Siirry pääsisältöön

Rooftop-pakettiyksikkö, vain jäähdytys / Lämpöpumppu
50FF/FC 020-099

Kylmäaine: R-410A

Nimellisjäähdytyskapasiteetti: 22-97 kW

Nimellislämmityskapasiteetti: 22-100 kW

Ilmavirtaus: 4 080-19 200 m³/h

50FF/50FC 020-099-rooftop-tuoteperhe koostuu itsenäisistä ilma-ilmayksiköistä, jotka asennetaan katolle vaaka-asennuksena vaihtuvatoimista jäähdytys. Saatavilla olevien kapasiteettien valikoima mahdollistaa keskisuurten ja suurten pinta-alojen ilmastoinnin, joita on yleensä ostoskeskuksissa, ruoan vähittäiskaupoissa, logistiikkakeskuksissa ja monissa muissa kaupallisissa ja teollisissa käyttökohteissa.

 • Erittäin tehokas
 • Ylivertaista luotettavuutta
 • Kompakti järjestelmä
 • Energian talteenotto
 • Kierrosnopeusohjatut EC-puhaltimet
 • Monikierukkakompressorit
 • Elektroniset paisuntaventtiilit
 • Mukautuva mikroprosessoriohjaus

50FC mallisto, kokoluokat 020-099: vaihtuvatoiminen lämpöpumppu

50FF mallisto, kokoluokat 020-093: jäähdytyskäyttö

Yleiskuvaus

 • Optimoitu osakuormituksen hallinta
 • Suuri kausittainen tehokkuus
 • Itsekantava runko
 • Monikierukkakompressorit
 • Elektroniset paisuntaventtiilit
 • Kierrosnopeusohjatut EC-puhaltimet
 • Mukautuva mikroprosessoriohjaus

Mukautettavuus

 • Pystysuuntaiset syöttö-/paluuyksiköt ovat ihanteellisia uudisrakennuksiin tai olemassa olevien asennusten jälkiasennuksiin
 • Vaakasuuntaiset yksiköt ovat ihanteellisia korvaaviin asennuksiin tai esimerkiksi seinään asennettaviin sovelluksiin, joissa ääni on vaimennettava, ennen kuin kanava lävistää katon

Helppo ja nopea asennus

 • Liitetään suoraan ilmanjakelukanavistoon ilman lisäelementtejä tai -laitteita, -putkia, -kaapeleita jne. Ei vie lainkaan lattiapinta-alaa.
 • Alentaa asennuskustannuksia, mahdollistaa nopean liitännän ja takaa luotettavan toiminnan

Ylivertaista luotettavuutta

 • Erinomainen täys- ja osatehon tehokkuus saavutetaan kaksoiskierukkakompressoreilla
 • Kompressorit varustetaan kampikammion lämmittimillä ja suojataan elektronisilla antureilla ja logiikalla, joka ohjaa päällä- ja pois päältä -aikojen vähimmäisarvoja sekä vastasuuntaan pyörintää
 • Kaikki yksiköt testataan useassa tuotantolinjan vaiheessa piirin tiiviyden ja sähköisen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi ja kylmäaineen paineiden tarkistamiseksi

Edistyksellinen teknologia ja suorituskyky

 • Elektroniset suorakäyttöiset ja kierrosnopeusohjatut kammiopuhaltimet sisäpiirissä tarjoavat seuraavat edut:
  • Kitkahäviöiden eliminointi voimansiirrossa suorakäytön ansiosta
  • Roottorin parannettu aerodynaamisuus (optimoidun profiilin reaktiiviset siivet) ja käynti erittäin suurilla käyttöpaineilla
  • Huomattavasti suurentunut moottorin teho. DC-kestomagneettimoottorit aktivoidaan moottoriin integroidulla elektronisella kytkennällä
  • Kierrosnopeusohjauksella taataan jatkuva syöttöilman virtausnopeus riippumatta suodattimien tukkeutumisen tasosta
  • Virtausnopeuden mittaus
 • Ulkopiirin elektroniset aksiaalipuhaltimet sovittavat pyörintänopeuden asennuksen vaatimuksiin ja pienentävät samalla sähkönkulutusta ja melutasoa osateholla sekä parantavat yksikön keskimääräistä kausittaista tehoa

Ympäristöstä huolehtiminen

 • Ympäristön kannalta vastuullisen päätöksen tekeminen on mahdollista käyttämällä R-410A-kylmäainetta
 • Käsittelyssä ei tarvita puisia lavoja, mikä vähentää sekä jätettä että hakkuita

Kotelo

 • Kotelo on valmistettu galvanoidusta teräksestä, jonka pinnalla on polyesterimaali, valkoinen RAL 7035
 • Uusi itsekantava runko mahdollistaa kahden pinotun yksikön kuljettamisen
 • Irrotettavat paneelit mahdollistavat helpon pääsyn kaikkiin komponentteihin: sähkökaappiin, kompressoreihin, puhaltimiin, suodattimiin jne.

