Platforma telematyczna Lynx Fleet

 
lynx_fleet_logo_300

Platforma telematyczna Lynx Fleet będzie w sposób inteligentny monitorować podłączone systemy chłodnicze z dowolnego miejsca na świecie, przekazując producentom, kierowcom, menedżerom transportu i sprzedawcom detalicznym informacje dotyczące przewożonych produktów i przewożących je pojazdów. Cyfrowy system zapewni dostęp do serwisu na żywo dla każdej podłączonej jednostki chłodniczej. Pomaga to w realizacji procedur zarządzania flotą i zapewnia minimalne czasy przestojów pojazdów. Można ją go dostosować do potrzeb klienta i nadal modyfikować.

Nowe oprogramowanie Lynx Fleet oferuje operatorom całodobowy dostęp do istotnych danych dotyczących systemów chłodniczych, między innymi do zaawansowanego zdalnego monitorowania temperatury, dwukierunkowego zarządzania operacyjnego i możliwości kontroli, dokładnych raportów serwisowych i użytkowych, funkcji geofencing, alarmów operacyjnych.


ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI, PROSIMY O KONTAKTWizja bardziej inteligentnego ekosystemu

Lynx Fleet stanowi część rozwiązania cyfrowego Lynx firmy Carrier i stosuje zaawansowaną koncepcję internetu rzeczy (ang. IoT), analityki i uczenia maszynowego, aby zintegrować łańcuch chłodniczy z chmurą, zautomatyzować kluczowe procesy oraz zapewnić widoczność i wgląd w czasie rzeczywistym na całej drodze przewozu towarów.

LYNX_Fleet_illustration_POL


Najważniejsze zalety

Lynx_optimize

OPTYMALIZACJA

Optymalizacja wykorzystania urządzeń — automatyzacja umożliwia proaktywne zarządzanie flotą.

Lynx_end_to_end_monitoring

MONITOROWANIE OD POCZĄTKU DO KOŃCA

Monitorowanie od początku do końca zawsze i wszędzie zmniejsza potencjalne przerwy w łańcuchu dostaw i ogranicza odrzuty produktów.

Lynx_visibility

WIDOCZNOŚĆ

Otwarty ekosystem zapewnia szeroką widoczność, umożliwiając ścisłą współpracę z kierownictwem, działem operacyjnym i partnerami.

Lynx_sustainability

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Zrównoważone rozwiązania, które zmniejszają marnowanie produktów i żywności, obniżają zużycie paliwa i emisje gazów cieplarnianych.

Lynx_connections

POŁĄCZENIA

Wzmocnienie największej sieci usługowej w regionie EMEA — Carrier zaufanym usługodawcą, dającym pewność.

Lynx_optimize

Optymalizacja wykorzystania urządzeń

 
 • Scentralizowany przepływ danych umożliwia proaktywne podejmowanie decyzji w celu maksymalizacji zasobów i równoważenia wykorzystania w całej flocie.
 • Alarmy geofencingu na wjazdach i wyjazdach automatyzują umawianie terminów dostaw.
 • Wgląd w potrzeby klientów na podstawie wykorzystania — czasu na drodze.
 • Zdalne zarządzanie urządzeniami za pomocą 2-kierunkowych poleceń wł./wył. komory, rozmrażania, trybu działania. Wpływ: skrócenie czasu działania o 15%* prowadzące do obniżenia zużycia paliwa.

*Na podstawie wewnętrznego badania Carrier

Lynx_end_to_end_monitoring

 Maksymalizacja identyfikowalności łańcucha chłodniczego

 
 • Maksymalizacja kontroli: zgodność z normą EN12830 — definiowanie wartości zadanych, ogólne ustawienia alarmów, odpowiedzi na powiadomienia e-mailem.
 • Rozbudowane raporty w czasie rzeczywistym na temat temperatury podkreślające skoki mocy.
 • Widoczność lokalizacji samochodu/przyczepy — razem lub oddzielnie.
 • Wgląd w wymagania natychmiastowe lub planową konserwację w celu nadania priorytetów.
Lynx_visibility

 Przejrzystość za pośrednictwem rozbudowanego otwartego ekosystemu

 
 • Otwarty ekosystem umożliwia ścisłą współpracę z kierownictwem, działem operacyjnym i partnerami.
 • Intuicyjny interfejs użytkownika zapewnia pojedynczy widok na wszystkie dane jednostek chłodniczych za pośrednictwem mapy, satelity, wyciągu z danych.
 • Oparte na danych podejmowanie decyzji poprzez zintegrowanie LYNX Fleet z TMS, WMS i innymi systemami klientów.
 • Dostosowane do indywidualnych potrzeb raportowanie w celu personalizacji flot i flot podrzędnych.

Lynx_sustainability

 Osiąganie celów zrównoważonego rozwoju

 
 • Monitorowanie godzin pracy silnika i poziomu paliwa.
 • Wykorzystywanie 2-kierunkowych poleceń do zarządzania komorami w celu skrócenia godzin działania i zmniejszenia emisji CO2.
 • Zgodność z najnowszymi przepisami dotyczącymi łańcuchów chłodniczych: EN12830(2018).
 • Określanie bieżącego użytkowania i najlepszych praktyk w celu ustalania celów, identyfikowania obszarów usprawnień i monitorowania sukcesów.

Lynx_fleet_improve_your_process

Monitorowanie

Dane agregatów w całej flocie podłączonych pojazdów

Alarmy

Wysyłanie powiadomień na podstawie ręcznych i inteligentnych wartości progowych

Prognozowanie

Możliwość proaktywnego planowania w dłuższym terminie w celu zapobiegania marnowaniu produktów

Optymalizacja

Zwiększenie sprawności floty w celu uzyskania większej rentowności

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI, PROSIMY O KONTAKT