INTRODUKSJON

Dette Nettstedet, inkludert eventuelle understeder tilgjengelig gjennom hjemmesiden, blir drevet av UTC Climate, Controls & Security ("CCS"), våre datterselskaper, tilknyttede selskaper og/eller relaterte enheter (samlet "Stedet"). CCS tilbyr dette Stedet, inkludert all informasjon, verktøy og tjenester tilgjengelige fra dette Stedet, til deg, brukeren, betinget av din aksept av alle vilkårene, betingelsene, retningslinjene og varsler oppgitt her. VED Å BRUKE DETTE STEDET, SAMTYKKER DU I DISSE 

BRUKSVILKÅRENE. HVIS DU IKKE SAMTYKKER, MÅ DU IKKE BRUKE STEDET.

CCS forbeholder seg retten til å, etter eget skjønn, endre, modifisere eller fjerne deler av disse Bruksvilkårene, når som helst. Det er ditt ansvar å regelmessig se om disse Bruksvilkårene har blitt endret. Din fortsatte bruk av Stedet etter at endringer er lagt ut, betyr at du aksepterer og samtykker i endringene. Så lenge du overholder disse Bruksvilkårene, gir CCS deg personlig, ikke-eksklusiv, ikke overfør, begrenset rett til å gå inn på og bruke Stedet.

INGEN FORPLIKTELSE

CCS er ikke ansvarlig hvis informasjonen som blir gjort tilgjengelig på dette Stedet ikke er nøyaktig, komplett eller oppdatert. Materialet på dette Stedet er kun oppgitt som generell informasjon og skal ikke stoles på eller brukes som eneste grunnlag for å ta beslutninger uten å kontakte primære, mer nøyaktige, mer komplette eller mer tidsriktige kilder for informasjon. Du stoler på materialet på dette Stedet på din egen risiko. Dette Stedet kan inneholde noe historisk informasjon. Historisk informasjon er ikke nødvendigvis oppdatert og er kun oppgitt som en referanse. CCS forbeholder seg retten til å modifisere innholdet på dette Stedet når som helst, men har ingen forpliktelse til å oppdatere informasjonen på Stedet. Du samtykker i at det er ditt ansvar å overvåke endringer på Stedet.

BRUK AV STEDET

Alt innhold på dette Stedet, inkludert, uten begrensning, dokumenter, tekst, design, grafikk, logoer, ikoner, bilder, lydklipp, nedlastinger, grensesnitt, kode og programvare i tillegg til valg og oppsett av dette ("Innholdet") er den eksklusive eiendom til og eies av CCS, selskapets lisensgivere eller innholdsleverandører og er beskyttet av opphavsrett, varemerker og andre gjeldende lover. Du kan åpne, kopiere, laste ned og skrive ut materialer på Stedet for din personlige og ikke-kommersielle bruk, gitt at du ikke modifiserer eller sletter opphavsrett, varemerke eller andre patenterte varsler som vises på materialet du åpner, kopierer, laster ned eller skriver ut. Eventuell annen bruk av Innholdet på Stedet, inkludert men ikke begrenset til modifikasjon, distribusjon, overføring, fremføring, kringkasting, publisering, opplasting, lisensiering, reverse engineering, overføring eller salg av, eller opprettelse av derivatarbeider fra, materialer, informasjon, programvare, produkter eller tjenester anskaffet fra Stedet, eller bruk av Stedet for formål som er i konkurranse med CCS, er uttrykkelig forbudt. Du samtykker i å følge alle ytterligere begrensninger som vises på Stedet, ettersom de kan bli oppdatert fra tid til annen. CCS forbeholder seg retten til å avvise eller kansellere en persons registrering på dette Stedet, fjerne en person fra dette Stedet eller forhindre en person i å bruke dette Stedet uansett årsak. CCS, eller dets lisensgivere eller innholdsleverandører, beholder den hele og komplette tittelen til materialet oppgitt på Stedet, inkludert alle medfølgende intellektuelle eiendomsrettigheter, og oppgir dette materialet til deg under en lisens som kan trekkes tilbake når som helst etter CCS' skjønn. CCS verken garanterer eller representerer ta din bruk av materialene på dette Stedet ikke vil overtre rettigheter til tredjeparter som ikke er forbundet med CCS.

