Skip to main content

Alleen voor koeling met rooftops / optie voor warmtepomp
50FF/FC 100-280 R-454B

Koudemiddel : R-454B

Nominaal koelvermogen : 97-273 kW

Nominaal verwarmingsvermogen : 97-299 kW

Luchtdebiet : 10 800-54 000 m³/h

De nieuwe 50FF/FC 100-280 R-454B rooftops bestaat uit autonome,compacte lucht/luchtunits met een horizontaal ontwerp, van het type rooftop. Het NIEUWE koudemiddel R-454B is de beste keuze in rooftop units dankzij het laagste Global Warming Potential (GWP) (77% lager dan R-410A), de vermindering van de koudemiddelvulling en de hogere energie-efficiëntie. De serie beschikbare vermogens voorziet in airconditioning voor ruimten met middelgrote en grote oppervlakten, die vaak voorkomen in winkelcentra, voedselretail, logistiek en veel andere commerciële en industriële toepassingen.

 • Hoge efficiëntie
 • R-454B koudemiddel met laag GWP
 • Superieure betrouwbaarheid
 • Compact systeem
 • Laag geluidsniveau
 • Energieterugwinning
 • EC-ventilatoren met variabel toerental
 • Multiscroll-compressors
 • Elektronische expansiekleppen
 • Automatisch aanpassende microprocessorregeling

50FC serie, model 100 tot 280, koudemiddel R-454B: omkeerbare warmtepomp

50FF serie, model 100 tot 280, koudemiddel R-454B: alleen koelen

Algemene beschrijving

 • Geoptimaliseerd deellastbeheer
 • Hoog niveau van seizoensgebonden efficiëntie
 • Koudemiddel R-454B met een laag Global Warming Potential (GWP).
 • Zelfdragend frame
 • Ontwerp geoptimaliseerd
 • Laag geluidsniveau
 • Multiscroll-compressors
 • Elektronische expansiekleppen
 • EC-ventilatoren met variabel toerental
 • Automatisch aanpassende microprocessorregeling
 • Aluminium panelen en kleppen
 • Optie omkasting met dubbelwandige panelen (50 mm) op alle inwendige panelen in contact met de luchtstroom (isolatie A2-s1 d0 (M0))

Flexibel ontwerp

 • Breed programma luchtstsroomconfiguraties en opties
 • Verticale toevoer/retourunits zijn ideaal voor nieuwe constructies of renovatie van bestaande installaties
 • Horizontale units zijn ideaal voor vervanging of voor toepassingen waarbij het geluid moet worden gedempt voordat het kanaal door het dak gaat

Eenvoudige en snelle installatie

 • Rechtstreeks verbonden met een kanaalstelsel voor luchtdistributie zonder extra elementen of apparatuur, leidingen, kabels, enz., zodat de unit geen vloerruimte in beslag neemt
 • Reduceert de installatiekosten, maakt snelle aansluiting mogelijk en zorgt voor een betrouwbare werking
 • Er kunnen specifieke veiligheidseisen van toepassing zijn omdat R454B geclassificeerd is als A2L

Superieure betrouwbaarheid

 • Voortreffelijke efficiëntie bij vol- en deellast
 • Kwalitatief hoogwaardige onderdelen
 • Alle units worden tijdens de verschillende fasen van de productie getest op lekkage van circuits, elektrische naleving en koudemiddeldrukken

Geavanceerde technologie en prestaties

 • Elektronische insteekventilatoren in het binnencircuit met directe aandrijving en variabel toerental bieden de volgende voordelen:
  • Eliminatie van wrijvingsverliezen tijdens transmissie dankzij de directe aandrijving
  • Grotere aerodynamische efficiëntie van de rotor (reactieve bladen met een geoptimaliseerd profiel), die draait bij een zeer hoge werkdruk
  • Aanzienlijk toegenomen motorefficiëntie. DC-motoren met permanente magneten, die worden geactiveerd met behulp van elektronische schakelingen die in de motor zelf zijn geïntegreerd
  • Variabel toerental zorgt voor een constant toevoerluchtdebiet, onafhankelijk van het verstoppingsniveau van de filters
  • Meten van het debiet
 • Elektronische, axiale ventilatoren in het buitencircuit, die de rotatiesnelheid aan de installatievereisten aanpassen, zodat het elektriciteitsverbruik en het geluidsniveau bij deellast worden verminderd en de gemiddelde seizoensgebonden efficiëntie van de unit wordt verbeterd
 • Elektronische expansieventielen
 • Multiscroll-tandemcompressors