Sisäyksikkö

 • Saatavilla on kaksi konfiguraatiota:
  • "Vakio" (kaikki mallit)
  • "Linja" (mallit 052-093)
 • Lämpö- ja äänieristys kaksoiskuoripaneeleilla, paloluokka Euroclass A2-s1, d0 (M0)
 • Patterissa kupariputket ja alumiinirivat
 • Elektroniset EC-syöttökammiopuhaltimet kytkettynä suoraan kierrosnopeusohjattuun ohjausnopeuteen ja virtauksen säätimeen
 • Uudelleenkäytettävät gravimetriset ilmansuodattimet G4
 • Irrotettava ja eristetty lauhteen tippa-allas helpottaa puhdistusta

Ulkoyksikkö

 • Patterissa kupariputket ja alumiinirivat
 • Elektroniset EC-aksiaalipuhaltimet sovittavat pyörintänopeuden asennuksen vaatimuksiin ja pienentävät samalla sähkönkulutusta ja melutasoa osakuormituksella sekä parantavat yksikön keskimääräistä kausittaista tehoa
 • Kansi ja moottoripuhaltimet voidaan nostaa sivuun, jolloin päästään käsiksi ulkoyksikön sisäpuoleen

Jäähdytyspiiri

 • Hermeettiset kierukkatyyppiset kaksoiskompressorit asennettuna tärinänvaimentimille. Faasitasapainon ja pyörimissuunnan ohjaus
 • Kampikammion lämmitin
 • Elektroniset paisuntaventtiilit
 • Nelitiekierronkääntöventtiilit (lämpöpumppuyksiköt)
 • Haponkestävä suodatinkuivain
 • Jäähdytysratkaisu perustuu yhteen ilmatilavuuteen (mallit 020-047) tai kahteen ilmatilavuuteen (mallit 052-093)

Suojaukset

 • Suuren ja pienen paineen painekytkimet
 • Suuren ja pienen paineen anturit
 • Kompressorin poiston lämpötilaohjaus
 • Ovipääkytkin
 • Magneettitermiset suojakatkaisimet kompressorien virtajohdolle ja puhaltimien moottorille
 • Automaattinen kytkin ohjauspiirissä

Sähkökaappi

 • Kattava ja täysin johdotettu sähkökaappi. Eristetty ovi ehkäisemään kondensaatiota. Sähkökaapin pakotettu tuuletus
 • Johtojen numerointi
 • Virransyöttö nollaliitännällä
 • Päämaadoitusliitäntä
 • Kompressorin ja puhaltimen moottorikontaktit
 • Konedirektiivi 2006/42/EY (MD)
 • Sähkömagneettisen yhteensopivuuden direktiivi 2014/30/EU (EMC)
 • Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU (LVD)
 • Painelaitedirektiivi 2014/68/EU (Luokka 2) (PED)
 • RoHS-direktiivi 2011/65/ EU (RoHS)
 • Ekosuunnitteludirektiivi 2009/125/EY (ECO-DESIGN)
 • Energiamerkintädirektiivi 2017/1369/EU (ECO-LABELLING)
 • Harmonisoitu standardi: EN 378-2:2012 (Kylmäkoneistot ja lämpöpumput. Turvallisuus- ja ympäristövaatimukset)

"50FC"-säädin

Tehdasasenteinen "50Fc"-säädin mahdollistaa itsenäisen toiminnan, tai se voidaan linkittää tätä kattavampaan järjestelmään. 50FC-sarja voidaan myös konfiguroida kommunikoimaan LonWorks®-, BACnetTM- ja Konnex-yhteyskäytännöillä, jos sovellus sitä edellyttää. Tämä säädin hallitsee myös paikallisyhteyttä yksiköiden välillä pLAN-verkon (lähiverkon) kautta, jolloin dataa ja tietoja voidaan siirtää yksiköiden välillä. Yksiköiden enimmäismäärä on 15.