Du kan ikke bruke en enhet, program, algoritme eller metodologi, eller en lignende eller tilsvarende manuell prosess, til å få tilgang til, anskaffe, kopiere eller overvåke noen del av Stedet eller innholdet, eller på noen måte reprodusere eller omgå navigasjonsstrukturen eller presentasjonen på Stedet eller Innholdet, for å anskaffe eller prøve å anskaffe materialer, dokumenter eller informasjon gjennom midler som ikke hensiktsmessig er gjort tilgjengelig gjennom Stedet. Du kan ikke prøve å få uautorisert tilgang til noen deler eller funksjoner på Stedet, eller andre systemer eller nettverk knyttet til Stedet eller til en CCS-server, eller til noen av tjenestene som tilbys på eller gjennom Stedet, ved hacking, "passord-mining" eller andre ulovlige metoder.

Du kan ikke prøve, skanne eller teste sårbarheten til Stedet eller eventuelle nettverk som er knyttet til Stedet, eller bryte sikkerhets- eller autentiseringstiltakene på Stedet eller eventuelle nettverk knyttet til Stedet. Du får ikke reversert lete etter, spore eller prøve å spore eventuell informasjon om andre brukere av eller besøkende på Stedet, eller noen andre kunder av CCS, inkludert alle CCS-kontoer som ikke eies av deg, til kilden, eller utnytte Stedet eller andre tjenester eller informasjon tilgjengelig eller tilbudt deg gjennom Stedet, på noen måte hvor formålet er å avsløre informasjon, inkludert men ikke begrenset til personlig identifikasjon eller informasjon, annet en din egen informasjon, som oppgitt på Stedet. Du samtykker i at du ikke vil foreta handlinger som utgjør en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på infrastrukturen på Stedet eller CCS' systemer eller nettverk, eller andre systemer eller nettverk knyttet til Stedet eller til CCS. Du samtykker i at du ikke bruk skal enhet, programvare eller rutine for å forstyrre eller forsøke å forstyrre korrekt funksjon av Stedet eller transaksjoner som blir utført på Stedet, eller med en annen persons bruk av Stedet. Du skal ikke forfalske topptekster eller på annet vis manipulere identifikatorer for å skjule opphavet av en melding eller innsendelse du sender til CCS på eller gjennom Stedet eller en tjeneste som tilbys på eller gjennom Stedet. Du kan ikke late som om du er eller at du representerer noen andre, eller ligne en annen person eller enhet.

Du kan ikke bruke Stedet eller Innhold for formål som er ulovlige eller forbudt av disse Bruksvilkårene, eller for å resultater fra ulovlige aktiviteter som bryter rettighetene til CCS eller andre.

Du kan ikke bruke kontaktinformasjonen oppgitt på Stedet for uautoriserte formål, inkludert markedsføring. Du kan ikke bruke maskinvare eller programvare med tanke om å skade eller forstyrre korrekt funksjon av Stedet eller å i smug fange opp et system, data eller personlig informasjon fra Stedet. Du samtykker i å ikke forstyrre eller prøve å forstyrre driften av Stedet på noen måte. CCS forbeholder seg retten til å, etter eget skjønn, begrense eller avslutte din tilgang til eller bruk av Stedet når som helst uten varsel. Oppsigelse av din tilgang eller bruk vil ikke frafalle eller påvirke noen andre rettigheter eller lettelse som CCS kan være berettiget til ved lov eller i egenkapital.

VAREMERKER

Varemerker, logoer og tjenestemerker som vises på dette Stedet er registrerte og uregistrerte varemerker som tilhører CCS, våre datterselskaper, tilknyttede selskaper, lisensgivere eller innholdsleverandører eller andre tredjeparter. Alle disse varemerkene, logoene og tjenestemerkene er eiendommen til sine respektive eiere. Ikke noe på dette Stedet skal anses som å gi, ved implikasjon, innsigelsesavskjæring eller annet, lisens eller rett til å bruke et varemerker, logo eller servicemerke som vises på Stedet uten eierens skriftlige forhåndsgodkjennelse, unntatt som beskrevet heri. CCS forbeholder alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i og til Stedet og Innholdet.

