Skip to main content
engineer-managing-team_h

Training koelmachineselectie + total cost of ownership

Nieuwe technische ontwikkelingen zorgen ervoor dat koelmachines steeds energiezuiniger worden. Vanuit de Ecodesign regelgeving zal de vermindering van het energieverbruik vooral moeten gebeuren in deellast situaties.

Informatie over de training:

Voor een bepaalde capaciteit (koelvermogen) kan binnen het Carrier leveringsprogramma vaak uit verschillende machines gekozen worden. Elk type heeft specifieke kenmerken en voordelen. Afhankelijk van de toepassing zal een bepaald type machine in de ene toepassing beter presteren dan in een andere toepassing.

Deze training geeft inzicht in de mogelijkheden die Carrier heeft om bij deze keuze een onderbouwd advies te kunnen geven. Een aantal technische aspecten van de verschillende machines komt aan bod, evenals een (Carrier) rekenmodule waarmee bepaald kan worden welk type machine de laagste TCO heeft voor een bepaalde toepassing.


Tijdens deze training wordt aandacht gegeven aan:

  • Inzicht in de mogelijkheden die Carrier heeft om een onderbouwd advies te kunnen geven.
  • Technische aspecten van verschillende machines.
  • Carrier rekenmodule voor bepaling type machine met laagste TCO.

Bestemd voor:

Adviseurs en ontwerpers.