cool-by-carrier-girl-eating-watermelon

Cool By Carrier

Twój partner w łańcuchu chłodniczym

Przestrzeganie procedur łańcucha chłodniczego jest kluczowe dla zapewnienia odpowiednich warunków dostawy towaru do klientów. Wymaga to odpowiedniej wiedzy, którą mogą zapewnić tylko specjaliści. Celem firmy Carrier Transicold jest dbanie o utrzymanie ciągłości łańcucha chłodniczego oraz maksymalizacja efektywności kosztowej przy jednoczesnym ograniczaniu wpływu na środowisko.

Opracowywanie innowacyjnych rozwiązań dotyczących łańcucha chłodniczego jest głęboko zakorzenione w kulturze firmy Carrier Transicold, gdzie przestrzeganie zasad zachowania ciągłości łańcucha chłodniczego ma kluczowe znacznie dla zapewnienia optymalnych warunków dostawy łatwo psujących się, świeżych i mrożonych towarów do klientów.

E-DRIVE™

Wypróbowana technologia od 1999 r.

Całkowicie elektryczna technologia E-DRIVE eliminuje mechaniczne przekazywanie napędu stosowane w układach z napędem paskowym i przekształca mechaniczną energię silnika w energię elektryczną.

To unikalne i opatentowane rozwiązanie zapewnia znakomitą wydajność łańcucha chłodniczego, zmniejszając emisję CO2 i całkowite koszty eksploatacji.

 • Sprawność eksploatacyjna sięgająca 99,4%
 • Dokładność utrzymywania temperatury łańcucha chłodniczego +/-0,8°C
 • Zmniejszona emisja dwutlenku węgla
carrier-edrive-flow

Przed załadunkiem

Oczyścić sprzęt

 • Zwrócić szczególną uwagę na wnętrze: ściany, sufit i podłogę

Wstępnie schłodzić zabudowę chłodniczą

 • Ciepło przedostaje się do zabudowy naczepy za pośrednictwem produktów, otwartych drzwi oraz przez podłogę, ściany boczne i sufit naczepy.
 • Zaleca się parkowanie nieużywanej naczepy w cieniu.

Sprawdzić stan kurtyn paskowych

 • Aby ograniczyć wypływ zimnego powietrza na zewnątrz, kurtyny:
  • nie mogą być zbyt stare
  • muszą sięgać do podłogi
clean-the-equippement-pl-pl

PODCZAS ZAŁADUNKU

Przestrzegać właściwej temperatury

 • Ładowany produkt powinien mieć zawsze właściwą temperaturę, załadunek zaś powinien odbywać się w chłodzonej strefie załadunkowej.

Przestrzegać przepływu powietrza

 • Nie wolno zasłaniać parownika ładowanymi towarami. Należy uważać, aby nie zakłócić prawidłowego przepływu powietrza.
 • Zwrócić uwagę na kierunek ustawienia palet, który powinien umożliwiać przepływ powietrza w kierunku tylnej części zabudowy, przez i pod ładunkiem.
 • Nie należy ładować aż pod sufit, gdyż spowoduje to występowanie krótkich cykli pracy agregatu.

respect-airflow-pl-pl

Umieszczać osobno różne towary

 • Nie należy umieszczać towarów chłodzonych i suchych w tej samej komorze.
 • Ze względów higienicznych druga komora nie może być chłodzona przez wentylator z pierwszej komory.

PO ZAŁADUNKU

Wyłączyć agregat chłodniczy w przypadku otwierania drzwi

 • Zimne powietrze jest cięższe niż gorące. Otworzenie drzwi bez kurtyn prowadzi do wymiany chłodniejszego powietrza na cieplejsze.
 • Pozostawienie pracującego agregatu po otworzeniu drzwi może spowodować wystąpienie oszronienia i wzrost zużycia energii.

shut-down-unir-pl-pl

 

Właściwa nastawa temperatury transportowej

 • Podczas załadunku należy sprawdzać wewnętrzną temperaturę towarów przeznaczonych do transportu.
 • Zamieszczone poniżej informacje pochodzą z poradnika ATP z 2011 r. Mają one jedynie charakter wskazówek i mogą zostać zastąpione przez informacje uzyskane od firmy transportowej lub odbiorcy towaru. Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać od lokalnego dystrybutora firmy Carrier Transicold.