Zorg voor het milieu

 • Het nemen van een verantwoorde beslissing uit milieuoogpunt is mogelijk door het koudemiddel R-454B te gebruiken. R-454B Het NIEUWE koudemiddel R-454B is de beste keuze in rooftop-units dankzij de laagste GWP (77% lager dan R-410A), de vermindering van de koudemiddelvulling en de hogere energie-efficiëntie.
 • Er zijn geen houten pallets nodig voor het hanteren van de unit, zodat er minder afval is en er geen bomen hoeven te worden gekapt

Omkasting

 • Constructie van gegalvaniseerd staal. Paneel en kleppen in aluminium. Afgewerkt met polystercoating, in de kleur RAL 7035
 • Nieuw zelfdragend frame
 • Verwijderbare panelen voor eenvoudige toegang tot alle componenten: elektriciteitskast, compressors, ventilatoren, filters, enz.
 • Skids voor eenvoudig transport in een container. Dankzij de afmetingen van deze serie kunnen alle modellen worden getransporteerd in een container, zodat de speciale SEI4C zeewaardige verpakking niet nodig is.

Binnenunit

 • Thermische en akoestische isolatie in panelen en kleppen met M1 brandbeveiligingsclassificatie
 • Batterij met koperen leidingen en aluminium lamellen
 • Elektronische insteekventilatoren met EC-motor voor toevoerlucht, die direct zijn gekoppeld aan regelaar voor variabel toerental en debiet
 • Herbruikbare, gravimetrische luchtfilters van het type G4
 • Geïsoleerde bak voor condensafvoer, aflopend naar de afvoer.

Buitenunit

 • Batterij met koperen leidingen en aluminium lamellen
 • 2 machineconcepten in de externe sectie voor optimalisatie van de prestaties (V-batterij in grootte 180-280)
 • Elektronische, axiale EC-ventilator(en) die de rotatiesnelheid aan de installatievereisten aanpassen, zodat het elektriciteitsverbruik en het geluidsniveau bij deellast worden verminderd en de gemiddelde seizoensgebonden efficiëntie van de unit wordt verbeterd
 • De afdekking met de motorventilator(en) kan worden opgetild voor toegang tot de binnenkant van de buitenunit

Koelingscircuit

 • Hermetische scroll-compressor(s) in dubbele uitvoering, gemonteerd op trillingsdempende voeten. Regeling van fase-evenwicht en rotatierichting
 • Carterverwarming
 • Elektronische expansieventiel(en)
 • Vierwegomkeerkleppen (units met warmtepomp)
 • Zuurbestendige filterdroger
 • Koelingsontwerp op basis van 2 luchtvolumes

Beveiligingen

 • Hoge- en lagedrukpressostaten
 • Hoge- en lagedrukopnemers
 • Temperatuurregeling compressorpersleiding
 • Hoofddeurschakelaar
 • Magnetothermische beveiligingsschakelaars in de voedingsleiding van de compressor(s) en de ventilatormotor(en)
 • Automatische schakelaar in het regelcircuit

Elektriciteitskast

 • Complete en geheel bekabelde elektriciteitskast. Geïsoleerde toegangsdeur ter voorkoming van condensatie. Geforceerde ventilatie van de elektriciteitskast. Beschermingsklasse IP54.
 • Nummering van bedrading
 • Elektrische voeding met neutraalleiding
 • Hoofdaardingsaansluiting
 • Contacten compressor- en ventilatormotor
 • Machinerichtlijn 2006/42/EG (MD)
 • Richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU (EMC)
 • Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU (LVD)
 • Richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU (Categorie 2) (PED)
 • Richtlijn RoHS 2011/65/EU (RoHS)
 • Richtlijn inzake ecologisch ontwerp 2009/125/EG (ECO-DESIGN)
 • Richtlijn inzake labeling van energie 2017/1369/EG (ECO-LABELING)
 • Geharmoniseerde norm: EN 378-2:2012 (Koelsystemen en warmtepompen - Veiligheids- en milieu-eisen)

'50FC'-regeling

Af fabriek geïnstalleerde '50FC'-regeling voor vrijstaande werking of koppeling aan een uitgebreider systeem. De 50FC-serie kan ook worden geconfigureerd voor communicatie via het LonWorks®-, BACnetTM- en Konnex-protocol, als dat nodig is voor de toepassing. Deze regeling beheert ook een lokale verbinding tussen eenheden via een pLAN netwerk (Local Area Network), waarmee gegevens en informatie kunnen worden uitgewisseld tussen maximaal 15 verschillende eenheden.