MATERIALER LEVERT AV BRUKEREN

Du erkjenner at du er ansvarlig for eventuelt material du sender via Stedet, inkludert lovligheten, påliteligheten, originaliteten og opphavsretten på slikt materiale. Du kan ikke laste opp, distribuere eller på annet vis publisere gjennom dette Stedet noe Innhold som (i) er konfidensielt, patentert, falsk, uredelig, injurierende, ærekrenkende, uanstendig, truende, invaderende i personvern eller publisitetsrettigheter, krenkende på intellektuelle eiendomsrettigheter, voldelig, ulovlig eller på annet vis tvilsomt; (ii) kan utgjøre eller oppfordre til noe kriminelt, bryte rettighetene til en part eller på annet vis gi opphav til ansvar for eller bruk på lover; eller (iii) kan inneholde programvarevirus, politiske kampanjer, kjedebrev, masse e-poster, eller alle typer "spam." Du kan ikke bruke falske e-postadresser eller annen identifiserende informasjon, utgi deg for å være en annen person eller enhet eller på annet villede om opphavet til Innholdet. Du kan ikke laste opp kommersielt innhold på Stedet.

Hvis du sender inn materiale, og med mindre vi angir annet, gir du CCS og våre tilknyttede selskaper en ubegrenset, ikke-eksklusiv, royalty-fri, evigvarende, ugjenkallelig og fullstendig underlisensierbar rett til å bruke, reprodusere, modifisere, tilpasse, publisere, oversette, skape derivatprodukter fra, distribuere og vise slikt material rundt om i verden i alle medier. Du samtykker videre i at CCS står fritt til å bruke eventuelle ideer, konsepter eller kunnskaper som du eller enkeltpersoner som handler på dine vegne oppgir til CCS. Du gir CCS og dets tilknyttede selskaper rett til å bruke navnet du sender inn i forbindelse med slike materialer, hvis de velger å gjøre dette. All personlig informasjon som er oppgitt via Stedet vil bli håndtert i henhold til Stedets online Personvernerklæring. Du representerer og garanterer at du eier eller på annet vis kontrollerer alle rettighetene til innholdet du legger ut, at innholdet er nøyaktig, at bruken av innholdet du gir ikke bryter eventuelle bestemmelser heri og vil ikke forårsake skader på person eller enhet, og at du vil holde CCS skadesløse for alle krav som oppstår fra innholdet du leverer.

CCS har ingen forpliktelser til å legge ut, videresende, overføre, distribuere eller på annet vis levere material som er tilgjengelig på Stedet, inkludert material du gir oss. Dermed har vi en absolutt rett til å fjerne eventuelt material fra Stedet etter eget skjønn når som helst.

TREDJEPARTSKOBLINGER

Dette Stedet kan inneholde koblinger til andre nettsteder, hvorav noen av disse er drevet av CCS eller dets datterselskaper og andre som blir drevet av tredjeparter. Disse koblingene er oppgitt som bekvemmelig til deg og som en ytterligere mulighet til å få tilgang til informasjonen deri. CCS er ikke ansvarlig for innhold i disse eller andre websteder eller andre produkter eller tjenester som kan bli tilbudt gjennom disse eller andre websteder. Koblinger fra dette Stedet til andre nettsteder betyr ikke at CCS godkjenner, bifaller eller anbefaler det nettstedet. Andre vilkår og betingelser kan gjelder bruken av disse tilkoblede nettstedene. CCS er ikke ansvarlig for eventuelle tap, skader eller annet ansvar som oppstår som et resultat av din bruk av eventuelle tilkoblede nettsteder.