Ominaisuudet
 • Parannettu osateho
 • Parannettu lämpötilan ohjaus
 • Ylivertaista luotettavuutta
 • Suuri ulkoilman jäähdytyskäyttö lämpötilassa 48 ºC vaihtuvatoimisissa lämpöpumpuissa (52ºC jäähdytyslaitteissa)
 • Pieni ulkoilman jäähdytyskäyttö lämpötilassa -15 ºC, märkälämpötila
Päätoiminnot:
 • Asetusarvon ja käyttötilan valinta: Lämmitys, Jäähdytys, Automaattinen, Ilmanvaihto
 • Käyttöparametrien jatkuva ohjaus
 • Anturien mittaamien arvojen näyttö
 • Kompressorien jaksot
 • Sulatuksen hallinta
 • Syöttöilman lämpötilan ohjaus
 • Käyttö kaikkina vuodenaikoina lauhdutus- ja höyrystyspaineen ohjauksella
 • Asetusarvon tasaus ulkolämpötilan mukaan
 • Tunti- ja viikkoaikaohjelma
 • Palontorjunta
 • Vikadiagnostiikka ja yleishälytys
 • Kaikkien yksikköön saatavien lisävarusteiden hallinta: esilämmitys, varalämmitys, CO2-ilmanlaatuanturi, energian talteenotto jne.

Käyttöliittymät

Näyttöyksikkö

Vakiona sähkökaappiin asennettua yksikköä käytetään seuraaviin:

 • Yksikön alkuohjelmointi
 • Käyttöparametrien muokkaus
 • Laitteen kytkentä PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ
 • Käyttötilan valinta ja asetusarvojen säätö
 • Ohjattujen muuttujien ja mitattujen anturiarvojen näyttö
 • Nykyisten hälytysten ja historiatietojen näyttö
carrier-graphic-terminal
Käyttäjäpääte (lisävaruste)

Pääte voidaan asentaa sähkökaappiin näyttöyksikön sijaan. Sitä käytetään seuraaviin:

 • Laitteen kytkentä PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ
 • Käyttötilan valinta ja asetusarvojen säätö
 • Asennuksen lämpötilojen ja kosteuden, ulkolämpötilan, syöttöilman lämpötilan, CO2-anturin ja ulkoilmapellin aukiolon näyttö
 • Hälytyskoodien näyttö
carrier-user-terminal
Kosketuspaneeli (lisävaruste)
 • 4,3 tuuman kosketusnäyttö
 • Yksinkertaistettu siirtyminen eri näyttöjen välillä
carrier-touch-panel-control

Valvontaratkaisut

pCOWeb
 • Yhden yksikön hallinta- ja valvontaratkaisu, jos siinä on Ethernet pCOWeb -kortti
BOSS and BOSS MINI
 • Ratkaisu korkeintaan 300 yksikön (BOSS) ja 50 yksikön (BOSS-MINI) ilmastointiasennusten hallintaan ja valvontaan
 • Integroitu wi-fi
 • Edistykselliset valvonta- ja kunnossapitotoiminnot
 • Mahdollistaa alueiden ja ryhmien muodostamisen
 • Energiamittareita voidaan integroida asennuksen sähkönkulutuksen valvomiseksi

Energiasäästöt/talteenottovaihtoehdot

 • Aktiivinen talteenotto (BA- ja BB-kokoonpanot). Termodynaaminen piiri, jonka tehtävänä on ottaa energiaa talteen poistoilmavirtauksesta.
 • Passiivinen talteenotto lämmöntalteenoton lämmönvaihtimella, joka siirtää energian poistoilmavirtauksesta raittiiseen ilmaan. Kiekko asennetaan moduuliin yksikön toisella sivulla (BW- ja RW-kokoonpanot)