Kenmerken
 • Hogere efficiëntie bij deellast
 • Betere regeling van temperatuur
 • Superieure betrouwbaarheid
 • Koelingswerking bij hoge omgevingstemperatuur 48 ºC In omkeerbare warmtepompeenheden (52 ºC in koeleenheden)
 • Koelingswerking bij lage omgevingstemperatuur -15 ºC WB
Belangrijkste functies:
 • Selectie van setpoint en bedrijfsmodus: verwarming, koeling, auto, ventilatie
 • Continue regeling van de bedrijfsparameters
 • Weergave van waarden gemeten door de sensoren
 • Compressorcycli
 • Ontdooibeheer
 • Regeling van de toevoerluchttemperatuur
 • Werking gedurende het hele jaar via de condensatie- en verdampingsdrukregeling
 • Compensatie van het setpoint op basis van de buitentemperatuur
 • Uur- en weekschema
 • Brandveiligheid
 • Diagnose van storingen en algemeen alarm
 • Beheer van alle optionele componenten die verkrijgbaar zijn voor de unit: economizer, reserveverwarming, CO2-luchtkwaliteitssensor, energieterugwinning, ...

Gebruikersinterfaces

Grafische terminal

Deze terminal, die standaard op de elektriciteitskast is aangebracht, wordt gebruikt voor:

 • Het uitvoeren van de initiële programmering van de unit
 • Het wijzigen van operationele parameters
 • Het AAN/UIT-schakelen van de unit
 • Het selecteren van de bedrijfsmodus en het aanpassen van de setpoints
 • Het weergeven van de geregelde variabelen en de gemeten sensorwaarden
 • Het weergeven van de huidige alarmen en hun historische records
carrier-grafische-terminal
Gebruikersterminal (optioneel)

Deze terminal kan op de elektriciteitskast worden geïnstalleerd, in plaats van de grafische terminal. Deze wordt gebruikt voor:

 • Het AAN/UIT-schakelen van de unit
 • Het selecteren van de bedrijfsmodus en het aanpassen van de setpoints
 • Het weergeven van de temperatuur en luchtvochtigheid van de installatie, de buitentemperatuur, de temperatuur van de toevoerlucht, de CO2-sensor en het openen van de jaloezieklep voor buitenlucht
 • Het weergeven van alarmcodes
carrier-gebruikersterminal
Touchscreenpaneel (optioneel)
 • 4,3"-touchscreenpaneel
 • Vereenvoudigde navigatie tussen de verschillende schermen
carrier-touchscreenpaneel-regeling

Supervisieoplossingen

pCO Web
 • Oplossing voor het beheer en de supervisie van een enkele unit als deze is voorzien van de ethernetkaart pCO Web
Boss en Boss mini
 • Oplossing voor het beheer en de supervisie van airconditioninginstallaties met maximaal 300 units(BOSS) en 50 units(BOSS-mini)
 • Geïntegreerde wifi
 • Geavanceerde bewakings- en onderhoudsfuncties
 • Mogelijkheid tot creëren van zones en groepen
 • Energiemeters kunnen worden geïntegreerd voor het bewaken van het energieverbruik van de installatie

Opties voor energiebesparing/terugwinning

 • Actieve terugwinning (BA- en BB-assemblages). Thermodynamisch circuit speciaal voor het terugwinnen van energie uit de geëxtraheerde luchtstroom.
 • Passieve terugwinning met behulp van warmtewisselaar om energie uit de geëxtraheerde luchtstroom over te dragen naar de verse lucht. Het wiel is aangebracht in een module aan één zijde van de unit (BW-assemblage)

