Nowa książka ujawnia zależności między marnowaniem żywności, głodem i globalnymi zmianami klimatycznymi

FARMINGTON, USA -

FARMINGTON, Connecticut, USA, 30 sierpnia 2015 — Gdyby marnowanie żywności było państwem, zajmowałoby trzecią pozycję w emisji gazów cieplarnianych po Chinach i Stanach Zjednoczonych. Niestety, związek między marnotrawstwem pożywienia, a zmianami klimatycznymi jest często pomijany. Nowa książka opublikowana przez UTC Building & Industrial Systems ujawnia zależności między głodem, ochroną zasobów naturalnych i niekorzystnymi zmianami klimatycznymi. UTC Building & Industrial System, wchodzi w skład United Technologies Corp. (NYSE: UTX). Carrier Transicold jest częścią UTC Building & Industrial System.


Carrier, jako lider technologii chłodniczych wykorzystywanych w globalnym łańcuchu przechowywania i dostarczania żywności ma głęboki wgląd w problemy żywnościowe świata, w tym w informacje o skali marnotrawstwa. Nowa książka ma uświadomić wagę tego problemu. Napisali ją wspólnie John Mandyck, główny menedżer odpowiedzialny za zrównoważony rozwój w UTC Building & Industrial Systems oraz Eric Schultz, były dyrektor operacyjny Sensitech, spółki będącej częścią United Technologies wyspecjalizowanej w technologiach monitorowania i rejestracji zdarzeń w łańcuchu chłodniczym. Licząca 182 strony publikacja nosi tytuł: „Żywieniowo nierozważni. Ukryte powiązania między marnowaniem żywności, głodem i zmianami klimatycznymi” (ang. Food Foolish: The Hidden Connection Between Food Waste, Hunger and Climate Change). Zwraca uwagę, jak wiele możemy zyskać lepiej gospodarując żywnością jako społeczeństwo i mieszkańcy biosfery.


„Głód, emisja gazów cieplarnianych i niedostatek wody są ważnymi tematami,” mówi Mandyck. „Lecz niezauważenie omija nas problem marnowania żywności, które jest powszechną, choć nieświadomą praktyką ludzkości i wpływa na to jak radzimy sobie ze wspomnianymi wyzwaniami. Mamy nadzieję, że nasza książka zadziała jak katalizator i zainicjuje ogólnoświatowy dialog, który ma podstawowe znaczenie dla zachowania równowagi naszej planety.”


Co najmniej jednej trzeciej produkowanej co roku żywności nikt nie zjada. Jednocześnie ponad 800 milionów ludzi, czyli tyle ilu jest mieszkańców USA i Unii Europejskiej razem wziętych, jest dotkniętych głodem. Marnowanie jedzenia ma destrukcyjny wpływ na środowisko naturalne. Emisja dwutlenku węgla związana ze stratami żywności dochodzi do 3,3 miliarda ton metrycznych. Kryje się za tym energia zużyta do produkcji żywności, która nie trafia do niczyich ust. W tym paliwo do maszyn, energia elektryczna zasilająca systemy nawadniające i inne urządzenia gospodarcze oraz linie produkcyjne, na których przetwarza się i pakuje żywność. W parze z emisją gazów cieplarnianych idzie zużycie wody na skalę, na którą nie zużywa jej najbardziej nawet „spragnione” państwo na Ziemi. I wszystko na marne.

„Pożywienie przeznaczone do zaspokojenia globalnych potrzeb żywieniowych i oczekiwań konsumentów wymaga najwięcej wody i najściślejszej ochrony w łańcuchu dostaw,” wyjaśnia Schultz. „Jego utrata nie tylko nasila problem głodu, ale niszczy nasze zasoby wody.”

Waga marnotrawstwa żywności rośnie wraz z populacją naszej planety. Do 2050 ma ona wzrosłość o kolejne 2 miliardy ludzi, którzy będą potrzebowali pożywienia.
„Już dziś produkujemy żywność, która wystarczyłaby do wykarmienia 10 miliardów ludzi – wszystkich żyjących obecnie i tych, którzy pojawią się do 2050 roku,” mówi Mandyck.


„Musimy wykorzystać istniejące metody zapobiegania startom żywności. Użyć wydajnych energetycznie, zrównoważonych i łatwo dostępnych technologii, które będą lepiej zabezpieczać żywność podczas transportu i dystrybucji. Powinniśmy również podnieść standardy jakości i zmienić zachowania konsumentów. Mniejsze straty to więcej najedzonych ludzi. Przed sobą, w zasięgu ręki mamy sposób łagodzenia negatywnych zmian klimatycznych. Wystarczy odrobina wysiłku.”


Książkę Mandycka i Schultza „Żywieniowo nierozważni” opatrzyli wstępem Philippe Cousteau, założyciel EarthEcho International i gospodarz programu telewizyjnego nominowanego do nagrody Emmy oraz Barton Seaver, badacz związany z „National Geographic” i dyrektor Programu Zdrowego i Zrównoważonego Żywienia (ang. Healthy and Sustainable Food Program) w Centrum Zdrowia i Globalnego Środowiska (ang. Center for Health and the Global Environment) w Harvard T.H. Chan School of Public Health. 


Książka dostępna jest na stronach: www.amazon.com oraz www.FoodFoolishBook.com. Dochód z książki jest przeznaczony dla organizacji dobroczynnych walczących z głodem.
Więcej informacji o inicjatywach na rzecz zrównoważonego rozwoju podejmowanych przez UTC Building & Industrial Systems znajduje się na stronie www.NaturalLeader.com. Zapraszamy do śledzenia @UTCBIS na Twitterze oraz odwiedzenia bloga UTC Building & Industrial Systems www.SustainabilityView.com.


Informacje o UTC Building & Industrial Systems
UTC Building & Industrial Systems jest największym, światowym dostawcą technologii wykorzystywanych w budownictwie. Mając na uwadze zrównoważony rozwój dostarcza bezpieczne, inteligentne urządzenia takie jak: windy, ruchome schody, systemy przeciwpożarowe, automatykę budynkową, systemy ogrzewania i wentylacji, klimatyzacje oraz urządzenia chłodnicze. Wspiera budownictwo bezpieczne, energooszczędne i przyjazne dla środowiska. UTC Building & Industrial Systems jest częścią United Technologies Corp., czołowego, globalnego dostawcy rozwiązań dla aeronautyki i budownictwa. Więcej informacji pod adresem: www.BIS.UTC.com Śeldź również @UTCBIS na Twitterze.

# # #