Ulkoilmaympäristö

 • Lämpötila
  • Lämpö- ja äänieristyksen paksuus 50 mm, paloluokitus Euroclass A2-s1, d0 (M0)
  • Jäätymissuojaus alhaisiin ulkolämpötiloihin
 • Korroosio
  • Pattereissa (ulkona, sisällä ja/tai lisänä) kupariputket ja -ririvat
  • INERA®-pattereissa (ulkona, sisällä ja/tai lisänä) on erittäin tehokkaat ja hyvin korroosiota kestävät alumiiniseosrivat ja kupariputket
  • Pattereissa (ulkona, sisällä ja/tai lisänä) polyuretaanimaalilla esikäsitellyt alumiinirivat ja kupariputket
  • Blygold®-pinnoite
 • Kosteus
  • Pisaraerotin raittiin ilman otossa
  • Kuumaan ja kosteaan ulkoilmaan suunnitellut sähkökeskus, ohjauskortit ja riviliittimet
  • Kuumaan ja kosteaan ulkoilmaan suunnitellut moottorit ja puhaltimet (ota yhteyttä)
  • Normaali kuivaus (vakio-ominaisuus). Kuivaus toteutetaan käynnistämällä laite jäähdytyskäytölle. Lämmitysoptio tarvitaan, jotta ilma voidaan uudelleen lämmittää höyrystimen jälkeen
  • Aktiivinen kuivaus. Erillinen lämmönvaihdin kuivaukselle erittäin korkean ilmankosteuden kohteisiin

Viihtyvyyden/lämmityksen lisävarusteet

 • Kuuman veden lisäpatteri ja kolmitieventtiili. Tässä lisävarusteessa on aina jäätymissuojaustermostaatti turvajärjestelmänä
 • Lisäsähkövastukset, joissa kaksi tehovaihetta ja päällä / pois päältä -ohjaus, asennettavaksi ja kytkettäväksi yksikön sisälle
 • Maakaasu- tai propaanikattila moduloivalla toimilaitteella kaasudirektiivin 2009/142/EY mukaisesti
 • Lämpimän ilman lämmitinmoduuli ja kaasupoltin moduloivalla toimilaitteella kaasudirektiivin 2009/142/EY mukaisesti

Ilmansuodatus ja pisaranerotin

 • Eri suodatinyhdistelmiä: G4 pieni painehäviö, kahden vaiheen yhdistelmät G4 + M6, F7 tai F9; tai muut M6 + F7, M6 + F9, F7 + F9 tai F9 + F9
 • Pisaranerotin sisäilman patterin jälkeen

Ulkoilmapuhallin

 • Kaksinopeuksiset suorakäyttöiset aksiaalipuhaltimet

Eristys

 • Lämpö- ja äänieristys keraamisella kuidulla, paloluokka Euroclass A2-s1, d0 (M0)

Sisäyksikkö

 • Lauhteen tippa-allas ruostumatonta terästä korroosion torjumiseksi
 • Huoneen ylipaineen hallinta (saatavilla BP-, BT-, BW-, RP- ja RW-kokoonpanoissa)
 • Suodattimen likaantumisen tunnistus paine-erokytkimellä

Ulkoyksikkö

 • Ulkopatterin suojaritilä
 • Pisaraerotin raittiin ilman otossa
 • Kumista valmistetut tärinää vaimentavat kiinnikkeet

Lisälämmitys

 • Lämmöntalteenottopatteri (HRC) esilämmittää ilman, joka kulkee pääsisäpatterin läpi. Tähän se käyttää ulkovesiasennuksen lämpötilaa.

Erikoissovellukset

 • Aktiivinen kuivaus erillisellä lämmönvaihtimella
 • Ilmavirtauksen aluejako jopa neljään eri alueeseen
 • Alhaisen paluulämpötilan sovellus jäähdytystilassa
 • 100% raitisilma (BF)

Anturit

 • Ympäristön lämpötila-anturit - jopa neljä anturia
 • Ympäristön lämpötilan ja kosteuden kaksoisanturit - jopa neljä anturia
 • CO2-anturi ilmanlaadun hallintaan
 • Savuntunnistuksen ohjausyksikkö standardin NFS 61-961 mukaisesti

Sähkönsyöttö

 • Sähkönsyöttö ilman nollajohdinta

Esilämmityksen hallinta ja ulkoilman kosteus

 • Esilämmitys mahdollistaa ulkoilman ominaisuuksien tehokkaan hyödyntämisen, kun ne ovat paluuilman ominaisuuksia hyödyllisempiä
 • Ulkoilman prosenttiosuus voi vaihdella välillä 0-100 prosenttia
 • Esilämmityksen hallinta voi olla: terminen, entalpinen tai termoentalpinen
 • Ulkoilman kosteusanturi

Päätteen ja yksikön tiedonsiirto

 • Eri pääteyhdistelmät (sähkökaapissa ja/tai etäohjauksessa)
  • Näyttöyksikkö, käyttäjäpääte, kosketuspaneeli
  • Ohjaus ilman päätettä (yksiköissä jaettu pääte pLAN-VERKOSSA)
 • Kortit taloautomaatiotiedonsiirtoon eri yhteyskäytännöillä

