Painelaitedirektiivi PED 2014/68/EU - moduuli H LRQA:n hyväksymä
Laadunhallintajärjestelmä ISO 9001 IQNETin ja AENORin hyväksymä
Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä ISO 14001 LRQA:n hyväksymä
Turvallisuuden hallintajärjestelmä OHSAS 18001 LRQA:n hyväksymä