Lynx Fleet telematikplattform

 
lynx_fleet_logo_300

Lynx Fleet telematikplattform övervakar på ett intelligent sätt anslutna kylanläggningar överallt i världen och tillhandahåller viktig information till producenter, förare, transportledare och återförsäljare om produkterna som transporteras och fordonen som transporterar dem. Det digitala systemet ger också tillgång till service i realtid för alla anslutna kylenheter, understödjer styrning av vagnparken och minimerar störningar orsakade av stilleståndstider för fordonen. Den kan anpassas för att möta kundernas krav och utvecklas kontinuerligt.

Med nya programvaran Lynx Fleet har operatörerna tillgång dygnet runt till en massa värdefull information om sitt kylsystem, vilket omfattar bland annat avancerad fjärrövervakning av temperaturen, tvåvägs driftstyrning och styrfunktioner, utförlig service och utnyttjanderapporter, geosfence, driftlarm.


KONTAKTA OSS OM DU VILL HA MER INFORMATIONEn vision om ett mer uppkopplat ekosystem

Lynx Fleet-lösningen är en del av Carriers Lynx digitala lösning och använder avancerad IoT-, maskininlärnings- och analysteknik för att koppla upp kylkedjan, automatisera nyckelprocesser och leverera värden och information i realtid under lastens hela resa.

LYNX_Fleet_illustration_SE


Viktiga fördelar

Lynx_optimize

OPTIMERING

Optimering och utnyttjandet av utrustning – automatisering ger proaktiv styrning av fordonsparken

Lynx_end_to_end_monitoring

ÖVERVAKNING FRÅN START TILL MÅL

Ständig övervakning överallt från början till slut minskar risken för störningar och avvisade produkter i försörjningskedjan

Lynx_visibility

TRANSPARENS

Öppna ekosystem ger utförlig transparens – och nära samarbete med ledningen, driften och samarbetspartners

Lynx_sustainability

HÅLLBARHET

Hållbara lösningar som minskar produkt- och matsvinn, förbättrar bränsleeffektiviteten och minskar växthusgasutsläppen

Lynx_connections

ANSLUTNINGAR

Dra nytta av det största servicenätverket i EMEA – Carrier är din pålitliga leverantör som ger förtroende

Lynx_optimize

Optimera resursanvändning

 
 • Centraliserad dataström medger proaktivt beslutsfattande så att resurserna maximeras och balansera utnyttjande av hela vagnparken
 • Geofence varnar vid in- och utgångar och automatiserar leveranser
 • Få information om kundernas behov baserat på användning – tid i transport
 • Fjärrstyrning av utrustning med tvåvägskommandon för fack på/av, avfrostning, driftläge - betyder: 15 procent* minskad körtid och därmed lägre bränsleförbrukning

*Baserat på intern undersökning inom Graco

Lynx_end_to_end_monitoring

 Maximerad spårbarhet i kylkedjan

 
 • Maximal styrning: följer EN12830 – ange börvärden, larminställningar, svara på e-postaviseringar
 • Utförliga temperaturrapporter i realtid som uppmärksammar på händelser
 • Lastbilens och släpets position är synlig – tillsammans eller som resurser var för sig
 • Information för omedelbart eller schemalagt underhåll efter prioritering
Lynx_visibility

 Transparens via ett utförligt öppet ekosystem

 
 • Öppet ekosystem medger nära samarbete med ledning, verksamhet och samarbetspartners
 • Intuitivt gränssnitt ger alla data på ett ställe via karta, satellit och datautdrag
 • Datadrivet beslutsfattande genom integrering av LYNX Fleet med ditt transportstyrnings-, lagerstyrnings- och andra system
 • Anpassade rapporter för vagnparker och undervagnparker

Lynx_sustainability

 Uppnå hållbarhetsmål

 
 • Övervaka motorgångtid och bränslenivå
 • Använd tvåvägskommandon för hantering av fack och minska drifttider och koldioxidutsläpp
 • Uppfyll de senaste kylkedjebestämmelserna: EN12830(2018)
 • Etablera aktuellt utnyttjande och bästa metoderna för att ange mål, hitta områden som kan förbättras och övervaka framsteg

Lynx_fleet_improve_your_process

Övervaka

Sammanställer data över en fordonspark med uppkopplade resurser

Larm

Utlöser aviseringar utifrån manuella och smarta gränsvärden

Förutse

Medger proaktiva åtgärder för att förhindra att produkter förstörs

Optimering

Förbättrar fordonsparkens effektivitet och ökar investeringens avkastning

KONTAKTA OSS OM DU VILL HA MER INFORMATION