GARANTIER / BEGRENSNING AV ANSVAR

DIN BRUK AV DETTE STEDET SKJER PÅ EGEN RISIKO. STEDET OPPGI SOM DET ER OG NÅR DET ER TILGJENGELIG. CCS FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å BEGRENSE ELLER AVSLUTTE DIN TILGANG TIL STEDET ELLER NOEN FUNKSJONER ELLER DEL AV DETTE NÅR SOM HELST. CCS FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER AV NOEN SLAG, BÅDE UTTRYKT OG IMPLISITT, INKLUERT MEN IKKE BEGRENSET TIL DE IMPLISITTE GARANTIE OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG EVENTUELLE GARANTIER OM AT MATERIALER PÅ STEDET IKKE OVERTRER, I TILLEGG TIL GARANTIER IMPLISERT I LØPET A BRUK ELLER HANDEL, AT TILGANG TIL STEDET VIL VÆRE UFORSTYRRET ELLER FEILFRI, AT STEDET VIL VÆRE SIKKERT, AT STEDET ELLER SERVEREN SOM GJØR STEDET TILGJENGELIG VIL VÆRE VIRUSFRITT, ELLER AT INFORMASJONEN PÅ STEDET VIL VÆRE KOMPLETT, NØYAKTIG ELLER TIDRIKTIG. HVIS DU LASTER NED MATERIALER FRA DETTE STEDET, GJØR DU DET PÅ EGET SKJØNN OG EGEN RISIKO. DU ALENE VIL VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER PÅ DATAMASKINSYSTEMET ELLER TAP AV DATA SOM OPPSTÅR FRA NEDLASTING AV SLIKE MATERIALER. INGEN RÅD ELLER INFORMASJON, UANSETT MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, ANSKAFFET AV DEG FRA CCS ELLER GJENNOM ELLER FRA STEET SKAL UTGJØRE EN GARANTI AV NOEN SLAG. CCS GIR INGEN GARANTIER ELLER REPRESENTASJONER ANGÅENDE BRUKEN AV MATERIALENE PÅ DETTE STEDET NÅR DET GJELDER OM DE ER FULLSTENDIGE, KORREKTE, NØYAKTIGE, TILSTREKKELIGE, NYTTIGE, TIDRIKTIGE, PÅLITELIGE ELLER ANNET. I BESTEMTE JURISDIKSJONER TILLATER KANSKJE IKKE LOVEN FRASKRIVELSE AV GARANTIER, SLIK AT FRASKRIVELSEN OVER IKKE GJELDER DEG.

