Firmy Carrier i AWS podjęły współpracę w zakresie sposobu globalnego przemieszczania i monitorowania produktów spożywczych, leków, szczepionek i innych produktów łatwo psujących się

SEATTLE & PALM BEACH GARDENS, Fla. -

Dzisiaj spółka Amazon Web Services, Inc. (AWS) należąca do Amazon.com (NASDAQ:AMZN) i firma Carrier Global Corporation (NYSE – Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych: CARR), wiodący globalny dostawca bezpiecznych, zrównoważonych rozwiązań dla budynków i łańcucha chłodniczego, ogłosiły wieloletnią umowę dotyczącą wspólnego rozwoju nowej platformy cyfrowej Lynx™ firmy Carrier. Zestaw narzędzi zapewni klientom firmy Carrier na całym świecie lepszą widoczność, łączność i lepsze informacje operacyjne dotyczące działań w łańcuchu chłodniczym w celu poprawy wyników w obszarze ładunków wrażliwych na temperaturę, w tym żywności, leków i szczepionek. Współpraca opiera się na dokonanym przez firmę Carrier wyborze AWS jako preferowanego dostawcy usług w chmurze w lutym 2020 r.

Platforma Lynx będzie łączyć usługi AWS w zakresie internetu rzeczy, analityki i uczenia maszynowego z rozwiązaniami firmy Carrier w zakresie chłodnictwa i monitorowania, co pozwala rozszerzyć aktualną ofertę cyfrową firmy Carrier w obszarze zarządzania transportem i składowaniem w kontrolowanej temperaturze. Klienci używający platformy Lynx skorzystają na kompleksowym śledzeniu, alertach w czasie rzeczywistym, zautomatyzowanych procesach i analizach predykcyjnych, które pomogą im dostarczyć ładunek w temperaturze kontrolowanej w sposób efektywniejszy, co z kolei przełoży się na obniżenie kosztów operacji w łańcuchu chłodniczym przez optymalizację używania zasobów, utraty ładunku i psucia.

Platforma Lynx wykorzystująca usługi AWS w zakresie internetu rzeczy do gromadzenia, integracji, organizacji i analizy danych z dużej bazy urządzeń chłodniczych i rozwiązań z zakresu monitorowania firmy Carrier oraz źródła takie jak raporty na temat ruchu i pogody zapewni kompleksowy obraz lokalizacji ładunku, warunków temperaturowych oraz zdarzeń zewnętrznych, które mogą mieć wpływ na operacje w łańcuchu chłodniczym. Tego rodzaju informacje będą wprowadzane do repozytorium danych opartym na usłudze Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), w którym Carrier będzie mógł korzystać z usług uczenia maszynowego AWS do identyfikacji potencjalnych problemów, które mogą mieć wpływ na ładunek, a także przeprowadzania zaawansowanych analiz w celu opracowania zaleceń służących poprawie wyników. Platforma Lynx będzie mogła, na przykład, proponować proaktywną konserwację w celu optymalizacji dostępności konkretnego urządzenia na podstawie analizy historycznych i rzeczywistych danych dotyczących wydajności pochodzących z urządzeń Carrier połączonych z chmurą. W przyszłości firmy Carrier i AWS planują wprowadzenie możliwości przekazywania za pośrednictwem platformy Lynx zaleceń dotyczących trasy ładunku i usprawnionego wykorzystywania floty, co pozwoli zwiększyć odporność łańcucha chłodniczego i pomoże klientom firmy Carrier w zarządzaniu kosztami, terminami i zasobami.

„Firma Carrier podjęła zobowiązanie w zakresie zdrowszego, bezpieczniejszego i bardziej zrównoważonego łańcucha chłodniczego. Dzięki współpracy z AWS opracowujemy unikatowy potężny ekosystem, który zapewni naszym klientom większą elastyczność, widoczność i większy dostęp do danych w łańcuchu chłodniczym”, powiedział David Appel, prezes Carrier Refrigeration. „Platforma Lynx pomoże naszym klientom w podejmowaniu szybszych decyzji w oparciu o dane w celu zapewnienia większej efektywności i zrównoważonego działania łańcuchów dostaw. Rozwiązanie cyfrowe poprawi łączność w łańcuchu chłodniczym poprzez ograniczenie opóźnień ładunków, co ma krytyczne znaczenie dla globalnego zdrowia i dobrego samopoczucia, a jednocześnie pozwoli ograniczyć uszkodzenia, utratę ładunków i nieprzewidziane koszty”.