Muuta

 • Kostuttimen hallinta päälle-pois päältä -ohjauksella tai verrannollisella ohjauksella
 • Sähköinen energiamittari asennuksen energiankulutuksen seurantaan
 • Jäähdytyskapasiteetti ja sähköinen energiamittari
 • Kompressorin pehmeäkäynnistin
 • Erittäin tehokas vaihejärjestysrele, joka mahdollistaa suojausasetusten säädön
 • Huippulaadukkaat kytkentälaitteet
 • Sähkökeskuksen komponenteilla maalisuoja: ohjauspiirilevy, ohjauskortit ja riviliittimet

50FC mallisto, kokoluokat 020-099: vaihtuvatoiminen lämpöpumppu

50FF mallisto, kokoluokat 020-093: jäähdytyskäyttö

Yleiskuvaus

 • Optimoitu osakuormituksen hallinta
 • Suuri kausittainen tehokkuus
 • Itsekantava runko
 • Monikierukkakompressorit
 • Elektroniset paisuntaventtiilit
 • Kierrosnopeusohjatut EC-puhaltimet
 • Mukautuva mikroprosessoriohjaus

Mukautettavuus

 • Pystysuuntaiset syöttö-/paluuyksiköt ovat ihanteellisia uudisrakennuksiin tai olemassa olevien asennusten jälkiasennuksiin
 • Vaakasuuntaiset yksiköt ovat ihanteellisia korvaaviin asennuksiin tai esimerkiksi seinään asennettaviin sovelluksiin, joissa ääni on vaimennettava, ennen kuin kanava lävistää katon

Helppo ja nopea asennus

 • Liitetään suoraan ilmanjakelukanavistoon ilman lisäelementtejä tai -laitteita, -putkia, -kaapeleita jne. Ei vie lainkaan lattiapinta-alaa.
 • Alentaa asennuskustannuksia, mahdollistaa nopean liitännän ja takaa luotettavan toiminnan

Ylivertaista luotettavuutta

 • Erinomainen täys- ja osatehon tehokkuus saavutetaan kaksoiskierukkakompressoreilla
 • Kompressorit varustetaan kampikammion lämmittimillä ja suojataan elektronisilla antureilla ja logiikalla, joka ohjaa päällä- ja pois päältä -aikojen vähimmäisarvoja sekä vastasuuntaan pyörintää
 • Kaikki yksiköt testataan useassa tuotantolinjan vaiheessa piirin tiiviyden ja sähköisen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi ja kylmäaineen paineiden tarkistamiseksi

Edistyksellinen teknologia ja suorituskyky

 • Elektroniset suorakäyttöiset ja kierrosnopeusohjatut kammiopuhaltimet sisäpiirissä tarjoavat seuraavat edut:
  • Kitkahäviöiden eliminointi voimansiirrossa suorakäytön ansiosta
  • Roottorin parannettu aerodynaamisuus (optimoidun profiilin reaktiiviset siivet) ja käynti erittäin suurilla käyttöpaineilla
  • Huomattavasti suurentunut moottorin teho. DC-kestomagneettimoottorit aktivoidaan moottoriin integroidulla elektronisella kytkennällä
  • Kierrosnopeusohjauksella taataan jatkuva syöttöilman virtausnopeus riippumatta suodattimien tukkeutumisen tasosta
  • Virtausnopeuden mittaus
 • Ulkopiirin elektroniset aksiaalipuhaltimet sovittavat pyörintänopeuden asennuksen vaatimuksiin ja pienentävät samalla sähkönkulutusta ja melutasoa osateholla sekä parantavat yksikön keskimääräistä kausittaista tehoa

Ympäristöstä huolehtiminen

 • Ympäristön kannalta vastuullisen päätöksen tekeminen on mahdollista käyttämällä R-410A-kylmäainetta
 • Käsittelyssä ei tarvita puisia lavoja, mikä vähentää sekä jätettä että hakkuita

Kotelo

 • Kotelo on valmistettu galvanoidusta teräksestä, jonka pinnalla on polyesterimaali, valkoinen RAL 7035
 • Uusi itsekantava runko mahdollistaa kahden pinotun yksikön kuljettamisen
 • Irrotettavat paneelit mahdollistavat helpon pääsyn kaikkiin komponentteihin: sähkökaappiin, kompressoreihin, puhaltimiin, suodattimiin jne.

