Poskytování nezbytných služeb v této době nejistoty, reakce společnosti Carrier na COVID-19

Palm Beach Gardens, Fla. -

Současná situace nemá v historii obdoby. Nejvyššími prioritami společnosti Carrier nadále zůstávají ochrana zdraví, bezpečnosti a spokojenosti našich zaměstnanců a poskytování služeb našim zákazníkům. Naše řešení jsou nezbytná pro zdravý život – zajištění kvality ovzduší ve vnitřních prostorách, přeprava léčiv a potravin podléhajících zkáze po celém světě a ochrana osob před kouřem a ohněm. V souvislosti s neustále se vyvíjejícími okolnostmi, které provázejí šíření nového koronaviru (COVID-19), provádíme opatření na základě nejnovějších informací a globálních doporučení s cílem ochránit své zaměstnance, zajistit služby pro zákazníky a minimalizovat šíření viru, aniž bychom ohrozili dodávky potřebných produktů a služeb.

Učinili jsme důležitá preventivní opatření zasahující do všech oblastí našeho podnikání, a to jak ve svých kancelářích, tak ve výrobních závodech, abychom ochránili bezpečnost, zdraví a spokojenost svých zaměstnanců. Zavedli jsme omezení pro cestování, rozšířili postupy hloubkového čištění ve všech provozech, přizpůsobili procesy tak, abychom umožnili sociální distancování, a upravili pracovní plány s cílem minimalizovat setkávání zaměstnanců, včetně zajištění práce z domu tam, kde to pracovní náplň umožňuje. Zaměstnancům na všech pracovištích jsme rovněž poskytli komplexní informace o ochraně zdraví a bezpečnosti a snažíme se najít další způsoby, jak zvýšit bezpečnost ve svých provozech.

Protože všechny oblasti naší činnosti jsou považovány za nezbytné v souladu s aktuálně platnými národními a místními předpisy, pokračujeme v neomezeném provozu i během této pandemie. Naše řešení vzduchotechniky jsou nezbytná pro zajištění nepřetržité dostupnosti vytápění a chlazení v nemocnicích, domácnostech i firmách. Naše řešení chlazení jsou klíčová pro zajištění bezpečné přepravy potravin a léků pro celou populaci, zejména pak pro ty nejpotřebnější. A naše protipožární a bezpečnostní produkty jsou důležité pro zajištění bezpečnosti a pohodlí pro všechny, kteří jsou nuceni neopouštět svá bydliště, pro pracovníky zajišťující životu nezbytné služby i pro osoby zotavující se z nemoci. Naše výjimečné pracovní síly jsou i nadále odhodlány plnit tyto základní potřeby našich zákazníků, včetně farmaceutických výrobců, aby i oni mohli nadále poskytovat své tolik potřebné produkty a služby.

Držíme se pevně svého závazku zajišťovat bezpečnost svých zaměstnanců a zároveň poskytovat nezbytná řešení a služby, na které naši zákazníci spoléhají, aby náš svět zůstal zdravý, bezpečný a příjemný k životu.