Mrożone artykuły żywnościowe

-20°C
Lód i lody
-18°C
Mrożone lub szybko (głęboko) mrożone ryby, produkty rybne, mięczaki i skorupiaki oraz inne szybko (głęboko) mrożone artykuły żywnościowe
-12°C
Wszystkie mrożone artykuły żywnościowe (z wyjątkiem masła)
-10°C
Masło

Chłodzone artykuły żywnościowe

Na topniejącym lodzie lub w temperaturze topniejącego lodu
Surowe ryby, mięczaki i skorupiaki (z wyjątkiem żywych ryb, żywych mięczaków i żywych skorupiaków)
W temperaturze +2°C lub w temperaturze wskazanej na etykiecie i/lub w dokumencie transportowym
Mięso mielone (i wyroby z tego mięsa)
+3°C
Podroby czerwone (i wyroby z tych podrobów)
+4°C
Dziczyzna (poza zwierzyną grubą), drób (i wszelkie wyroby z drobiu) oraz króliki
W temperaturze +6°C lub w temperaturze wskazanej na etykiecie i/lub w dokumencie transportowym
Przetwory mięsne (z wyjątkiem poddanych całkowitej obróbce przez solenie, wędzenie, suszenie lub sterylizację)
+6°C
Mleko pasteryzowane, świeże przetwory mleczne (jogurt, kefir, śmietana i świeży ser*)
Gotowane artykuły żywnościowe (mięso, ryby, warzywa)
Gotowe do spożycia przetworzone warzywa surowe (które zostały pokrojone w kostkę, plasterki lub w inny sposób zmniejszający ich rozmiar, ale z wyjątkiem tych, które zostały tylko umyte, obrane lub po prostu przecięte na pół) oraz przetwory warzywne
Przetwory rybne (z wyjątkiem poddanych całkowitej obróbce przez solenie, wędzenie, suszenie lub sterylizację) nie wymienione wyżej
Surowe mleko (gdy mleko jest odbierane z farmy w celu bezzwłocznego przetworzenia, temperatura w czasie transportu może wzrosnąć do +10°C)
+7°C
Mięso czerwone (i wszelkie przetwory z tego mięsa) oraz zwierzyna gruba (poza podrobami czerwonymi)

Utrzymywanie niskich kosztów eksploatacyjnych łańcucha chłodniczego jest dużym wyzwaniem. W trakcie jazdy ważne jest ograniczanie do minimum zużycia energii przy zachowaniu wydajności.

Przygotowanie środka transportu

 • Sprawdzić, czy komory są nieuszkodzone, aby uniknąć szybkiego wydostawania się chłodnego powietrza i częstszego uruchamiana się silnika.
 • Stosować ścianki działowe, umożliwiające indywidualne schładzanie ładunku i osobne przechowywanie opakowań zwrotnych.

Optymalne wykorzystywanie agregatu chłodniczego

 • Należy korzystać z wbudowanego trybu Standby, aby ograniczyć zużycie energii w trakcie postoju lub podczas załadunku i rozładunku.
 • Należy korzystać z systemu sterowania w celu wybrania nastawy temperatury dostosowanej do transportowanego ładunku.
carrier-transicold-logicold

Konserwacja agregatu chłodniczego

 • Przed rozpoczęciem intensywnego użytkowania sprzętu w okresach szczytowego ruchu należy przeprowadzić konserwację profilaktyczną w celu przygotowania sprzętu.
 • Po upływie określonej liczby godzin pracy należy przeprowadzać regularne przeglądy konserwacyjne agregatu chłodniczego, aby uniknąć awarii i wykonać odpowiednie regulacje.

Firma Carrier Transicold jest Twoim partnerem w całym łańcuchu chłodniczym

carrier-farm-to-fork

Keeping Bananas Refrigerated

Przepisy ATP

(Wyciąg z europejskich przepisów A.T.P. z marca 1974 r.)