Sisäyksikkö

 • Saatavilla on kaksi konfiguraatiota:
  • "Vakio" (kaikki mallit)
  • "Linja" (mallit 052-093)
 • Lämpö- ja äänieristys kaksoiskuoripaneeleilla, paloluokka Euroclass A2-s1, d0 (M0)
 • Patterissa kupariputket ja alumiinirivat
 • Elektroniset EC-syöttökammiopuhaltimet kytkettynä suoraan kierrosnopeusohjattuun ohjausnopeuteen ja virtauksen säätimeen
 • Uudelleenkäytettävät gravimetriset ilmansuodattimet G4
 • Irrotettava ja eristetty lauhteen tippa-allas helpottaa puhdistusta

Ulkoyksikkö

 • Patterissa kupariputket ja alumiinirivat
 • Elektroniset EC-aksiaalipuhaltimet sovittavat pyörintänopeuden asennuksen vaatimuksiin ja pienentävät samalla sähkönkulutusta ja melutasoa osakuormituksella sekä parantavat yksikön keskimääräistä kausittaista tehoa
 • Kansi ja moottoripuhaltimet voidaan nostaa sivuun, jolloin päästään käsiksi ulkoyksikön sisäpuoleen

Jäähdytyspiiri

 • Hermeettiset kierukkatyyppiset kaksoiskompressorit asennettuna tärinänvaimentimille. Faasitasapainon ja pyörimissuunnan ohjaus
 • Kampikammion lämmitin
 • Elektroniset paisuntaventtiilit
 • Nelitiekierronkääntöventtiilit (lämpöpumppuyksiköt)
 • Haponkestävä suodatinkuivain
 • Jäähdytysratkaisu perustuu yhteen ilmatilavuuteen (mallit 020-047) tai kahteen ilmatilavuuteen (mallit 052-093)

Suojaukset

 • Suuren ja pienen paineen painekytkimet
 • Suuren ja pienen paineen anturit
 • Kompressorin poiston lämpötilaohjaus
 • Ovipääkytkin
 • Magneettitermiset suojakatkaisimet kompressorien virtajohdolle ja puhaltimien moottorille
 • Automaattinen kytkin ohjauspiirissä

Sähkökaappi

 • Kattava ja täysin johdotettu sähkökaappi. Eristetty ovi ehkäisemään kondensaatiota. Sähkökaapin pakotettu tuuletus
 • Johtojen numerointi
 • Virransyöttö nollaliitännällä
 • Päämaadoitusliitäntä
 • Kompressorin ja puhaltimen moottorikontaktit
 • Konedirektiivi 2006/42/EY (MD)
 • Sähkömagneettisen yhteensopivuuden direktiivi 2014/30/EU (EMC)
 • Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU (LVD)
 • Painelaitedirektiivi 2014/68/EU (Luokka 2) (PED)
 • RoHS-direktiivi 2011/65/ EU (RoHS)
 • Ekosuunnitteludirektiivi 2009/125/EY (ECO-DESIGN)
 • Energiamerkintädirektiivi 2017/1369/EU (ECO-LABELLING)
 • Harmonisoitu standardi: EN 378-2:2012 (Kylmäkoneistot ja lämpöpumput. Turvallisuus- ja ympäristövaatimukset)

"50FC"-säädin

Tehdasasenteinen "50Fc"-säädin mahdollistaa itsenäisen toiminnan, tai se voidaan linkittää tätä kattavampaan järjestelmään. 50FC-sarja voidaan myös konfiguroida kommunikoimaan LonWorks®-, BACnetTM- ja Konnex-yhteyskäytännöillä, jos sovellus sitä edellyttää. Tämä säädin hallitsee myös paikallisyhteyttä yksiköiden välillä pLAN-verkon (lähiverkon) kautta, jolloin dataa ja tietoja voidaan siirtää yksiköiden välillä. Yksiköiden enimmäismäärä on 15.

Ominaisuudet
 • Parannettu osateho
 • Parannettu lämpötilan ohjaus
 • Ylivertaista luotettavuutta
 • Suuri ulkoilman jäähdytyskäyttö lämpötilassa 48 ºC vaihtuvatoimisissa lämpöpumpuissa (52ºC jäähdytyslaitteissa)
 • Pieni ulkoilman jäähdytyskäyttö lämpötilassa -15 ºC, märkälämpötila
Päätoiminnot:
 • Asetusarvon ja käyttötilan valinta: Lämmitys, Jäähdytys, Automaattinen, Ilmanvaihto
 • Käyttöparametrien jatkuva ohjaus
 • Anturien mittaamien arvojen näyttö
 • Kompressorien jaksot
 • Sulatuksen hallinta
 • Syöttöilman lämpötilan ohjaus
 • Käyttö kaikkina vuodenaikoina lauhdutus- ja höyrystyspaineen ohjauksella
 • Asetusarvon tasaus ulkolämpötilan mukaan
 • Tunti- ja viikkoaikaohjelma
 • Palontorjunta
 • Vikadiagnostiikka ja yleishälytys
 • Kaikkien yksikköön saatavien lisävarusteiden hallinta: esilämmitys, varalämmitys, CO2-ilmanlaatuanturi, energian talteenotto jne.