Buitenomgeving

 • Temperatuur
  • Thermische en akoestische isolatie met dubbele wand 50 mm dik in alle interne secties in contact met de luchtstroom
  • Vorstbescherming voor lage buitentemperaturen
 • Corrosie
  • Batterijen (buitenshuis, binnenshuis en/of hulpbatterijen) met uit koper vervaardigde leidingen en lamellen
  • INERA®-batterijen (buitenshuis, binnenshuis en/of hulpbatterijen) met lamellen van een hoogwaardige en zeer corrosiebestendige aluminiumlegering en koperen leidingen
  • Batterijen (buitenshuis, binnenshuis en/of hulpbatterijen) met aluminium lamellen met een polyurethaancoating en koperen leidingen
  • Blygold® coating
 • Luchtvochtigheid
  • Druppelstop in de buitenluchtinlaat
  • Componenten in tropenuitvoering in de elektriciteitskast met beschermende vernis: regelprintplaat, kaarten en terminals
  • Motoren en ventilatoren in tropenuitvoering (advies vragen)
  • Basis ontvochtiging (standaardfunctie). Ontvochtiging wordt uitgevoerd met machines die opstarten in KOELBEDRIJF en de verwarmingsoptie is nodig om de lucht opnieuw op te warmen na de verdamper

Comfort-/verwarmingsopties

 • Hulpbatterij voor warm water, met driewegklep. Deze optie omvat altijd een vorstbeschermingsthermostaat als veiligheidssysteem
 • Aanvullende elektrische verwarmingselementen, met twee vermogenstrappen en aan/uit-regeling, voor assemblage en aansluiting binnen in de unit
 • Verwarmingsmodule voor warme lucht met gasbrander met modulerende aandrijving, overeenkomstig Gasrichtlijn 2009/142/EG

Luchtfiltratie + druppelverwijderaar

 • Verschillende filtercombinaties: G4 laag drukverlies, tweetrapscombinaties met G4 + M6; of andere zoals M6+F7
 • Druppelverwijderaar na de binnenluchtbatterij

Buitenventilator

 • Direct aangedreven, axiale ventilator(en) met variabel toerental

Isolatie

 • Thermische en akoestische isolatie met dubbele wand 50 mm dik in alle interne secties in contact met de luchtstroom, met brandbeveiligingsclassificatie Euroclass A2-s1, d0 (M0)

Binnenunit

 • Condensaatopvangbak van roestvrij staal ter bescherming tegen corrosie
 • Kameroverdrukbeheer (verkrijgbaar op BP-, BT-, BW-assemblages)
 • Detectie van filtervervuiling met drukverschilschakelaar

Buitenunit

 • Beschermrooster voor buitenbatterij
 • Druppelverwijderaar in de buitenluchtinlaat
 • Trillingsdempende voeten van rubber

Extra verwarming

 • Warmteterugwinningsbatterij (HRC) voor het voorverwarmen van de lucht die door de hoofdbinnenbatterij passeert. Hiervoor wordt de temperatuur van een buitenwaterinstallatie gebruikt.

Speciale toepassingen

 • Verdeling van de luchtstroom in maximaal 4 verschillende zones
 • Toepassing met lage retourtemperatuur in koelingsmodus

Elektrische voeding

 • Elektrische voeding zonder nul

Sensoren

 • Omgevingstemperatuursensor(en) - maximaal 4 sensoren
 • Omgevingstemperatuur-luchtvochtigheidssensor(en) - maximaal 4 sensoren
 • CO2-sensor voor controle van luchtkwaliteit
 • Rookdetectie-unit volgens norm NFS 61-961

Economizerbeheer + buitenluchtvochtigheid

 • Met de economizer kunnen de buitenluchtcondities zo goed mogelijk worden benut wanneer deze gunstiger zijn dan de retourluchtcondities
 • Percentage buitenlucht kan variëren van 0% tot 100%
 • Economizerbeheer kan thermisch, enthalpisch, thermo-enthalpisch zijn
 • Sensor voor buitenluchtvochtigheid

Communicatie van terminal + unit

 • Verschillende combinaties voor terminals (in elektriciteitskast en/of voor afstandsbediening)
  • Grafische terminal, gebruikersterminal, touchscreenpaneel
  • Regeling zonder terminal (voor units met gedeelde terminal in een Plan-netwerk)
 • Kaarten voor BMS-communicatie met verschillende protocollen
 • Standaard is de elektronische regeling geconfigureerd voor "stand-alone" bedrijf, maar het is mogelijk deze in een LAN-netwerk (Local Area Network) op te nemen als lead, lag of back-up.

