POZIOM HAŁASU

Produkt Furgonetka Ciężarówka Naczepa
Izolacja akustyczna obiegu czynnika chłodniczego x    
Izolacja akustyczna agregatu chłodniczego   x  
Produkt Furgonetka Ciężarówka Naczepa
Izolacja akustyczna obiegu czynnika chłodniczego x    
Izolacja akustyczna agregatu chłodniczego   x  
WYKORZYSTUJ NASZE AGREGATY W OPTYMALNY SPOSÓB