Świadczymy niezbędne usługi w tym niepewnym czasie – reakcja Carrier na COVID-19

Palm Beach Gardens, Fla. -

Mamy do czynienia z czasem bez precedensu. Najwyższym priorytetem firmy Carrier jest ochrona zdrowia, bezpieczeństwa i samopoczucia naszych pracowników oraz obsługa naszych klientów. Nasze rozwiązania są niezbędne do zachowania zdrowego stylu życia – zapewniają jakość powietrza w pomieszczeniach, przewóz światowych zasobów żywności łatwo psującej się i artykułów medycznych, a także ochronę przed dymem i ogniem. Próbując odnaleźć się w zmieniających się okolicznościach spowodowanych nowym koronawirusem (COVID-19), podejmujemy działania stosownie do najnowszych informacji i globalnych wytycznych, aby chronić pracowników, obsługiwać klientów i minimalizować rozprzestrzenianie się wirusa. Jednocześnie nadal dostarczamy niezbędne produkty i usługi.

We wszystkich obszarach naszego działania powzięliśmy znaczne środki ostrożności, zarówno w biurach, jak i zakładach produkcyjnych, aby chronić zdrowie, bezpieczeństwo i samopoczucie pracowników. Wdrożyliśmy ograniczenia przemieszczania się, poprawiliśmy procedury oczyszczania we wszystkich zakładach, zmodyfikowaliśmy procesy pod kątem zachowania dystansu społecznego, oraz zmieniliśmy harmonogramy tak, by pracownicy odbywali jak najmniej spotkań i w zależności od stanowiska mogli pracować zdalnie. We wszystkich naszych lokalizacjach przekazaliśmy pracownikom wyczerpujące informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny. Będziemy nadal ustalać kolejne sposoby zwiększenia bezpieczeństwa naszych zakładów.

W myśl aktualnie obowiązujących amerykańskich wytycznych na poziomie federalnym wszystkie obszary naszej działalności uznawane są za strategiczne, dlatego w okresie pandemii funkcjonujemy normalnie. Nasze rozwiązania HVAC są kluczowe dla zapewnienia ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji i pozostaną dostępne dla domów, szpitali i firm. Rozwiązania chłodnicze są konieczne w bezpiecznym transporcie żywności i produktów farmaceutycznych dla ogółu społeczeństwa i najbardziej potrzebujących. Nasze produkty przeciwpożarowe i zabezpieczające są niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo i dobre samopoczucie osobom zamkniętym w swoich domach, pracującym w niezbędnych gałęziach gospodarki lub wracającym do zdrowia. Nasi wspaniali pracownicy będą nadal z zaangażowaniem reagować na niezbędne potrzeby naszych klientów, w tym producentów farmaceutyków, aby oni również mogli kontynuować świadczenie niezwykle potrzebnych usług i dostarczać swoje produkty.

Pozostajemy niezmiennie zaangażowani w zapewnianie bezpieczeństwa naszym pracownikom, a naszym klientom nadal dostarczamy niezbędne rozwiązania i usługi, na których bazują w swoich staraniach o zdrowe, bezpieczne i komfortowe otoczenie.