Från gård till gaffel

Carrier Transicold är din partner som tryggar en säker och hållbar kylkedja genom hela kedjan. Via Carrier Global Corporation, erbjuder vi kunder en oöverträffad serie avancerade produkter och tjänster för livsmedelsbutiker: Carrier Transicold för vägtransporter, Carrier Commercial Refrigeration nyckelfärdiga kylsystem, Sensitech för kylkedjeuppföljning.

Picture_retail


Intensiv leverans av lättförstörbara varor

Carrier förstår att ”färskt” inte bara handlar om hur nyligen produkter skördades eller skapades, det handlar också om under vilka förhållanden de har transporterats. Därför tillhandahåller Carrier transportkyllösningar som möjliggör exakt kontroll av temperatur och luftfuktighet, vilket bevarar alla typer av lättförstörbar last oavsett vart den ska ta vägen.

Temperaturstyrd utrustning hjälper till att öka lagringstiden för många av de produkter som transporteras, vilket möjliggör transport över långa sträckor och ökar logistikoperationens effektivitet. Tillägget av Carrier Transicold-telematiklösning gör det möjligt att komma åt realtids- och historiska rapporter, börvärdesvisualisering, GPS-positioneringsinformation i realtid och larmkodsinformation via text och e-post. Detta hjälper till att minska stillestånd, optimera underhåll, hantera vägarna för släpvagnar och förbättra servicen till kunderna.

Hållbarhet

Carriers produkter och tjänster har utformats med engagemang för hållbarhet och omfattar en serie transport- och detaljhandelsenheter som använder det naturliga köldmediet koldioxid, med en låg faktor för global uppvärmningspotential (GWP) med ett GWP-värde på 1. I november 2019 undertecknade Carrier ”Romdeklarationen ”Om Montréalprotokollets bidrag till minskning av livsmedelsförluster genom hållbar utveckling av kylkedjan, och genom att koppla livsmedelsförlust och avfall till klimatförändringarna.

Distribution på natten

Distribution på natten är idealiskt för stadsleveranser, tysta kylenheter är därför nyckeln. Eftersom det är mindre trafik kan vägtiderna förkortas avsevärt, vilket minskar bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen (CO2) och minskar risken för olyckor. Carrier erbjuder PIEK-certifierade lösningar för återförsäljare som distribuerar på natten.