REJESTRATORY TEMPERATURY

Dzięki bogatej gamie wyposażenia dodatkowego możesz wybrać sposób regulacji temperatury dostosowany do Twoich potrzeb

Dzięki przeznaczonemu do transportu chłodniczego rejestratorowi temperatury DataCOLD możesz sprawować nadzór nad realizacją wymogów łańcucha chłodniczego.

W obliczu rosnącego skupiania uwagi na zdrowiu publicznym, śledzenie temperatury przewożonego ładunku ma podstawowe znaczenie dla transportu chłodniczego. Odpowiedzią firmy Carrier Transicold na to wyzwanie są rejestratory temperatury zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami i umożliwiające sprawowanie nadzoru na realizacją wymogów łańcucha chłodniczego.Produkt Furgonetka Ciężarówka Naczepa
Datacold 100 x x x
Datacold 300 x
x x
Datacold 500 x
x x

Dzięki przeznaczonemu do transportu chłodniczego rejestratorowi temperatury DataCOLD możesz sprawować nadzór nad realizacją wymogów łańcucha chłodniczego.

W obliczu rosnącego skupiania uwagi na zdrowiu publicznym, śledzenie temperatury przewożonego ładunku ma podstawowe znaczenie dla transportu chłodniczego. Odpowiedzią firmy Carrier Transicold na to wyzwanie są rejestratory temperatury zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami i umożliwiające sprawowanie nadzoru na realizacją wymogów łańcucha chłodniczego.Produkt Furgonetka Ciężarówka Naczepa
Datacold 100 x x x
Datacold 300 x
x x
Datacold 500 x
x x
WYKORZYSTUJ NASZE AGREGATY W OPTYMALNY SPOSÓB