Firma Carrier zdaje sobie sprawę, że zaspokajanie różnorodnych potrzeb klientów na całym świecie wymaga posiadania równie zróżnicowanej siły roboczej. Kierując się swoją podstawową wartością, obejmującą różnorodność kulturową i indywidualną, firma Carrier promuje nowe pomysły i różne punkty widzenia na wszystkich poziomach działania firmy.

Dzięki temu wszystkie opinie są wysłuchiwane i każdy ma możliwość wywierania wpływu na to co dzieje się w przemyśle i na świecie. Jest dla nas jasne, że posiadanie wysoce zaangażowanych pracowników jest jedynym sposobem zachowania dziedzictwa innowacyjnego myślenia.

Naszym największym kapitałem w Carrier jest różnorodność naszych pracowników i ich pomysłów. Nasz sukces jako ogólnoświatowego lidera technologicznego opiera się na ich wyjątkowych talentach, punktach widzenia i doświadczeniach. Naszą siłą jest ich wspólne dążenie do zbudowania lepszego i bardziej zrównoważonego świata dla nas wszystkich.