Siirry pääsisältöön
city-and-nature_c city-and-nature_sq

EU:n ekosuunnittelumääräykset

Ekosuunnittelu on tuotesuunnittelun lähestymistapa, joka kannustaa valmistajia tarkastelemaan tuotteen ympäristövaikutuksia sen koko elinkaaren ajan.

Euroopan unioni on kehittänyt ekologista suunnittelua koskevat Ecodesign-määräykset pienentääkseen rakennusten laitteiden, kuten valaistuksen, tietotekniikan, veden lämmityksen sekä lämmityksen, ilmanvaihdon ja ilmastoinnin (HVAC, Heating, Ventilation and Air Conditioning), energiankulutusta. Carrier on sitoutunut rajoittamaan tuotteidensa ja ratkaisujensa ympäristövaikutuksia sekä vähentämään energiankulutusta.
Carrier toimii Euroopan ilmasto- ja energiapaketissa vuodelle 2030 esitettyjen tavoitteiden mukaisesti
carrier-ecodesign-in-line-with-targets-40-42

40-42.5%

UUDET 20230 ENER- GIATEHOKKUUSTA- VOITTEET LOPPU- JA PRIMÄÄRIENERGIANKU- LUTUKSELLE

carrier-ecodesign-in-line-with-targets-50

55%

KASVIHUONEKAA- SUPÄÄSTÖJEN VÄHEN- NYS VUOTEEN 2030 MENNESSÄ

carrier-ecodesign-in-line-with-targets-45

45%

UUDET UUSIUTUVAN ENERGIAN TAVOITTEET VUOTEEN 2030 MENNESSÄ

Uudet mittarit, koska kausittaisella energiatehokkuudella on merkitystä
Yhdestä pisteestä täydellä lämpökuormalla toimintoja mitanneet EER ja COP kuuluvat historiaan. Siksi ekosuunnittelumääräyksissä edellytetään uusien, järkevämpien kausittaisten energiatehokkuusmittareiden käyttöä. Uudet mittarit varmistavat vedenjäähdyttimien ja lämpöpumppujen tosiasiallisesti kuluttaman energian mittaamisen tarkasti ottamalla kausivaihtelut huomioon mittauksissa.
carrier-icon-eer-cop-forbidden
carrier-green-down-arrow-drawing
carrier-icon-ecodesign-sepr
SEPR

Vuotuinen energiatehokkuuskerroin (Seasonal Energy Performance Ratio)

Teollisissa jäähdytysprosesseissa käytettäville vedenjäähdyttimille.
carrier-icon-ecodesign-seer
SEER

Vuotuinen kylmäkerroin (Seasonal Energy Efficiency Ratio)

Huonetilojen jäähdytykseen käytettäville vedenjäähdyttimille.
carrier-icon-ecodesign-scop
SCOP

Lämmityskauden lämpökerroin (Seasonal Coefficient of Performance)

Tilalämmityskohteita varten.

carrier-green-down-arrow-drawing

 
ηs,c (Etas,c)
ηs,h (Etas,h)

Uusi primäärienergiana ilmaistu mitta-arvo, jonka avulla voidaan vertailla eri energialähteitä käyttävien tuotteiden energiatehokkuutta.

Energiatehokkuusvaatimukset tiukkenevat uusien säädösten myötä

ASETUS 1253/2014
 • Ilmanvaihtokoneet, jotka on varustettu suodattimilla, energian talteenottolaitteilla, puhaltimilla ja moottoreilla
ASETUS 2016/2281
 • Huonetilojen jäähdytykseen käytettävien ilmastointilaitteiden vedenjäähdyttimet 2 000 kW:iin asti
 • Teollisten jäähdytysprosessien vedenjäähdyttimet (korkea lämpötila) 2 000 kW:iin asti
 • Huoneilmastointilaitteet, rooftop-yksiköt ja vaihteleva kylmäainevirtaus (VFR)
ASETUS 2015/1095
 • Teollisten jäähdytysprosessien vedenjäähdyttimet negatiivisilla lähtevän veden lämpötiloilla.
ASETUS 813/2013
 • Ilma- ja vesi-vesi-lämpöpumput 400 kW:iin asti
 • Lämpöpumpuissa on myös oltava energiamerkintä 70 kW:iin asti
Vaatimukset jo nyt täyttävät Carrier-ratkaisut

Carrierin vedenjäähdyttimet, lämpöpumput ja ilmanvaihtokoneet täyttävät jo nyt EU:n ekosuunnittelumääräykset energiatehokkuuden osalta. Voit ladata Ekosuunnittelu-oppaitamme erityisestä Ekosuunnittelu-sivustostamme.

Lataa Ekosuunnittelu-oppaita

Ilmanvaihtokoneet: Tuotteiden yleinen parantaminen

carrier-icon-energy-efficiency
HYÖTYSUHDE/OMINAISSÄHKÖTEHO
 • Ilmanvaihtokone, jossa on parempi energiatehokkuus (vähemmän absorboitunutta energiaa käsiteltyä ilmakuutiometriä kohti): parempi puhaltimen hyötysuhde, pienemmät sisäiset painehäviöt.
carrier-icon-energy-recovery-green
ENERGIAN TALTEENOTTO
 • Tehokkaampi lämmöntalteenotto, pienemmät painehäviöt
carrier-icon-indoor-air-quality-green
SISÄILMAN LAATU
 • Parempi suodatus parantaa ilmanlaatua ja energiatehokkuutta
carrier-icon-information
TIEDOT
 • Vahvistetut tuotetiedot
carrier-ecodesign-energy-label_sm
Energiamerkinnät
Lisäksi EU:n energiamerkintäasetus 811/2013 luokittelee lämpöpumput 70 kW:iin asti luokkiin G...A++ niiden energiatehokkuuden mukaan. Syyskuusta 2019 alkaen E-, F- ja G-luokkia ei enää ole. Kaikkein tehokkaimmat tuotteet kuuluvat uuteen A+++-luokkaan.