Carrierin tehtaiden sertifiointi

Kaikki Euroopan tehtaamme ovat ISO® 9001:2015- ja ISO® 14001:2015 -sertifioituja.

iso-lrqa-certification-logo iso-iqnet-certification-logo


ISO® 9001:2015 - Laadunhallinta

"ISO® 9001 on standardi, joka määrittelee laadunhallintajärjestelmän vaatimukset. Se auttaa yrityksiä ja organisaatioita tehostamaan toimintaansa ja parantamaan asiakastyytyväisyyttä."*

Lataa sertifikaatit: Montluel (Ranska) - Culoz (Ranska) - Montilla (Espanja)


ISO® 14001:2015 - Ympäristöasioiden hallinta

"ISO® 14001 on kansainvälinen standardi, joka määrittelee ympäristöasioiden hallintajärjestelmän vaatimukset. Se auttaa organisaatioita parantamaan ympäristöön vaikuttavaa toimintaansa tehostamalla resurssien käyttöä ja vähentämällä jätteen määrää, millä saavutetaan kilpailullista etua ja sidosryhmien luottamus."*

Lataa sertifikaatit: Montluel (Ranska) - Culoz (Ranska) - Montilla (Espanja)


ISO® 50001:2011 - Energianhallinta

"ISO® 50001 perustuu jatkuvan parantamisen johtamisjärjestelmämalliin. Sen avulla organisaatioiden on helpompi integroida energianhallinta osaksi muita laadun ja ympäristöasioiden hallinnan parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä."*

Lataa sertifikaatti: Montluel (Ranska)


ISO® 45001:2018 - Työterveyden ja -turvallisuuden hallinta

"ISO 45001:2018 specifies requirements for an occupational health and safety (OH&S) management system, and gives guidance for its use, to enable organizations to provide safe and healthy workplaces by preventing work-related injury and ill health, as well as by proactively improving its OH&S performance."*

Lataa sertifikaatit: Montilla (Spain)


OHSAS® 18001:2011 - Työterveyden ja -turvallisuuden hallinta

OHSAS® 18001:2011 on brittiläinen työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmien standardi. Sen avulla organisaatiot voivat hallita terveys- ja turvallisuusasioita työpaikalla ja varmistaa parhaat mahdolliset työolosuhteet.

Lataa sertifikaatit: Culoz (Ranska)


Carrierin laboratorion sertifiointi


cofrac-certification-logo

Akkreditointinro 1-0108
Pätevyysalue: www.cofrac.frNF EN ISO/IEC 17025:2005 - Testaus- ja kalibrointipätevyys

"ISO/IEC 17025:2005 määrittelee yleiset vaatimukset testien ja/tai kalibrointien ja näytteenottojen suorittamiselle. Se kattaa standardinmukaisia menetelmiä, muita kuin standardinmukaisia menetelmiä ja laboratoriomenetelmiä käyttäen tehdyt testaukset ja kalibroinnit."*

Lataa sertifikaatti: Montluel (Ranska)

*Lähde: www.iso.org

ISO = Kansainvälinen standardisoimisjärjestö (International Organization for Standardization)
OHSAS = Työterveyden ja -turvallisuuden arviointisarja (Occupational Health and Safety Assessment Series)


Carrierin tuotteiden sertifioinnit ja merkinnät


Eurovent

Eurovent Certification sertifioi ilmastointi- ja kylmälaitteiden suoritusarviointeja eurooppalaisten ja kansainvälisten standardien mukaisesti.
Sertifioinnin voimassaolon tarkistaminen: www.eurovent-certification.com


AHRI

AHRI Certified® on lämmitys-, ilmastointi- ja vedenlämmityslaitteiden sekä kaupallisten kylmälaitteiden luotettu suorituskyvyn merkki.


CE-merkintä

CE-merkintä osoittaa, että tuote on tuotteeseen sovellettavan Euroopan unionin lainsäädännön mukainen ja mahdollistaa tuotteiden vapaan liikkuvuuden Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen jäsenmaiden ja Turkin välillä.

ce-certification-logo


Voit tarkistaa tuotteidemme sertifioinnit tuotesivuilta.