Skip to main content
engineer-managing-team_h

Training HFO koudemiddelen en ecodesign

Nieuwe Europese regelgeving heeft grote invloed op het ontwerp van warmtepompen en koelmachines. De Europese F-gassen Verordening stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde koudemiddelen, waardoor fabrikanten zullen overstappen naar bijvoorbeeld HFO koudemiddelen. Deze overstap heeft ook consequenties voor installateurs en eindgebruikers.
carrier-training-energy-efficiency
carrier-training-hfo

Informatie over de training:

De Europese Ecodesign richtlijn stelt minimum rendementseisen voor diverse apparatuur. Om hieraan te voldoen is het nodig apparaten aan te passen of opnieuw te ontwerpen. Afhankelijk van de toepassing (comfort, proces, verwarming, lage temperatuur) kunnen bepaalde apparaten wel of niet toegepast worden.

Om een juist en toekomstbestendig advies aan uw klanten te kunnen geven is het belangrijk voldoende kennis te hebben van bovengenoemde regels.

Deze training van ca. 2 uur geeft praktische informatie over de achtergrond van deze regelgeving en de invloed hiervan op de keuzes die u moet maken bij het selecteren van warmtepompen en koelmachines.

Bestemd voor:

Ontwerpers en projectleiders.