Diversen

 • Beheer van een bevochtiger met aan/uit-regeling of proportionele regeling
 • Elektriciteitsmeter voor bewaking van het energieverbruik van de installatie
 • Meter van koelvermogen en elektrische energie
 • Softstarter voor compressor
 • Hoogwaardig fasevolgorderelais voor het aanpassen van beveiligingsinstellingen
 • Hoogwaardige schakelvoorzieningen
 • Vernisbescherming voor de componenten in de elektriciteitskast: regelprintplaat, kaarten en terminals

50FC serie, model 100 tot 280, koudemiddel R-454B: omkeerbare warmtepomp

50FF serie, model 100 tot 280, koudemiddel R-454B: alleen koelen

Algemene beschrijving

 • Geoptimaliseerd deellastbeheer
 • Hoog niveau van seizoensgebonden efficiëntie
 • Koudemiddel R-454B met een laag Global Warming Potential (GWP).
 • Zelfdragend frame
 • Ontwerp geoptimaliseerd
 • Laag geluidsniveau
 • Multiscroll-compressors
 • Elektronische expansiekleppen
 • EC-ventilatoren met variabel toerental
 • Automatisch aanpassende microprocessorregeling
 • Aluminium panelen en kleppen
 • Optie omkasting met dubbelwandige panelen (50 mm) op alle inwendige panelen in contact met de luchtstroom (isolatie A2-s1 d0 (M0))

Flexibel ontwerp

 • Breed programma luchtstsroomconfiguraties en opties
 • Verticale toevoer/retourunits zijn ideaal voor nieuwe constructies of renovatie van bestaande installaties
 • Horizontale units zijn ideaal voor vervanging of voor toepassingen waarbij het geluid moet worden gedempt voordat het kanaal door het dak gaat

Eenvoudige en snelle installatie

 • Rechtstreeks verbonden met een kanaalstelsel voor luchtdistributie zonder extra elementen of apparatuur, leidingen, kabels, enz., zodat de unit geen vloerruimte in beslag neemt
 • Reduceert de installatiekosten, maakt snelle aansluiting mogelijk en zorgt voor een betrouwbare werking
 • Er kunnen specifieke veiligheidseisen van toepassing zijn omdat R454B geclassificeerd is als A2L

Superieure betrouwbaarheid

 • Voortreffelijke efficiëntie bij vol- en deellast
 • Kwalitatief hoogwaardige onderdelen
 • Alle units worden tijdens de verschillende fasen van de productie getest op lekkage van circuits, elektrische naleving en koudemiddeldrukken

Geavanceerde technologie en prestaties

 • Elektronische insteekventilatoren in het binnencircuit met directe aandrijving en variabel toerental bieden de volgende voordelen:
  • Eliminatie van wrijvingsverliezen tijdens transmissie dankzij de directe aandrijving
  • Grotere aerodynamische efficiëntie van de rotor (reactieve bladen met een geoptimaliseerd profiel), die draait bij een zeer hoge werkdruk
  • Aanzienlijk toegenomen motorefficiëntie. DC-motoren met permanente magneten, die worden geactiveerd met behulp van elektronische schakelingen die in de motor zelf zijn geïntegreerd
  • Variabel toerental zorgt voor een constant toevoerluchtdebiet, onafhankelijk van het verstoppingsniveau van de filters
  • Meten van het debiet
 • Elektronische, axiale ventilatoren in het buitencircuit, die de rotatiesnelheid aan de installatievereisten aanpassen, zodat het elektriciteitsverbruik en het geluidsniveau bij deellast worden verminderd en de gemiddelde seizoensgebonden efficiëntie van de unit wordt verbeterd
 • Elektronische expansieventielen
 • Multiscroll-tandemcompressors

Zorg voor het milieu

 • Het nemen van een verantwoorde beslissing uit milieuoogpunt is mogelijk door het koudemiddel R-454B te gebruiken. R-454B Het NIEUWE koudemiddel R-454B is de beste keuze in rooftop-units dankzij de laagste GWP (77% lager dan R-410A), de vermindering van de koudemiddelvulling en de hogere energie-efficiëntie.
 • Er zijn geen houten pallets nodig voor het hanteren van de unit, zodat er minder afval is en er geen bomen hoeven te worden gekapt

