Zaangażowanie w zrównoważony rozwój

Zapotrzebowanie na bezpieczne i zrównoważone technologie łańcucha chłodniczego, które pozwolą zachować i chronić dostawy żywności, leków i szczepionek na całym świecie, nigdy nie było tak wielkie. Firma Carrier Transicold kontynuuje swoje zaangażowanie w redukcję emisji, poprawę zrównoważonego rozwoju i zwiększenie wydajności w sektorze transportu chłodniczego, opracowując rozwiązania korzystające z alternatywnych źródeł energii, w tym pierwszy w pełni autonomiczny, bezsilnikowy, naczepowy system chłodniczy – Vector® eCool™.