Wzrost zaniepokojenia stanem środowiska naturalnego na obszarach miejskich

W odpowiedzi na coraz ostrzejsze przepisy w Europie firma Carrier Transicold wprowadza wszechstronną i innowacyjną linię najlepszych w swojej klasie, przyjaznych dla środowiska rozwiązań, zaprojektowanych specjalnie w celu umożliwienia proekologicznym profesjonalistom z dziedziny transportu spełnienia rygorystycznych warunków prowadzenia biznesu na obszarach miejskich.

Certyfikat PIEK

Normy PIEK zostały opracowane w odpowiedzi na rosnące obawy lokalnych samorządów i supermarketów dotyczące obniżenia poziomu hałasu podczas nocnych dostaw. Carrier Transicold oferuje różne rozwiązania dla dostaw miejskich w miastach europejskich, w których występują wzmożone korki, powodujące wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza i hałasu w przeludnionych dzielnicach mieszkaniowych.


Picture_city_delivery


Rozporządzenie UE w sprawie emisji spalin silników Stage V

Pojazdy użytkowe wykorzystywane w transporcie drogowym podlegają surowym przepisom, które pozwalają kontrolować poziom emisji spalin, a Rozporządzenie UE w sprawie emisji spalin silników Stage V wymaga, aby wszystkie silniki wysokoprężne niedrogowych maszyn ruchomych, niezależnie od pojemności, spełniały te wymogi. Firma Carrier Transicold opracowała rozwiązania zapewniające zgodność wszystkich swoich agregatów z silnikami wysokoprężnymi z normą UE Stage V. Carrier nadal oferuje nowe i innowacyjne rozwiązania, które nie wymagają stosowania silników wysokoprężnych niedrogowych maszyn ruchomych, w tym bezsilnikowe agregaty chłodnicze o zasilaniu wyłącznie hydrauliczno-elektrycznym oraz silniki zasilane sprężonym gazem ziemnym (CNG).