Omkasting

 • Constructie van gegalvaniseerd staal. Paneel en kleppen in aluminium. Afgewerkt met polystercoating, in de kleur RAL 7035
 • Nieuw zelfdragend frame
 • Verwijderbare panelen voor eenvoudige toegang tot alle componenten: elektriciteitskast, compressors, ventilatoren, filters, enz.
 • Skids voor eenvoudig transport in een container. Dankzij de afmetingen van deze serie kunnen alle modellen worden getransporteerd in een container, zodat de speciale SEI4C zeewaardige verpakking niet nodig is.

Binnenunit

 • Thermische en akoestische isolatie in panelen en kleppen met M1 brandbeveiligingsclassificatie
 • Batterij met koperen leidingen en aluminium lamellen
 • Elektronische insteekventilatoren met EC-motor voor toevoerlucht, die direct zijn gekoppeld aan regelaar voor variabel toerental en debiet
 • Herbruikbare, gravimetrische luchtfilters van het type G4
 • Geïsoleerde bak voor condensafvoer, aflopend naar de afvoer.

Buitenunit

 • Batterij met koperen leidingen en aluminium lamellen
 • 2 machineconcepten in de externe sectie voor optimalisatie van de prestaties (V-batterij in grootte 180-280)
 • Elektronische, axiale EC-ventilator(en) die de rotatiesnelheid aan de installatievereisten aanpassen, zodat het elektriciteitsverbruik en het geluidsniveau bij deellast worden verminderd en de gemiddelde seizoensgebonden efficiëntie van de unit wordt verbeterd
 • De afdekking met de motorventilator(en) kan worden opgetild voor toegang tot de binnenkant van de buitenunit

Koelingscircuit

 • Hermetische scroll-compressor(s) in dubbele uitvoering, gemonteerd op trillingsdempende voeten. Regeling van fase-evenwicht en rotatierichting
 • Carterverwarming
 • Elektronische expansieventiel(en)
 • Vierwegomkeerkleppen (units met warmtepomp)
 • Zuurbestendige filterdroger
 • Koelingsontwerp op basis van 2 luchtvolumes

Beveiligingen

 • Hoge- en lagedrukpressostaten
 • Hoge- en lagedrukopnemers
 • Temperatuurregeling compressorpersleiding
 • Hoofddeurschakelaar
 • Magnetothermische beveiligingsschakelaars in de voedingsleiding van de compressor(s) en de ventilatormotor(en)
 • Automatische schakelaar in het regelcircuit

Elektriciteitskast

 • Complete en geheel bekabelde elektriciteitskast. Geïsoleerde toegangsdeur ter voorkoming van condensatie. Geforceerde ventilatie van de elektriciteitskast. Beschermingsklasse IP54.
 • Nummering van bedrading
 • Elektrische voeding met neutraalleiding
 • Hoofdaardingsaansluiting
 • Contacten compressor- en ventilatormotor
 • Machinerichtlijn 2006/42/EG (MD)
 • Richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU (EMC)
 • Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU (LVD)
 • Richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU (Categorie 2) (PED)
 • Richtlijn RoHS 2011/65/EU (RoHS)
 • Richtlijn inzake ecologisch ontwerp 2009/125/EG (ECO-DESIGN)
 • Richtlijn inzake labeling van energie 2017/1369/EG (ECO-LABELING)
 • Geharmoniseerde norm: EN 378-2:2012 (Koelsystemen en warmtepompen - Veiligheids- en milieu-eisen)

'50FC'-regeling

Af fabriek geïnstalleerde '50FC'-regeling voor vrijstaande werking of koppeling aan een uitgebreider systeem. De 50FC-serie kan ook worden geconfigureerd voor communicatie via het LonWorks®-, BACnetTM- en Konnex-protocol, als dat nodig is voor de toepassing. Deze regeling beheert ook een lokale verbinding tussen eenheden via een pLAN netwerk (Local Area Network), waarmee gegevens en informatie kunnen worden uitgewisseld tussen maximaal 15 verschillende eenheden.

