Společnost Carrier uznává, že uspokojení potřeb různorodé celosvětové základny zákazníků vyžaduje stejně různorodou pracovní sílu. Společnost Carrier si stanovila své klíčové hodnoty tak, aby zahrnovaly rozmanitost kulturní i individuální a proto podporuje nové nápady a různé pohledy ve všech úrovních společnosti.

Proto jsou všechny názory vyslechnuty a každý má možnost ovlivnit nejen naše průmyslové odvětví, ale i svět. Chápeme, že pracovat s vysoce angažovanými zaměstnanci je jediný způsob, jak si zachovat dědictví inovativního myšlení.

V Carrier je naší největším hodnotou různorodost našich zaměstnanců a jejich nápadů. Náš úspěch globálního technologického leadera spočívá v jejich unikátním talentu, perspektivě pohledu a zkušenostech. Naše síla je postavena na jimi sdíleném závazku vybudovat lepší a udržitelnější svět pro nás všechny.