„Firmy Carrier i AWS stawiają czoła złożoności i fragmentacji łańcucha chłodniczego, aby zapewnić klientom przejrzystość, elastyczność i informacje, których potrzebują do ograniczenia ryzyka oraz dostarczania żywności, leków oraz szczepionek wtedy, gdy są potrzebne, i tam, gdzie są potrzebne”, powiedziała Sarah Cooper, dyrektor generalna ds. rozwiązań internetu rzeczy w Amazon Web Services, Inc. „Ten projekt, który łączy doświadczenie firmy Carrier w obszarze łańcucha chłodniczego z doświadczeniem cyfrowym i niespotykanym portfelem usług, jest wyrazem gotowości całego sektora do wykorzystania transformacji cyfrowej do poprawy wydajności, ograniczenia kosztów i większej niezawodności”.

Odwiedź Carrier.com/Lynx w celu uzyskania dodatkowych informacji.

O firmie Amazon Web Services
Przez 14 lat firma Amazon Web Services była najbardziej wszechstronną i szeroko stosowaną platformą na świecie. AWS oferuje 175 w pełni funkcjonalnych usług w zakresie obliczeń, składowania, baz danych, sieci, analityki, robotyki, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, internetu rzeczy, rozwiązań mobilnych, bezpieczeństwa, rozwiązań hybrydowych, rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej (VR i AR), mediów oraz tworzenia i wdrażania aplikacji oraz zarządzania nimi w 77 strefach dostępności i 24 regionach geograficznych, przy czym w planach jest kolejne dziewięć stref dostępności i trzy kolejne regiony AWS w Indonezji, Japonii i Hiszpanii. Miliony konsumentów — w tym najszybciej rozwijające się firmy typu start-up, największe przedsiębiorstwa i czołowe struktury rządowe — zaufały AWS i korzystają z infrastruktury firmy, aby zyskać większą elastyczność i obniżyć koszty. >Odwiedź aws.amazon.com, aby uzyskać więcej informacji na temat AWS.

O firmie Amazon
Firma Amazon działa w oparciu o cztery zasady: koncentracja na kliencie bardziej niż na konkurencji, pasja nowatorska, zobowiązanie do doskonałości operacyjnej i myślenie długofalowe. Recenzje klientów, zakupy za pomocą jednego kliknięcia, spersonalizowane rekomendacje, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, tablety Fire, Fire TV, Amazon Echo i Alexa to tylko niektóre z produktów i usług zapoczątkowane przez Amazon. Odwiedź www.amazon.com/about aby uzyskać więcej informacji i śledź @AmazonNews.

O firmie Carrier
Jako wiodący globalny dostawca zdrowych, bezpiecznych i zrównoważonych rozwiązań do budynków i łańcucha chłodniczego firma Carrier Global Corporation podjęła zobowiązanie do działania na rzecz bezpieczniejszego, bardziej zrównoważonego i komfortowego świata dla przyszłych pokoleń. Od początku angażujemy się w tworzenie nowych technologii i zupełnie nowych sektorów. Obecnie utrzymujemy wiodącą pozycję, ponieważ mamy światowej klasy zróżnicowany zespół pracowników, dla których klient jest głównym motywem każdego działania. Odwiedź www.Corporate.Carrier.com>, aby uzyskać więcej informacji lub śledź nas w mediach społecznościowych pod @Carrier.

Niniejsza informacja prasowa zawiera oświadczenia dotyczące przyszłych możliwości biznesowych. Obecna sytuacja może znacząco różnić się od prognozowanej w wyniku niektórych rodzajów ryzyka i niepewnych danych, w tym, lecz nie wyłącznie, wyzwań związanych z projektowaniem, produkcją, wsparciem, wydajnością i osiągnięciem zakładanych korzyści z zaawansowanych technologii, a także innych rodzajów ryzyka i niepewnych danych, w tym, lecz nie wyłącznie, związanych z danymi Komisji Giełd i Papierów Wartościowych na temat Carrier Global Corporation.