Biografia

  • Urodził się 26. listopada 1876 r. w Angola, Nowy Jork
  • W 1901 r. uzyskał tytuł inżyniera na Uniwersytecie Cornella.
  • W 1901 r. rozpoczął pracę w firmie Bufallo Forge Company.
  • W 1902 r. zaprojektował pierwszy w świecie nowoczesny układ klimatyzacji.
  • W 1911 r. opublikował wyniki swoich badań w opracowaniu „Rational Psychrometric Formulae” (Wymierne wzory psychrometryczne)
  • W 1915 r. założył firmę Carrier Engineering Corporation
  • Otrzymał tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu Lehigh (1935) i Uniwersytetu Alfreda (1942)
  • Zmarł 7. października 1950 r. w Nowym Jorku
  • W 1985 r. został zaliczony w poczet członków Narodowego Panteonu Wynalazców (National Inventors Hall of Fame)
  • W 1998 r. trafił na opublikowaną przez magazyn TIME listę 100 najbardziej wpływowych ludzi XX wieku

Lekcja na całe życie

Willis Carrier w swoim dorosłym życiu rozwiązał jedno z największych wyzwań ludzkości — kontrolowanie mikroklimatu w pomieszczeniach. Jako dziecko miał jednak problemy ze zrozumieniem pojęcia ułamków. Zdając sobie sprawę z tych trudności, jego matka nauczyła go poprzez krojenie całych jabłek na części odpowiadające wielkością różnym ułamkom. Willis stwierdził później, że była to najważniejsza lekcja w jego życiu, gdyż nauczyła go jak wielką wartość ma inteligentne rozwiązanie problemu.

Willis Carrier: Wynalazca nowoczesnej klimatyzacji

Genialny pomysł może przyjść do głowy w dowolnym miejscu. W przypadku Willisa Carriera był to zamglony peron na dworcu kolejowym w Pittsburgu w 1902 r. Carrier, patrząc przez mgłę, uświadomił sobie, że może osuszyć powietrze przepuszczając je przez wodę w celu wytworzenia mgły. Dzięki temu możliwe byłoby wytwarzanie powietrza zawierającego określone ilości wilgoci. W ciągu roku ukończył prace nad wynalazkiem umożliwiającym kontrolę wilgotności powietrza — kamieniem węgielnym nowoczesnej klimatyzacji.

Carrier umożliwia rozkwit różnych branż przemysłowych

Wynalazek Willisa Carriera, „ojca klimatyzacji”, przyczynił się do rozwoju licznych branż przemysłowych, które napędzają naszą dzisiejszą gospodarkę. Dzięki klimatyzacji można było wyprodukować wszystko — od wypieków po wyposażenie wojenne. Klimatyzacja przyczyniła się bezpośrednio do powstania wielkich hitów kasowych letniego kina, gdyż ludzie przychodzili do chłodzonych kin, aby schronić się przed upałem. Dokładna kontrola temperatury i wilgotności, możliwa dzięki jego wynalazkowi, przyczyniła się ponadto do rozwoju centrów handlowych, lotów transatlantyckich oraz komputerów i serwerów umożliwiających istnienie Internetu.

Podniesienie komfortu życia na świecie

Willis Carrier szybko zdał sobie sprawę, że wyznacznikiem wartości klimatyzacji mogą stać się klimat, wygoda i wymagania dotyczące procesów produkcyjnych. Już w początkowym okresie przystąpił do rozwijania międzynarodowej sieci sprzedawców, dystrybutorów i klientów. Zakończone sukcesem pierwsze instalacje wykonane w Europie i Azji wykazały, że klimatyzacja znajduje uniwersalne zastosowanie niezależnie od kraju.

Kontynuacja wizji Carriera

Spuścizna Willisa Carriera jest nadal widoczna w dzisiejszym świecie, gdyż założona przez niego firma kontynuuje unowocześnianie przemysłu i kształtowanie świata, w którym żyjemy. Firma Carrier jest branżowym liderem dzięki swoim energooszczędnym produktom i stosowanym praktykom wytwarzania. Każdego dnia firma Carrier zapewnia światu większą produktywność i komfort dzięki swoim nowym wynalazkom — opracowanym z myślą o efektywności energetycznej i zrównoważonym rozwoju.

Dowiedz się więcej na stronie WillisCarrier.com