Kenmerken
 • Hogere efficiëntie bij deellast
 • Betere regeling van temperatuur
 • Superieure betrouwbaarheid
 • Koelingswerking bij hoge omgevingstemperatuur 48 ºC In omkeerbare warmtepompeenheden (52 ºC in koeleenheden)
 • Koelingswerking bij lage omgevingstemperatuur -15 ºC WB
Belangrijkste functies:
 • Selectie van setpoint en bedrijfsmodus: verwarming, koeling, auto, ventilatie
 • Continue regeling van de bedrijfsparameters
 • Weergave van waarden gemeten door de sensoren
 • Compressorcycli
 • Ontdooibeheer
 • Regeling van de toevoerluchttemperatuur
 • Werking gedurende het hele jaar via de condensatie- en verdampingsdrukregeling
 • Compensatie van het setpoint op basis van de buitentemperatuur
 • Uur- en weekschema
 • Brandveiligheid
 • Diagnose van storingen en algemeen alarm
 • Beheer van alle optionele componenten die verkrijgbaar zijn voor de unit: economizer, reserveverwarming, CO2-luchtkwaliteitssensor, energieterugwinning, ...

Gebruikersinterfaces

Grafische terminal

Deze terminal, die standaard op de elektriciteitskast is aangebracht, wordt gebruikt voor:

 • Het uitvoeren van de initiële programmering van de unit
 • Het wijzigen van operationele parameters
 • Het AAN/UIT-schakelen van de unit
 • Het selecteren van de bedrijfsmodus en het aanpassen van de setpoints
 • Het weergeven van de geregelde variabelen en de gemeten sensorwaarden
 • Het weergeven van de huidige alarmen en hun historische records
carrier-grafische-terminal
Gebruikersterminal (optioneel)

Deze terminal kan op de elektriciteitskast worden geïnstalleerd, in plaats van de grafische terminal. Deze wordt gebruikt voor:

 • Het AAN/UIT-schakelen van de unit
 • Het selecteren van de bedrijfsmodus en het aanpassen van de setpoints
 • Het weergeven van de temperatuur en luchtvochtigheid van de installatie, de buitentemperatuur, de temperatuur van de toevoerlucht, de CO2-sensor en het openen van de jaloezieklep voor buitenlucht
 • Het weergeven van alarmcodes
carrier-gebruikersterminal
Touchscreenpaneel (optioneel)
 • 4,3"-touchscreenpaneel
 • Vereenvoudigde navigatie tussen de verschillende schermen
carrier-touchscreenpaneel-regeling

Supervisieoplossingen

pCO Web
 • Oplossing voor het beheer en de supervisie van een enkele unit als deze is voorzien van de ethernetkaart pCO Web
Boss en Boss mini
 • Oplossing voor het beheer en de supervisie van airconditioninginstallaties met maximaal 300 units(BOSS) en 50 units(BOSS-mini)
 • Geïntegreerde wifi
 • Geavanceerde bewakings- en onderhoudsfuncties
 • Mogelijkheid tot creëren van zones en groepen
 • Energiemeters kunnen worden geïntegreerd voor het bewaken van het energieverbruik van de installatie

Opties voor energiebesparing/terugwinning

 • Actieve terugwinning (BA- en BB-assemblages). Thermodynamisch circuit speciaal voor het terugwinnen van energie uit de geëxtraheerde luchtstroom.
 • Passieve terugwinning met behulp van warmtewisselaar om energie uit de geëxtraheerde luchtstroom over te dragen naar de verse lucht. Het wiel is aangebracht in een module aan één zijde van de unit (BW-assemblage)

Buitenomgeving

 • Temperatuur
  • Thermische en akoestische isolatie met dubbele wand 50 mm dik in alle interne secties in contact met de luchtstroom
  • Vorstbescherming voor lage buitentemperaturen
 • Corrosie
  • Batterijen (buitenshuis, binnenshuis en/of hulpbatterijen) met uit koper vervaardigde leidingen en lamellen
  • INERA®-batterijen (buitenshuis, binnenshuis en/of hulpbatterijen) met lamellen van een hoogwaardige en zeer corrosiebestendige aluminiumlegering en koperen leidingen
  • Batterijen (buitenshuis, binnenshuis en/of hulpbatterijen) met aluminium lamellen met een polyurethaancoating en koperen leidingen
  • Blygold® coating
 • Luchtvochtigheid
  • Druppelstop in de buitenluchtinlaat
  • Componenten in tropenuitvoering in de elektriciteitskast met beschermende vernis: regelprintplaat, kaarten en terminals
  • Motoren en ventilatoren in tropenuitvoering (advies vragen)
  • Basis ontvochtiging (standaardfunctie). Ontvochtiging wordt uitgevoerd met machines die opstarten in KOELBEDRIJF en de verwarmingsoptie is nodig om de lucht opnieuw op te warmen na de verdamper