 • Przepisy ATP określają minimalne wymagania dotyczące sprzętu do transportu międzynarodowego
 • Określają wymagania jakościowe towarów łatwo psujących się podczas ich transportu
 • Są corocznie uaktualniane przez grupę roboczą ONZ

Homologacja pojazdów przeznaczonych do przewożenia towarów łatwo psujących się:

Przed przekazaniem pojazdu chłodniczego do eksploatacji, pojazd musi uzyskać świadectwo homologacji wydawane przez regionalne władze nadzorujące system ochrony zdrowia.

Cechy charakterystyczne pojazdów używanych do przewożenia towarów łatwo psujących się:

Pojazd chłodniczy musi być wyposażony w zabudowę chłodniczą z układem chłodzenia umożliwiającym, przy średniej temperaturze zewnętrznej wynoszącej +30°C, obniżenie temperatury wewnątrz pustej zabudowy i utrzymywanie tej niskiej temperatury zgodnie z następującymi wymaganiami:

 • Klasa A:
  • Pojazd chłodniczy wyposażony w układ chłodzenia umożliwiający wybór temperatur w zakresie od +12°C do 0°C włącznie.
 • Klasa B:
  • Pojazd chłodniczy wyposażony w układ chłodzenia umożliwiający wybór temperatur w zakresie od +12°C do -10°C włącznie.
 • Klasa C:
  • Pojazd chłodniczy wyposażony w układ chłodzenia umożliwiający wybór temperatur w zakresie od +12°C do -20°C włącznie.

Wydajność chłodniczą pojazdu określa się za pomocą testu przeprowadzonego w jednym z zarejestrowanym centrów badań i certyfikacji, które wystawia oficjalne świadectwo homologacji.

Wyniki testu są ważne przez 6 lat.

Oznaczenia identyfikacyjne

Na pojeździe należy umieścić odpowiednie oznaczenia identyfikacyjne, wybrane z poniższej listy:

Standardowy pojazd chłodniczy klasy A FNA
Wzmocniony pojazd chłodniczy klasy A FRA
Wzmocniony pojazd chłodniczy klasy B FRB
Wzmocniony pojazd chłodniczy klasy C FRC

Oprócz powyższych oznaczeń identyfikacyjnych musi być podana data (miesiąc i rok) wygaśnięcia świadectwa homologacji.

Przykład: MODEL FRC
  6 - 2010 (6 = czerwiec, 2010 = rok)

Ważne:

 • Należy regularnie sprawdzać datę wygaśnięcia świadectwa homologacji. To świadectwo homologacji lub równoważne tymczasowe dokumenty homologacji należy przedstawić na żądanie uprawnionych osób.
 • W przypadku przekształcenia pojazdu z zabudową izolowaną do pracy w charakterze pojazdu chłodniczego, należy wystąpić do regionalnych władz nadzorujących system ochrony zdrowia o wprowadzenie odpowiedniej zmiany w świadectwie homologacji.

Uwaga:

 • Istnieją również inne przepisy i regulacje prawne dotyczące transportu ładunków wrażliwych na zmiany temperatury (ARI w przypadku USA oraz JIS w przypadku Japonii). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat tych przepisów prosimy o kontakt z naszymi działami technicznymi.

Przepisy dotyczące emisji hałasu

Norma DIN 8958

 • Zmierzyć poziom hałasu przy użyciu 5 mikrofonów w celu obliczenia wartości ciśnienia akustycznego.
 • Obliczyć wartość zbliżoną do percepcji dźwięku przez ludzkie ucho w dB
 • „Ciśnienie akustyczne” jest subiektywne, gdyż zależy od odległości (7 m; 1,2 m), środowiska, temperatury, wiatru itp.

trailer-in-1973

 

CE 2000-14 (NFR10-304)

 • Zamknąć źródło dźwięku w wirtualnej hemisferze utworzonej przez 6 mikrofonów.
 • Obliczyć moc akustyczną wytwarzaną przez źródło dźwięku.
 • Niezależnie do warunków zewnętrznych i odległości odbioru, „moc akustyczna” jest niezmienna.

95-db-lwa-sticker

TNO-Piek

 • To nie jest przepis, lecz etykieta z Holandii.

piek-numbers

WYKORZYSTUJ NASZE AGREGATY W OPTYMALNY SPOSÓB
Discover our cool compliance guide