VÄXANDE MILJÖPROBLEM I STADSMILJÖER

white-daisy

Samhällen i hela Europa försöker hitta lösningar på problem med ökad trafik, förorening av luft och buller i tätbebyggda bostadsområden. Reglerna hårdnar alltmer (zoner med utsläppsbegränsningar, Piek-certifiering), och Carrier Transicold svarar med – en omfattande och nyskapande serie av de bästa och mest miljövänliga lösningar som finns och som konstruerats för att hjälpa miljömedvetna transportföretag att kunna bedriva isn verksamhet i stadsmiljöer.

VÅR LÖSNING:

Vector 1550 City, Piek-certifierad enhet för nattleveranser

Ljudnivå under 60 dB och med fördelen av standardinstallation där Vector 1550 City använder samma monteringspunkter och storlek på öppningen i framväggen som en standard släpvagnsenhet. Installationen görs alltså på samma sätt som för övriga Vector-enheter och det krävs inga speciella åtgärder på chassit.


Vector 1950 City, med multitemperaturfunktion

Vector 1950 MT City has also been certified Piek compliant, Europe’s most stringent noise abatement standard. Vector 1950 City är också certifierad enligt Piek, Europas strängaste bullernorm. Vector 1950 City ger samma fördelar som Vector 1550 City för transportörer, återförsäljare, påbyggare, förare och allmänhet och medger leveranser nattetid. Den klarar de utmaningar som distribution i tätbebyggelse och känsliga områden ställer, särskilt beträffande effektiv leveranskedja, buller, trafikstockningar, trafiksäkerhet och utsläpp.

Supra City, bygger på erfarenheterna från Vector för tysta leveranser

Supra City är certifierad enligt Piek cmed total flexibilitet för tysta leveranser och effektiv försörjningskedja. Supra City har samma kylkedjeprestanda och tillförlitlighet som övriga Supra-enheter och den finns i singeltemperatur- och multitemperaturutförande.

Supra City Z, Noll-motorkylenhet

carrier-supra-city-z-side

Supra City Z fyller kraven som transportörer som distribuerar temperaturkänsligt gods i stadsmiljöer och lågemissionszoner ställer, och som strävar efter att minska sin miljöpåverkan utan att kompromissa med skyddet av kylkedjan. Dieselmotorn har tagits bort och Supra City Z-anläggningen hämtar kraften från en hydraulpump som kopplats direkt till lastbilsmotorns kraftuttag och som driver en hydraulmotor inuti kylanläggningen.