Verksamhet

Carrier är världsledande på avancerade uppvärmnings-, luftkonditionerings- och kylsystemlösningar.

Har Carrier tillgång till 51 tillverkningsenheter och stöd av närmare 50 000 anställda i fler än 180 länder på sex kontinenter. Nytänkande har alltid varit ett av våra kärnvärden på Carrier, och idag har vi nio forsknings- och utvecklingscentra i Nordamerika, Europa och Asien, som arbetar med att förse våra kunder med de bästa och effektivaste produkterna och tjänsterna.

Hållbarhet och gröna byggnader

Vårt miljöåtagande går långt utanför våra väggar, ut i samhället och marknaden. Carrier är det enda företaget som finns med som grundare av Green Building Councils i USA, Argentina, Kina, Indien, Singapore och Frankrike. Carrier var år 1993 faktiskt grundarföretag nummer ett av U.S. Green Building Council® (USGBC).

Carrier har åtagit sig att minska effekten av växthusgaser från våra produkter genom energieffektivisering och de köldmedier som vi använder. Vi har sedan 1994 lett branschen i utfasandet av ozonförstörande kylmedier samtidigt som vi lanserat många av världens energieffektivaste system för uppvärmning, luftkonditionering och kylning. Samtidigt har vi minskat våra verksamheters miljöpåverkan.

Vi dela aktivt med oss av vårt kunnande för att främja förvaltningen av vår miljö. Vi är USGBCs största globala partner i utbildningar inom Leadership in Energy and Environmental Design (LEED®). Carrier Universitys Institute for Sustainability har utbildat tusentals verksamma i branschen i USA, Mellanöstern, Europa, Latinamerika och Asien.

Några exempel på installationer

  • Sixtinska kapellet – Rom, Italien
  • Singapore Expo, Asiens största utställningscenter - Singapore
  • Folkets stora sal – Peking, Kina
  • George Washingtons gods och trädgård i Mount Vernon – Virginia, USA
  • Galleria degli Uffizi – Florens, Italien

U.S. Green Building Council® och LEED® är registrerade varumärken som tillhör U.S. Green Building Council.