Skip to main content

AquaForce® - Watergekoelde schroefkoelmachine met variabel toerental en HFO-koudemiddel R-1234ze of R-515B
30XW-VZE

Koudemiddel: R-1234ze / R-515B

Compressor: schroef variabel toerental

Nominaal koelvermogen: 450 - 1.310 kW

De watergedreven 30XW-VZE-units zijn een uitstekende oplossing voor commerciële en industriële toepassingen als installateurs, adviseurs en gebouweigenaren de hoogste prestaties en kwaliteit eisen, in het bijzonder bij deellast.

 • Laag energieverbruik
 • Uiterst bedrijfszeker
 • Veilig ontwerp
 • Snelle en eenvoudige installatie
 • Minimale operationele geluidsniveaus
 • Zorg voor het milieu
 • Ontworpen om Green Building Design te ondersteunen

Laag energieverbruik

 • Ontworpen voor grote prestaties bij vol- en deellast
 • SEPR tot 10,7 en SEER tot 8,8
 • Omvormergeregelde schroefcompressors met dubbele rotor bieden een nauwkeurige afstemming van het vermogen op belastingsveranderingen in het gebouw en verlagen het opgenomen vermogen van de unit aanmerkelijk, in het bijzonder bij deellast
 • Badwarmtewisselaars met meerdere leidingen voor een betere efficiëntie van de warmtewisseling
 • Elektronische expansievoorziening voor werking bij een lagere condensatiedruk en een beter gebruik van het warmtewisselingsoppervlak van de verdamper
 • Geoptimaliseerde elektrische prestaties

Uiterst bedrijfszeker

 • Biedt verbeterde algemene prestaties
 • Door omvormer gestuurde schroefcompressors met overgedimensioneerde lagers en zuiggasgekoelde motor. De omvormer wordt voor elke compressormotor geoptimaliseerd voor een betrouwbare werking en eenvoudig onderhoud
 • Twee onafhankelijke koudemiddelcircuits
 • Autoadaptieve regeling
 • Uitgebreide duurzaamheidstests

Veilig ontwerp

 • Door Carrier gekwalificeerde specifieke polyolesterolie voor gebruik met HFO-1234ze of R-515B om een betrouwbare lagersmering te garanderen en te handhaven
 • Specifieke compressorpakkingen die compatibel zijn met HFO-1234ze of R-515B, en die zijn getest en gevalideerd door Carrier
 • Nieuwe overdrukventielen die zijn ontworpen voor gebruik met HFO-1234ze of R-515B
 • Nieuwe regelalgoritmen
 • Specifieke documentatie die alle instructies voor de installatie, de bediening, het onderhoud en de veiligheid bevat

Snelle en eenvoudige installatie

 • Compact ontwerp
 • Vereenvoudigde elektrische aansluitingen
 • Vereenvoudigde wateraansluitingen
 • Snelle inbedrijfstelling

Minimale operationele geluidsniveaus

 • Geluidsarme Greenspeed®-ventilatoren met variabel toerental
 • De omvormertechnologie die wordt toegepast in compressormotoren, minimaliseert geluidsemissiewaarden bij deellast
 • Geluidsdempers in de persdrukleiding van de compressor
 • Geluidsisolatie op de componenten die het sterkst bijdragen aan het uitgestraalde geluid
 • Optie 257 zorgt voor verdere vermindering van het totale geluidsniveau van de unit

Zorg voor het milieu

 • Langetermijnoplossing met PUREtec™-koudemiddel R-1234ze
  • HFO-koudemiddel met aardopwarmingsvermogen van bijna nul (GWP minder dan 1) en ozonafbrekend vermogen van nul (ODP = 0)
  • Valt niet onder het HFC-uitfaseringsplan in Europa
 • R-515B : Het echte toekomstbestendige A1 koudemiddel
 • Hermetisch gesloten koudemiddelcircuit

