttiilin avauksen ohjaus
 • Turvallisen käyttöalueen laajennus
 • Kiteytymisen torjunta
 • Suunniteltu jäähdytyssovelluksiin, joissa pienpainehöyryä on saatavilla hukkalämpönä
 • Voidaan liittää kaukohöyryjärjestelmiin
 • Absorptiovedenjäähdyttimet mahdollistavat kriittisten jäähdytysvaatimusten monipuolistamisen. Kriittisiin jäähdytyskuormiin vastataan mahdollisimman pienellä sähköteholla
 • Mahdollistaa pienempien hätävirtakoneistojen käytön verrattuna sähkökäyttöiseen vedenjäähdyttimeen
 • Otsoniturvallinen ja freoniton. Jäähdytysvaatimuksiin vastataan ilman klooripohjaisia kylmäaineita
 • Absorptiovedenjäähdyttimet vähentävät maapallon lämpenemiseen vaikuttavia tekijöitä ja minimoivat globaalia vaikutusta vähentämällä merkittävästi sähkönkulutusta ja kasvihuonekaasujen tuotantoa
 • Inhibiittoriratkaisulla ei ole ympäristövaikutuksia
 • Absorptiovedenjäähdyttimessä ei ole liikkuvia mekaanisia osia, jolloin toiminta on hiljaista ja tärinätöntä
 • Erittäin tehokkaiden lämmönsiirtoalojen käyttö on vähentänyt absorptiovedenjäähdyttimen asennuksen tilatarvetta ja pienentänyt sen pinta-alaa
 • Asiantunteva itsevalvontatoiminto tarkkailee toimintaolosuhteita, ennustaa vedenjäähdyttimen tietoja ja ylläpitää vakaata toimintaa
 • Ennakoivan kunnossapidon tiedot
 • Carrier-ohjausjärjestelmä
 • Nopea digitaalinen PID-säätö vakauttaa jäähdytetyn/kuuman veden lämpötilan erittäin tarkasti Se vastaa nopeasti kuormituksen muutoksiin ja tuottaa vakaan jäähdytetyn/kuuman veden lämpötilan. Se soveltuu älyrakennusten ilmastointiin, missä tarvitaan edistyksellistä ohjausta
 • Taajuusmuuttaja (lisävaruste) säästää energiaa. Käyttökustannukset alenevat viidellä prosentilla verrattuna ilman taajuusmuuttajaa toimivaan ohjaukseen
 • Erittäin tehokas ilmausjärjestelmä ylläpitää vaaditun käyttöpaineen ja minimoi vedenjäähdyttimen kunnossapitotarpeen yhteen ilmaustoimenpiteeseen vuodenaikaa kohti (ympärivuotisessa käytössä)
 • Kuuman veden venttiilin avauksen ohjaus
 • Turvallisen käyttöalueen laajennus
 • Kiteytymisen torjunta
Dokumentit