Skip to main content
engineer-managing-team_h

Water/water warmtepompen en bodemsystemen (WKO)

Om aan de huidige klimaatdoelstellingen te voldoen zal steeds energiezuiniger gebouwd moeten worden. Je kunt hierbij niet meer om het gebruik van warmtepompen heen. Het toepassen van een warmtepomp is rendabel, als deze op de juiste wijze wordt ingezet.

Informatie over de training:

Carrier verzorgt twee trainingen: één specifiek over de toepassing van lucht/water warmtepompen en één over water/water warmtepompen. Beide trainingen richten zich met name op de utiliteit.

In utiliteitsprojecten is het gebruik van water/water warmtepompen inmiddels niet meer weg te denken. Veelal worden deze warmtepompen ingezet in combinatie met systemen voor Warmte-Koude-Opslag (WKO-systemen). Een juist ontwerp van het systeem en een juiste inpassing van de warmtepomp is daarbij uiterst belangrijk.


Tijdens de training wordt onder meer aandacht gegeven aan:

  • De werking van een warmtepomp in het algemeen
  • Randvoorwaarden en werkgebied van de warmtepomp
  • Hydraulische inpassing en aansturing
  • Regelgeving F-gassen, BENG, Ecodesign, BRL6000
  • Praktijkvoorbeelden warmtepomp-WKO systemen met leermomenten
  • Life demo WKO-systeem via Carrier Connect monitoring op afstand

Bestemd voor:

Ontwerpers en projectleiders.