Ontworpen om Green Building Design te ondersteunen

Een groen gebouw is een gebouw dat vanuit milieuoogpunt duurzaam is en dat zo gebouwd en gebruikt wordt dat de gevolgen voor het milieu tot een minimum worden beperkt. Het resulterende gebouw is economischer, biedt meer comfort, een gezondere omgeving en hogere productiviteit voor de personen die in het gebouw wonen en werken. Het airconditioningsysteem kan tussen de 30% en 40% van het jaarlijkse energieverbruik van het gebouw vertegenwoordigen. De selectie van het juiste airconditioningsysteem is een van de belangrijkste aspecten waar men rekening mee dient te houden wanneer men een groen gebouw ontwerpt. Voor gebouwen met een variabele belasting gedurende het jaar zijn de 30XW-VZE-units een oplossing voor deze belangrijke uitdaging.

Door een omvormer aangedreven Thunderbolt schroefcompressor

 • Geavanceerde regelalgoritmen combineren de uitgangsfrequentie van de omvormer met de invoerlogica van de motor om de spanning op de mechanische onderdelen te minimaliseren. Dit resulteert in een optimale compressorprestatie en betrouwbaarheid van de koelmachine
 • Voorzien van lagers met extra grote rollers en oliedruksmering voor betrouwbare en duurzame werking, ook bij maximale belasting
 • Schroefcompressors gebruiken het volumetrisch beginsel om gassen bij een hogere druk te comprimeren. Dit heeft tot gevolg dat de compressor bij een buitengewoon hoge temperatuur aan de condensorzijde niet wordt uitgeschakeld, maar blijft werken bij verminderd vermogen (onbelaste modus)
 • Door de geluidsdemper in de persgasleiding worden persgaspulsaties aanzienlijk verminderd, waardoor een veel stillere werking ontstaat
 • In de condensor is een olieafscheider opgenomen die de hoeveelheid circulerende olie in het koudemiddelcircuit minimaliseert en terugvoert naar de compressorfunctie
carrier-06Z-schroefcompressor-voor-koelmachines

Touch Pilot-regeling

 • Een intuïtieve, gebruikersvriendelijke 7"-kleureninterface
 • Directe toegang tot de technische tekeningen van de unit en belangrijkste onderhoudsdocumenten
 • Screenshots met beknopte en duidelijke informatie in lokale taal
 • Compleet menu, aangepast voor verschillende gebruikers
 • Veilige bediening en machine-instelling: beveiliging met een wachtwoord zorgt ervoor dat onbevoegd personeel geen belangrijke parameters kan aanpassen
 • Simpele en slimme intelligentie maakt gebruik van verzameling van gegevens uit de voortdurende bewaking van alle machineparameters om de werking van de unit te optimaliseren
 • Energiebeheer
carrier-koelmachines-en-warmtepompen-touch-pilot-junior-regelingsscherm

Beheer op afstand (standaard)

 • Units met Touch Pilot-bediening zijn eenvoudig toegankelijk via het internet op een pc met een ethernetverbinding. Dit maakt snel en eenvoudig beheer op afstand mogelijk en biedt aanzienlijke voordelen voor servicewerkzaamheden
 • Voorzien van een seriële RS485-poort voor verschillende manieren van afstandsbediening, bewaking en diagnose
 • Communiceert ook met andere gebouwbeheerssystemen via optionele communicatiegateways
 • De volgende commando's/visualisaties zijn mogelijk via de verbinding op afstand:
  • Condensorpompenaansturing: een digitale ingang geeft de mogelijkheid om het condensordebiet te bewaken (de stromingsschakelaar moet door de installateur geleverd worden)
  • Start/stop van de machine
  • Beheer van dubbel setpoint: het is mogelijk om door middel van een speciaal contact een tweede setpunt te activeren (bijvoorbeeld, onbezet bedrijf)
  • Instelling capaciteitsbegrenzing: om de maximale koelmachinecapaciteit te beperken tot een vooraf ingestelde waarde
  • Visualisatie van werking: indicatie of de unit in bedrijf is of in stand-by staat (geen koelbelasting)
  • Alarmvisualisatie

