Společnost Carrier Transicold vyvinula novou platformu eSolutions, která umožňuje inteligentní monitorování připojených systémů chlazení z kteréhokoli místa na světě a poskytuje výrobcům, řidičům, dispečerům i prodejcům klíčové informace o přepravovaných produktech a přepravujících vozidlech.

Nový software eSolutions, který je přístupný prostřednictvím počítače, chytrého telefonu či tabletu, poskytuje provozovatelům nepřetržitý přístup k velkému množství cenných dat o jejich chladicích systémech. Patří sem mimo jiné:

  • vzdálené monitorování teploty,
  • obousměrné řízení provozu a možnosti kontroly,
  • podrobné zprávy o servisu a využití,
    • lokalizační služby geofencing,
    • provozní alarmy.

K dispozici jsou dva balíčky řešení eSolutions – Access, a Premium – každý z nich poskytuje různou úroveň dostupných dat a funkcí. Balíček Access poskytuje manažerům vozových parků funkce potřebné pro jejich podnikovou činnost, včetně monitorování teploty, geolokalizace a zpráv o servisu a využití. balíček Premium tuto nabídku dále rozšiřuje o možnosti dálkového řízení jednotky a rozšířeného přístupu k funkcím souvisejícím se servisem a regulací.

Každý balíček je plně přístupný prostřednictvím standardního webového prohlížeče a zahrnuje instalaci boxu integrovaného do chladicí jednotky, který slouží ke sběru, sdílení a analýze dat o studeném řetězci.