Käyttöliittymät

Näyttöyksikkö

Vakiona sähkökaappiin asennettua yksikköä käytetään seuraaviin:

 • Yksikön alkuohjelmointi
 • Käyttöparametrien muokkaus
 • Laitteen kytkentä PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ
 • Käyttötilan valinta ja asetusarvojen säätö
 • Ohjattujen muuttujien ja mitattujen anturiarvojen näyttö
 • Nykyisten hälytysten ja historiatietojen näyttö
carrier-graphic-terminal
Käyttäjäpääte (lisävaruste)

Pääte voidaan asentaa sähkökaappiin näyttöyksikön sijaan. Sitä käytetään seuraaviin:

 • Laitteen kytkentä PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ
 • Käyttötilan valinta ja asetusarvojen säätö
 • Asennuksen lämpötilojen ja kosteuden, ulkolämpötilan, syöttöilman lämpötilan, CO2-anturin ja ulkoilmapellin aukiolon näyttö
 • Hälytyskoodien näyttö
carrier-user-terminal
Kosketuspaneeli (lisävaruste)
 • 4,3 tuuman kosketusnäyttö
 • Yksinkertaistettu siirtyminen eri näyttöjen välillä
carrier-touch-panel-control

Valvontaratkaisut

pCOWeb
 • Yhden yksikön hallinta- ja valvontaratkaisu, jos siinä on Ethernet pCOWeb -kortti
BOSS and BOSS MINI
 • Ratkaisu korkeintaan 300 yksikön (BOSS) ja 50 yksikön (BOSS-MINI) ilmastointiasennusten hallintaan ja valvontaan
 • Integroitu wi-fi
 • Edistykselliset valvonta- ja kunnossapitotoiminnot
 • Mahdollistaa alueiden ja ryhmien muodostamisen
 • Energiamittareita voidaan integroida asennuksen sähkönkulutuksen valvomiseksi

Energiasäästöt/talteenottovaihtoehdot

 • Aktiivinen talteenotto (BA- ja BB-kokoonpanot). Termodynaaminen piiri, jonka tehtävänä on ottaa energiaa talteen poistoilmavirtauksesta.
 • Passiivinen talteenotto lämmöntalteenoton lämmönvaihtimella, joka siirtää energian poistoilmavirtauksesta raittiiseen ilmaan. Kiekko asennetaan moduuliin yksikön toisella sivulla (BW- ja RW-kokoonpanot)

Ulkoilmaympäristö

 • Lämpötila
  • Lämpö- ja äänieristyksen paksuus 50 mm, paloluokitus Euroclass A2-s1, d0 (M0)
  • Jäätymissuojaus alhaisiin ulkolämpötiloihin
 • Korroosio
  • Pattereissa (ulkona, sisällä ja/tai lisänä) kupariputket ja -ririvat
  • INERA®-pattereissa (ulkona, sisällä ja/tai lisänä) on erittäin tehokkaat ja hyvin korroosiota kestävät alumiiniseosrivat ja kupariputket
  • Pattereissa (ulkona, sisällä ja/tai lisänä) polyuretaanimaalilla esikäsitellyt alumiinirivat ja kupariputket
  • Blygold®-pinnoite
 • Kosteus
  • Pisaraerotin raittiin ilman otossa
  • Kuumaan ja kosteaan ulkoilmaan suunnitellut sähkökeskus, ohjauskortit ja riviliittimet
  • Kuumaan ja kosteaan ulkoilmaan suunnitellut moottorit ja puhaltimet (ota yhteyttä)
  • Normaali kuivaus (vakio-ominaisuus). Kuivaus toteutetaan käynnistämällä laite jäähdytyskäytölle. Lämmitysoptio tarvitaan, jotta ilma voidaan uudelleen lämmittää höyrystimen jälkeen
  • Aktiivinen kuivaus. Erillinen lämmönvaihdin kuivaukselle erittäin korkean ilmankosteuden kohteisiin