Laag energieverbruik

 • Ontworpen voor grote prestaties bij vol- en deellast
 • SEPR tot 10,7 en SEER tot 8,8
 • Omvormergeregelde schroefcompressors met dubbele rotor bieden een nauwkeurige afstemming van het vermogen op belastingsveranderingen in het gebouw en verlagen het opgenomen vermogen van de unit aanmerkelijk, in het bijzonder bij deellast
 • Badwarmtewisselaars met meerdere leidingen voor een betere efficiëntie van de warmtewisseling
 • Elektronische expansievoorziening voor werking bij een lagere condensatiedruk en een beter gebruik van het warmtewisselingsoppervlak van de verdamper
 • Geoptimaliseerde elektrische prestaties

Uiterst bedrijfszeker

 • Biedt verbeterde algemene prestaties
 • Door omvormer gestuurde schroefcompressors met overgedimensioneerde lagers en zuiggasgekoelde motor. De omvormer wordt voor elke compressormotor geoptimaliseerd voor een betrouwbare werking en eenvoudig onderhoud
 • Twee onafhankelijke koudemiddelcircuits
 • Autoadaptieve regeling
 • Uitgebreide duurzaamheidstests

Veilig ontwerp

 • Door Carrier gekwalificeerde specifieke polyolesterolie voor gebruik met HFO-1234ze of R-515B om een betrouwbare lagersmering te garanderen en te handhaven
 • Specifieke compressorpakkingen die compatibel zijn met HFO-1234ze of R-515B, en die zijn getest en gevalideerd door Carrier
 • Nieuwe overdrukventielen die zijn ontworpen voor gebruik met HFO-1234ze of R-515B
 • Nieuwe regelalgoritmen
 • Specifieke documentatie die alle instructies voor de installatie, de bediening, het onderhoud en de veiligheid bevat

Snelle en eenvoudige installatie

 • Compact ontwerp
 • Vereenvoudigde elektrische aansluitingen
 • Vereenvoudigde wateraansluitingen
 • Snelle inbedrijfstelling

Minimale operationele geluidsniveaus

 • Geluidsarme Greenspeed®-ventilatoren met variabel toerental
 • De omvormertechnologie die wordt toegepast in compressormotoren, minimaliseert geluidsemissiewaarden bij deellast
 • Geluidsdempers in de persdrukleiding van de compressor
 • Geluidsisolatie op de componenten die het sterkst bijdragen aan het uitgestraalde geluid
 • Optie 257 zorgt voor verdere vermindering van het totale geluidsniveau van de unit

Zorg voor het milieu

 • Langetermijnoplossing met PUREtec™-koudemiddel R-1234ze
  • HFO-koudemiddel met aardopwarmingsvermogen van bijna nul (GWP minder dan 1) en ozonafbrekend vermogen van nul (ODP = 0)
  • Valt niet onder het HFC-uitfaseringsplan in Europa
 • R-515B : Het echte toekomstbestendige A1 koudemiddel
 • Hermetisch gesloten koudemiddelcircuit

Ontworpen om Green Building Design te ondersteunen

Een groen gebouw is een gebouw dat vanuit milieuoogpunt duurzaam is en dat zo gebouwd en gebruikt wordt dat de gevolgen voor het milieu tot een minimum worden beperkt. Het resulterende gebouw is economischer, biedt meer comfort, een gezondere omgeving en hogere productiviteit voor de personen die in het gebouw wonen en werken. Het airconditioningsysteem kan tussen de 30% en 40% van het jaarlijkse energieverbruik van het gebouw vertegenwoordigen. De selectie van het juiste airconditioningsysteem is een van de belangrijkste aspecten waar men rekening mee dient te houden wanneer men een groen gebouw ontwerpt. Voor gebouwen met een variabele belasting gedurende het jaar zijn de 30XW-VZE-units een oplossing voor deze belangrijke uitdaging.