Comfort-/verwarmingsopties

 • Hulpbatterij voor warm water, met driewegklep. Deze optie omvat altijd een vorstbeschermingsthermostaat als veiligheidssysteem
 • Aanvullende elektrische verwarmingselementen, met twee vermogenstrappen en aan/uit-regeling, voor assemblage en aansluiting binnen in de unit
 • Verwarmingsmodule voor warme lucht met gasbrander met modulerende aandrijving, overeenkomstig Gasrichtlijn 2009/142/EG

Luchtfiltratie + druppelverwijderaar

 • Verschillende filtercombinaties: G4 laag drukverlies, tweetrapscombinaties met G4 + M6; of andere zoals M6+F7
 • Druppelverwijderaar na de binnenluchtbatterij

Buitenventilator

 • Direct aangedreven, axiale ventilator(en) met variabel toerental

Isolatie

 • Thermische en akoestische isolatie met dubbele wand 50 mm dik in alle interne secties in contact met de luchtstroom, met brandbeveiligingsclassificatie Euroclass A2-s1, d0 (M0)

Binnenunit

 • Condensaatopvangbak van roestvrij staal ter bescherming tegen corrosie
 • Kameroverdrukbeheer (verkrijgbaar op BP-, BT-, BW-assemblages)
 • Detectie van filtervervuiling met drukverschilschakelaar

Buitenunit

 • Beschermrooster voor buitenbatterij
 • Druppelverwijderaar in de buitenluchtinlaat
 • Trillingsdempende voeten van rubber

Extra verwarming

 • Warmteterugwinningsbatterij (HRC) voor het voorverwarmen van de lucht die door de hoofdbinnenbatterij passeert. Hiervoor wordt de temperatuur van een buitenwaterinstallatie gebruikt.

Speciale toepassingen

 • Verdeling van de luchtstroom in maximaal 4 verschillende zones
 • Toepassing met lage retourtemperatuur in koelingsmodus

Elektrische voeding

 • Elektrische voeding zonder nul

Sensoren

 • Omgevingstemperatuursensor(en) - maximaal 4 sensoren
 • Omgevingstemperatuur-luchtvochtigheidssensor(en) - maximaal 4 sensoren
 • CO2-sensor voor controle van luchtkwaliteit
 • Rookdetectie-unit volgens norm NFS 61-961

Economizerbeheer + buitenluchtvochtigheid

 • Met de economizer kunnen de buitenluchtcondities zo goed mogelijk worden benut wanneer deze gunstiger zijn dan de retourluchtcondities
 • Percentage buitenlucht kan variëren van 0% tot 100%
 • Economizerbeheer kan thermisch, enthalpisch, thermo-enthalpisch zijn
 • Sensor voor buitenluchtvochtigheid

Communicatie van terminal + unit

 • Verschillende combinaties voor terminals (in elektriciteitskast en/of voor afstandsbediening)
  • Grafische terminal, gebruikersterminal, touchscreenpaneel
  • Regeling zonder terminal (voor units met gedeelde terminal in een Plan-netwerk)
 • Kaarten voor BMS-communicatie met verschillende protocollen
 • Standaard is de elektronische regeling geconfigureerd voor "stand-alone" bedrijf, maar het is mogelijk deze in een LAN-netwerk (Local Area Network) op te nemen als lead, lag of back-up.

Diversen

 • Beheer van een bevochtiger met aan/uit-regeling of proportionele regeling
 • Elektriciteitsmeter voor bewaking van het energieverbruik van de installatie
 • Meter van koelvermogen en elektrische energie
 • Softstarter voor compressor
 • Hoogwaardig fasevolgorderelais voor het aanpassen van beveiligingsinstellingen
 • Hoogwaardige schakelvoorzieningen
 • Vernisbescherming voor de componenten in de elektriciteitskast: regelprintplaat, kaarten en terminals

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in