Viihtyvyyden/lämmityksen lisävarusteet

 • Kuuman veden lisäpatteri ja kolmitieventtiili. Tässä lisävarusteessa on aina jäätymissuojaustermostaatti turvajärjestelmänä
 • Lisäsähkövastukset, joissa kaksi tehovaihetta ja päällä / pois päältä -ohjaus, asennettavaksi ja kytkettäväksi yksikön sisälle
 • Maakaasu- tai propaanikattila moduloivalla toimilaitteella kaasudirektiivin 2009/142/EY mukaisesti
 • Lämpimän ilman lämmitinmoduuli ja kaasupoltin moduloivalla toimilaitteella kaasudirektiivin 2009/142/EY mukaisesti

Ilmansuodatus ja pisaranerotin

 • Eri suodatinyhdistelmiä: G4 pieni painehäviö, kahden vaiheen yhdistelmät G4 + M6, F7 tai F9; tai muut M6 + F7, M6 + F9, F7 + F9 tai F9 + F9
 • Pisaranerotin sisäilman patterin jälkeen

Ulkoilmapuhallin

 • Kaksinopeuksiset suorakäyttöiset aksiaalipuhaltimet

Eristys

 • Lämpö- ja äänieristys keraamisella kuidulla, paloluokka Euroclass A2-s1, d0 (M0)

Sisäyksikkö

 • Lauhteen tippa-allas ruostumatonta terästä korroosion torjumiseksi
 • Huoneen ylipaineen hallinta (saatavilla BP-, BT-, BW-, RP- ja RW-kokoonpanoissa)
 • Suodattimen likaantumisen tunnistus paine-erokytkimellä

Ulkoyksikkö

 • Ulkopatterin suojaritilä
 • Pisaraerotin raittiin ilman otossa
 • Kumista valmistetut tärinää vaimentavat kiinnikkeet

Lisälämmitys

 • Lämmöntalteenottopatteri (HRC) esilämmittää ilman, joka kulkee pääsisäpatterin läpi. Tähän se käyttää ulkovesiasennuksen lämpötilaa.

Erikoissovellukset

 • Aktiivinen kuivaus erillisellä lämmönvaihtimella
 • Ilmavirtauksen aluejako jopa neljään eri alueeseen
 • Alhaisen paluulämpötilan sovellus jäähdytystilassa
 • 100% raitisilma (BF)

Anturit

 • Ympäristön lämpötila-anturit - jopa neljä anturia
 • Ympäristön lämpötilan ja kosteuden kaksoisanturit - jopa neljä anturia
 • CO2-anturi ilmanlaadun hallintaan
 • Savuntunnistuksen ohjausyksikkö standardin NFS 61-961 mukaisesti

Sähkönsyöttö

 • Sähkönsyöttö ilman nollajohdinta

Esilämmityksen hallinta ja ulkoilman kosteus

 • Esilämmitys mahdollistaa ulkoilman ominaisuuksien tehokkaan hyödyntämisen, kun ne ovat paluuilman ominaisuuksia hyödyllisempiä
 • Ulkoilman prosenttiosuus voi vaihdella välillä 0-100 prosenttia
 • Esilämmityksen hallinta voi olla: terminen, entalpinen tai termoentalpinen
 • Ulkoilman kosteusanturi

Päätteen ja yksikön tiedonsiirto

 • Eri pääteyhdistelmät (sähkökaapissa ja/tai etäohjauksessa)
  • Näyttöyksikkö, käyttäjäpääte, kosketuspaneeli
  • Ohjaus ilman päätettä (yksiköissä jaettu pääte pLAN-VERKOSSA)
 • Kortit taloautomaatiotiedonsiirtoon eri yhteyskäytännöillä

Muuta

 • Kostuttimen hallinta päälle-pois päältä -ohjauksella tai verrannollisella ohjauksella
 • Sähköinen energiamittari asennuksen energiankulutuksen seurantaan
 • Jäähdytyskapasiteetti ja sähköinen energiamittari
 • Kompressorin pehmeäkäynnistin
 • Erittäin tehokas vaihejärjestysrele, joka mahdollistaa suojausasetusten säädön
 • Huippulaadukkaat kytkentälaitteet
 • Sähkökeskuksen komponenteilla maalisuoja: ohjauspiirilevy, ohjauskortit ja riviliittimet

Sinua voi kiinnostaa myös