Carrierin tehtaiden sertifiointi

Kaikki Euroopan tehtaamme ovat ISO® 9001:2015- ja ISO® 14001:2015 -sertifioituja.

iso-lrqa-certification-logo iso-iqnet-certification-logo


ISO® 9001:2015 - Laadunhallinta

"ISO® 9001 on standardi, joka määrittelee laadunhallintajärjestelmän vaatimukset. Se auttaa yrityksiä ja organisaatioita tehostamaan toimintaansa ja parantamaan asiakastyytyväisyyttä."*

Lataa sertifikaatit: Montluel (Ranska) - Culoz (Ranska) - Montilla (Espanja)


ISO® 14001:2015 - Ympäristöasioiden hallinta

"ISO® 14001 on kansainvälinen standardi, joka määrittelee ympäristöasioiden hallintajärjestelmän vaatimukset. Se auttaa organisaatioita parantamaan ympäristöön vaikuttavaa toimintaansa tehostamalla resurssien käyttöä ja vähentämällä jätteen määrää, millä saavutetaan kilpailullista etua ja sidosryhmien luottamus."*

Lataa sertifikaatit: Montluel (Ranska) - Culoz (Ranska) - Montilla (Espanja)


ISO® 45001:2018 - Työterveyden ja turvallisuuden hallinta

"ISO 45001:2018 täsmentää työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän (EHS) vaatimukset ja antaa ohjeita sen käyttöön, jotta organisaatiot voivat tarjota turvallisia ja terveellisiä työpaikkoja ehkäisemällä työhön liittyviä vammoja ja terveydentilaa sekä parantamalla ennakoivasti työterveyden ja työturvallisuuden suorituskykyä."*

Lataa sertifikaatit: Montluel (Ranska) - Montilla (Espanja) - Culoz (Ranska)


*Lähde: www.iso.org

ISO = Kansainvälinen standardisoimisjärjestö (International Organization for Standardization)
OHSAS = Työterveyden ja -turvallisuuden arviointisarja (Occupational Health and Safety Assessment Series)


Carrierin tuotteiden sertifioinnit ja merkinnät


Eurovent

Eurovent Certification sertifioi ilmastointi- ja kylmälaitteiden suoritusarviointeja eurooppalaisten ja kansainvälisten standardien mukaisesti.
Sertifioinnin voimassaolon tarkistaminen: www.eurovent-certification.com


AHRI

AHRI Certified® on lämmitys-, ilmastointi- ja vedenlämmityslaitteiden sekä kaupallisten kylmälaitteiden luotettu suorituskyvyn merkki.


CE-merkintä

CE-merkintä osoittaa, että tuote on tuotteeseen sovellettavan Euroopan unionin lainsäädännön mukainen ja mahdollistaa tuotteiden vapaan liikkuvuuden Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen jäsenmaiden ja Turkin välillä.

ce-certification-logo


Voit tarkistaa tuotteidemme sertifioinnit tuotesivuilta.