Skip to main content
tall-mountains-covered-in-snow_h tall-mountains-covered-in-snow_1x1

De Europese F-gasverordening

De revisie uit 2014 van de verordening introduceerde verboden op bepaalde apparatuur die gebruikmaakt van HFK's, en een schema voor geleidelijke afbouw van HFK's die op de Europese markt komen.
carrier-traffic-light-green-3D_sm
Apparatuurverboden
Apparatuurverboden zijn gericht op koelingstoepassingen en op lucht/lucht airconditioners met een zeer laag vermogen (woonhuizen). Er zijn geen specifieke verboden op vloeistofkoelmachines en warmwaterpompen met koudemiddel R-134a, R-407C en R-410A.
downward-trend-3D_sm
Geleidelijke afbouw
De geleidelijke afbouw is een stapsgewijze benadering waarbij de hoeveelheden HFK's die op de markt worden gebracht, geleidelijk worden gereduceerd via de toewijzing van quota door de Europese Commissie aan producenten en importeurs van bulk-HFK's en importeurs van HFK's in vooraf gevulde apparatuur. Als gevolg van de geleidelijke afbouw zal het verbruik van HFK tegen 2030 drastisch zijn gereduceerd.

Vereisten

Voorkoming van uitstoot (voornamelijk op basis van de verordening uit 2006)
  • Uitstootpreventie en controles op lekkage (Art. 2 - 6)
  • Controle op nevenproductie (Art. 7)
  • Verwijdering van producten en apparatuur (Art. 8 - 9)
  • Training en kwalificatie (Art. 10)
  • Informatie voor gebruikers (Art. 12)
Vermindering van het gebruik van F-gassen met een hoger GWP, waar mogelijk en haalbaar
  • Training en kwalificatie (Art. 10)
  • Beperkingen op nieuwe toepassingen (Art. 11)
  • Beperkingen op gebruik (Art. 13)
  • Geleidelijke vermindering van HFK-verbruik (Art. 14 en verder)