DU ANERKJENNER OG SAMTYKKER I AT DU PÅTAR DEG FULLT ANSVAR FOR DIN BRUK AV STEDET. DU ANERKJENNER OG SAMTYKKER I AT EVENTUELL INFORMASJON DU SENDER ELLER MOTTAR UNDER DIN BRUK AV STEDET KANSKJE IKKE ER SIKKER OG KAN BLI OPPFANGET AV UAUTORISERTE PARTER. DU ANERKJENNER OG SAMTYKKER I AT DIN BRUK AV STEDET SKJER PÅ DIN EGEN RISIKO OG AT STEDET ER GJORT TILGJENGELIG FOR DEG KOSTNADSFRITT. VED Å ERKJENNE DETTE, ERKJENNER DU OG SAMTYKKER I AT, I DEN FULLSESTE GRAD TILLATT AV GJELDENDE LOV, VIL VERKEN CCS ELLER DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER, LEVERANDØRER ELLER TREDJEPARTS INNHOLDSLEVERANDØRER VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, STRAFFBARE, ADVARENDE, TILFELDIGE, SPESIELLE, KONSEKVENSMESSIG ELLER ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER PÅ NOEN MÅTE ER RELATERT TIL STEDET, ELLER EVENTUELLE ANDRE STEDER DU HAR TILGANG TIL GJENNOM EN KOBLING FRA DETTE STEDET ELLER FRA EVENTUELLE HANDLINGER VI TAR ELLER IKKE LYKKES MED Å TA SOM ET RESULTAT AV KOMMUNIKASJONER DU SENDER TIL OSS, ELLER FORSINKELSE ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE STEDET, ELLER FOR EVENTUELL INFORMASJON, PRODUKTER ELLER TJENESTER SOM ER ANNONSERT I ELLER ANSKAFFET GJENNOM STEDET, FJERNING ELLER SLETTING AV EVENTUELLE MATERIALER INNSENDT TIL ELLER LAGT UT PÅ DETTE STEDET, ELLER SOM PÅ ANNET VIS OPPSTÅR FRA BRUKEN AV STEDET, UANSETT OM DET ER BASERT PÅ KONTRAKT, TORT, STRENGT ANSVRA ELLER ANNET, SELV OM CCS, DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER NOEN AV LEVERANDØRENE HAR FÅTT BESKJED OM MULIGHETEN FOR SKADER. DENNE ANSVARSFRASKRIVELSEN GJELDER, UTEN BEGRENSNING, EVENTUELLE SKADER SOM OPPSTÅR FRA EVENTUELLE RESULTATFEIL, FEIL, UTELATELSE, FORSTYRRELSE, SLETTING, DEFEKTER, FORSINKELSE I DRIFT ELLER OVERFØRING, DATAVIRUS, FILKORRUPSJON, FEIL PÅ KOMMUNIKASJONSLINJE, NETTVERKS- ELLER SYSTEMBRUDD, DINE TAP AV LØNNSOMHET, ELLER TYVERI, DESTRUKSJON, UAUTORISERT TILGANG TIL, ENDRING AV, TAP ELELR BRUK AV EVENTUELLE REGISTRE ELLERDATA, OG EVENTUELLE ANDRE MATERIELLE ELLER IMMATERIELLE TAP. DU ANERKJENNER SPESIFIKE OG SAMTYKKER I AT VERKEN CCS ELLER DETS LEVERANDØRER SKAL VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE ÆREKRENKENDE, OFFENSIV ELLER ULOVLIG OPPFØRSEL AV EN BRUKER PÅ STEDET. DIN ENESTE OG EKSKLUSIVE LØSNING FOR NOEN AV KRAVENE OVER ELLER EVENTUELLE TVISTER MED CCS ER Å SLUTTE Å BRUKE STEDET. DU OG BI KAN SAMTYKKE I AT EVENTUELL ÅRSAK SOM OPPSTÅR FRA HANDLINGER ELLER ER RELATERT TIL STEDET MÅ PÅBEGYNNE I LØPET AV ETT (1) ÅR ETTER AT ÅRSAKEN TIL HANDLINGEN PÅLØPER ELLER ÅRSAKEN FOR HANDLINGEN ER PERMANENT UTELUKKET.

ERSTATNING

Du samtykker i å holde CCS og dets tilknyttede selskaper og deres ledere, direktører, medarbeidere, agenter, lisensgivere, tjenesteleverandører, underentreprenører og leverandører skadesløse, forsvare og holde skadesløse fra og mot alle tap, ansvar, kostnader, skader og kostnader, inkludert rimelige advokathonorarer og saksomkostninger, som oppstår fra eller er et resultat av din bruk av Stedet og eventuelle brudd på disse Bruksvilkårene. Hvis du forårsaker en teknisk forstyrrelse av Stedet eller systemene som overfører Stedet til deg eller andre, samtykker du å være ansvarlig for noen og alle tap, ansvar, kostnader, skader og kostnader, inkludert rimelige advokathonorar og saksomkostninger, som oppstår fra eller er at resultat av den forstyrrelsen. CCS forbeholder seg retten til, på egen kostnad, å påta seg eksklusivt forsvar og kontroll av saker som ellers er underlagt skadeserstatning av deg og, i slike tilfeller, samtykker du i å samarbeide med CCS i forsvaret av en slik sak.

JURISDIKSJON

Lovene i staten Connecticut i USA styrer disse Bruksvilkårene og din bruk av Stedet, og du samtykker ugjenkallelig i at jurisdiksjon i domstolene i staten Connecticut for eventuelle handlinger som oppstår ut fra eller relatert til disse Bruksvilkårene. CCS anerkjenner at det er mulig for deg å få tilgang til dette Stedet fra enhver jurisdiksjon i verden, men vi har ingen praktisk mulighet til å forhindre slik tilgang. Dette Stedet har blitt designet for å følge lovene i staten Connecticut og USA. Hvis material på dette Stedet eller din bruk av Stedet er i motsetning til lovene for stedet hvor du er når du bruker det, er ikke Stedet tiltenkt deg, og vi ber deg om å ikke bruke Stedet. Du er ansvarlig for å informere deg selv om lovene i din jurisdiksjon og å følge dem.

