Siirry pääsisältöön
carrier-case-study-switzerland-district-heating-building_h

Alpiq Intec - Kaukolämmitys

Carrierin vedenjäähdyttimet ja uuden sukupolven kylmäaine kaukolämpölaitoksen lämmönlähteenä Sveitsissä.
carrier-map-case-study-switzerland
account_circleAsiakas Alpiq Intec
roomSijainti Geneve, Sveitsi
todayAika 2015
carrier-case-study-switzerland-district-heating-water-heat-pump-30XW-installation

Hankkeen kuvaus

Carrier on saavuttanut uuden virstanpylvään toteuttamalla Euroopan ensimmäisen AquaForce®-vesi-vesiruuvipumppuun perustuvan kaukolämpöhankkeen, jossa käytettävän alhaisen lämmityspotentiaalin (GWP, Global Warming Potential) R-1234ze(E)-kylmäaineen (HFO, HydroFluoroOlefin) GWP-arvo on pienempi kuin 1.* Lämmityspotentiaaliltaan lähes nollan tasoa olevien PUREtec™-kylmäaineiden myötä Carrier on sitoutunut suunnittelemaan uuden sukupolven lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmiä (HVAC), joiden minimaaliset ympäristövaikutukset varmistavat Euroopan maissa jatkuvasti muuttuvien säädösten mukaisten vaatimusten täyttymisen.

ALPIQ valitsi Carrierin tuotteet, koska niiden tarjoama tehon, korkean vedenlämpötilan, energiatehokkuuden ja hallittujen hiilipäästöjen yhdistelmä täytti ainutlaatuisen hankkeen vaatimukset.

Taustaa

Kunnianhimoinen hanke lämmön talteenoton edistämiseksi kaukolämpöratkaisulla Plan-les-Ouatesissa CADZIPLOn johdolla on osa Sveitsissä sijaitsevan Geneven kaupungin johtamaa teollista kestävän kehityksen ohjelmaa. Tarkoituksena on osoittaa, miten julkisen ja yksityisen sektorin yhdessä rahoittamilla hankkeilla voidaan saavuttaa tasapaino kaupunkirakentamisen ja energiankäytön välillä.

Sekakäyttökiinteistöhankkeen ensimmäisessä vaiheessa palvelinkeskuksen hukkalämpö otetaan talteen ja hyödynnetään paikallisten toimistojen ja muiden tilojen lämmityksessä.

Toisessa vaiheessa laajennetun järjestelmän odotetaan lämmittävän 3 000 asuntoa suunnitellulla asuinalueella.

Walter Meier, Carrierin itsenäinen jälleenmyyjä Sveitsissä, suunnitteli tiiviissä yhteistyössä CADZIPLOn kanssa ratkaisun, joka täytti sekä kyseisen hankeen vaatimukset että uudet sveitsiläisten säädösten (Orrchim) ja eurooppalaisten kylmäainesäädösten vaatimukset.

Carrierin uuden sukupolven alhaisen lämmityspotentiaalin PUREtec-HFO-kylmäaineisiin perustuva ratkaisu kykeni vastaamaan molempiin haasteisiin.


carrier-case-study-switzerland-district-heating-water-heat-pump-30XW
Tärkeimmät edut
  • Muuttuvat eurooppalaiset kylmäainesäädökset pitkälle tulevaisuuteen täyttävä ratkaisu
  • Suuri kapasiteetti: jopa 2,5 megawattia
  • Energiatehokkuus, käyttää palvelinkeskuksen hukkalämpöä lämmitykseen
  • Lämmityslämpötila jopa 65 °C
  • Vähäinen vaikutus ilmakehän lämpiämiseen, GWP-arvo alle 1*
Tekniikat
  • Kaksi AquaForce® 30XW -vesi-vesiruuvilämpöpumppua ja PUREtec™-kylmäaine
Haasteet ja ratkaisut

Carrier ratkaisi projektin haasteet

  • Sveitsin tiukkoja kylmäainesäädöksiä noudattaen käyttämällä Carrierin uuden sukupolven HFO-kylmäainetta, jonka GWP-arvo on alhainen
  • yhdistämällä alhaisen GWP-arvon ja suuren tehokkuuden sekä 2,5 megawatin lämmityskapasiteetin
  • hyödyntämällä palvelinkeskuksen hukkalämmön talteenoton ja uudelleenkäytön kaukolämmön tuottamiseen, minkä mahdollisti AquaForce-lämpöpumppujen ja PUREtec-kylmäaineen laaja toiminta-alue (jopa 65 °C).