Siirry pääsisältöön
tall-mountains-covered-in-snow_h tall-mountains-covered-in-snow_1x1

EU:n F-kaasuasetus

Vuoden 2014 muutetussa asetuksessa kiellettiin tiettyjä HFC-yhdisteitä käyttäviä laitteita ja otettiin käyttöön Euroopan markkinoille saatettujen HFC-yhdisteiden käytöstä poistoa koskeva järjestelmä.
carrier-traffic-light-green-3D_sm
Kielletyt laitteet
Laitekiellot kohdistuvat jäähdytyssovelluksiin ja erittäin alhaisen kapasiteetin huoneilmastointilaitteisiin. R-134a-, R-407C- ja R-410A-kylmäaineita käyttäviin nestejäähdyttimiin ja kuumavesilämpöpumppuihin ei kohdistu erityisiä kieltoja.
downward-trend-3D_sm
Käytöstä poisto
Käytöstä poisto on vaiheittainen lähestymistapa, jossa markkinoille saatettujen HFC-yhdisteiden määrää vähennetään asteittain noudattamalla Euroopan komission HFC-irtotavaran valmistajille ja maahantuojille sekä HFC-yhdisteillä esitäytettyjen laitteiden valmistajille määrittämiä kiintiöitä. Käytöstä poisto vähentää HFC-yhdisteiden kulutusta merkittävästi vuoteen 2030 mennessä.

Vaatimukset

Päästöjen ehkäiseminen (perustuu pääasiassa vuoden 2006 asetukseen)
  • Päästöjen ehkäiseminen ja vuotojen tarkastaminen (artiklat 2-6)
  • Sivutuotteiden valvonta (artikla 7)
  • Tuotteiden ja laitteiden käsittely elinkaaren loppuvaiheessa (artiklat 8-9)
  • Koulutus ja kelpoistus (artikla 10)
  • Käyttäjille annettavat tiedot (artikla 12)
Korkeita GWP-arvoja sisältävien F-kaasujen vähentäminen mahdollisuuksien mukaan
  • Koulutus ja kelpoistus (artikla 10)
  • Uusia sovelluksia koskevat rajoitukset (artikla 11)
  • Käyttörajoitukset (artikla 13)
  • HFC-yhdisteiden käytöstä poisto (artiklasta 14 eteenpäin)