Door een omvormer aangedreven Thunderbolt schroefcompressor

 • Geavanceerde regelalgoritmen combineren de uitgangsfrequentie van de omvormer met de invoerlogica van de motor om de spanning op de mechanische onderdelen te minimaliseren. Dit resulteert in een optimale compressorprestatie en betrouwbaarheid van de koelmachine
 • Voorzien van lagers met extra grote rollers en oliedruksmering voor betrouwbare en duurzame werking, ook bij maximale belasting
 • Schroefcompressors gebruiken het volumetrisch beginsel om gassen bij een hogere druk te comprimeren. Dit heeft tot gevolg dat de compressor bij een buitengewoon hoge temperatuur aan de condensorzijde niet wordt uitgeschakeld, maar blijft werken bij verminderd vermogen (onbelaste modus)
 • Door de geluidsdemper in de persgasleiding worden persgaspulsaties aanzienlijk verminderd, waardoor een veel stillere werking ontstaat
 • In de condensor is een olieafscheider opgenomen die de hoeveelheid circulerende olie in het koudemiddelcircuit minimaliseert en terugvoert naar de compressorfunctie
carrier-06Z-schroefcompressor-voor-koelmachines

Touch Pilot-regeling

 • Een intuïtieve, gebruikersvriendelijke 7"-kleureninterface
 • Directe toegang tot de technische tekeningen van de unit en belangrijkste onderhoudsdocumenten
 • Screenshots met beknopte en duidelijke informatie in lokale taal
 • Compleet menu, aangepast voor verschillende gebruikers
 • Veilige bediening en machine-instelling: beveiliging met een wachtwoord zorgt ervoor dat onbevoegd personeel geen belangrijke parameters kan aanpassen
 • Simpele en slimme intelligentie maakt gebruik van verzameling van gegevens uit de voortdurende bewaking van alle machineparameters om de werking van de unit te optimaliseren
 • Energiebeheer
carrier-koelmachines-en-warmtepompen-touch-pilot-junior-regelingsscherm

Beheer op afstand (standaard)

 • Units met Touch Pilot-bediening zijn eenvoudig toegankelijk via het internet op een pc met een ethernetverbinding. Dit maakt snel en eenvoudig beheer op afstand mogelijk en biedt aanzienlijke voordelen voor servicewerkzaamheden
 • Voorzien van een seriële RS485-poort voor verschillende manieren van afstandsbediening, bewaking en diagnose
 • Communiceert ook met andere gebouwbeheerssystemen via optionele communicatiegateways
 • De volgende commando's/visualisaties zijn mogelijk via de verbinding op afstand:
  • Condensorpompenaansturing: een digitale ingang geeft de mogelijkheid om het condensordebiet te bewaken (de stromingsschakelaar moet door de installateur geleverd worden)
  • Start/stop van de machine
  • Beheer van dubbel setpoint: het is mogelijk om door middel van een speciaal contact een tweede setpunt te activeren (bijvoorbeeld, onbezet bedrijf)
  • Instelling capaciteitsbegrenzing: om de maximale koelmachinecapaciteit te beperken tot een vooraf ingestelde waarde
  • Visualisatie van werking: indicatie of de unit in bedrijf is of in stand-by staat (geen koelbelasting)
  • Alarmvisualisatie
carrier-innovation-puretec-logo
30XW-VZE met
Puretec™-koudemiddel
Carrier gaat de uitdaging van efficiëntie en klimaatverandering aan met het PUREtec™ assortiment die niet alleen de ozonlaag beschermd maar ook een zeer gering effect heeft op de opwarming van de aarde.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in


Werkt goed met