ENDRINGER AV VILKÅRENE

CCS kan legge til, endre eller fjerne deler av disse Bruksvilkårene når som helst, uten varsel. Eventuelle endringer av disse Bruksvilkårene eller andre vilkår lagt ut på Stedet gjelder så snart de blir lagt ut. Ved fortsatt bruk av Stedet etter at eventuelle endringer ble lagt ut, angir du ditt aksept av disse endringene. CCS kan legge til, endre, avvikle, fjerne eller suspendere alt annet Innhold på dette Stedet, inkludert funksjoner og spesifikasjoner av produkter beskrevet eller avbildet på Stedet, midlertidig eller permanent, når som helst, uten varsel og uten ansvar.

HELE AVTALEN

Denne avtalen og eventuelle retningslinjer eller driftsregler lagt ut på dette Stedet utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og CCS når det gjelder fagstoffet deri og avløser alle tidligere eller samtidige kommunikasjon og forslag, muntlige og skriftlige, mellom partene når det gjelder fagstoffet. En trykt versjon av disse Bruksvilkårene skal være tillatelig i juridiske eller administrativ saksbehandling basert på eller relatert til bruken av Stedet i samme grad og emne til de samme betingelsene som andre forretningsdokumenter og registre opprinnelig generert og opprettholdt i trykt form. Eventuelle søksmål du kan ha når det gjelder din bruk av dette Stedet må påbegynnes i løpet a ett (1) etter at kravet eller søksmålet oppstår. Hvis noen bestemmelser i denne avtalen er ulovlig, ugyldig eller ikke håndhevbar, vil de resterende bestemmelsene i avtalen fortsatt gjelde.

ANNET

Noen funksjoner som kan være tilgjengelige på dette Stedet krever registrering. Ved å registrere deg og i vurdering av din bruk av Stedet samtykker du i å oppgi ekte, nøyaktig, oppdatert og komplett informasjon om deg selv. Noen funksjoner på dette Stedet krever bruk av passord. Du er ansvarlig for å beskytte passordet. Du samtykker i at du vil være ansvarlig for alle påstander du kommer med, og handlinger eller utelatelser som oppstår, gjennom bruk av passordet ditt. Hvis du har grunn til å tro eller blir klar over tap, tyveri eller uautorisert bruk av passordet ditt, må du varsle CCS umiddelbart. CCS kan anta av all kommunikasjon CCS mottar under ditt passord har blitt kommunisert av deg med mindre CCS mottar varsel om annet.

Hvis noen av bestemmelsene i disse Bruksvilkårene holdes av en domstol eller annen tribunal eller kompetent jurisdiksjon og anses som ugyldig eller ikke håndhevbart, skal slike bestemmelser bli begrenset eller eliminert i den minste grad nødvendig og erstattet med en gyldig bestemmelse som best legemliggjør hensikten med disse Bruksvilkårene, slik at disse Bruksvilkårene skal forbli i full kraft og effekt. Disse Bruksvilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og CCS når det gjelder bruken a Stedet, og noen og alle andre skriftlige eller muntlige avtaler eller forståelser som tidligere eksisterte mellom deg og CCS når det gjelder slik bruk er herved avløst og kansellert. Annet enn som oppgitt i en kjøpsavtale du inngår med CCS, vil ikke CCS akseptere noen mottilbud til disse Bruksvilkårene, og alle slike tilbud blir herved kategorisk avvist. Dersom CCS ikke insisterer på eller håndhever strengt etterfølgelse av disse Bruksvilkårene, skal ikke det anses som et frafall av CCS av noen bestemmelser eller rett til å håndheve disse Bruksvilkårene, heller ikke skal atferd mellom CCS og deg eller andre parter anses å modifisere eventuelle bestemmelser i disse Bruksvilkårene. Disse Bruksvilkårene skal ikke tolkes som rettigheter eller løsninger til noen tredjeparter.

Takk for at du besøker nettstedet vårt.

Oppdatert av CCS Intellectual Property Department den 24. februar 2017