Om Carrier Transicold

Carrier Transicold bidrar till att förbättra transport och leverans av temperaturreglerat gods med ett komplett utbud av utrustning och tjänster för kyltransporter och med transparens i kylkedjan. Carrier Transicold har i 50 år varit branschledande och försett kunder runt om i världen med avancerade, energieffektiva och miljövänliga kylanläggningar för containrar och generatorer, direktdrivna och diesellastbilsanläggningar och kylanläggningar för släpvagnar. Carrier Transicold är en del av Carrier Global Corporation den ledande globala leverantören av hälsosamma, säkra, hållbara byggnads- och kylkedjelösningar.

Skapar förtroende

Hos Carrier Transicold är det förtroendet som driver oss framåt. Vi erbjuder hälsosamma, säkra och hållbara kylkedjelösningar som ger kunderna avancerad anslutning och synlighet. Vårt mål är innovation för att minska avfall och se till att temperaturkänsliga varor anländer i optimalt skick till destinationen runt om i världen. Se hur vi skapar en hälsosammare, säkrare och hållbarare kylkedja när den är som viktigast i vårt program för hälsosamma, säkra och hållbara kylkedjor – som utformats så att kunderna snabbt kan uppfylla de ökande kraven inom livsmedelskedjan och göra sina kylkedjor effektivare.