Växande miljöproblem i stadsmiljöer

Reglerna hårdnar alltmer i Europa och Carrier Transicold svarar med en omfattande och nyskapande serie av de bästa och mest miljövänliga lösningar som är särskilt utformade för att hjälpa miljömedvetna transportföretag att kunna bedriva sin verksamhet i stadsmiljöer.

PIEK-certifiering

PIEK-standarder utvecklades som svar på en växande oro från lokala myndigheter och stormarknader för att minska bullernivåerna vid nattleveranser. Carrier Transicold erbjuder olika lösningar för stadsleveranser i europeiska städer som upplever ökade trafikstockningar, vilket resulterar i höga nivåer av luft- och ljudföroreningar i överfulla bostadsområden.


Picture_city_delivery


EU:s regler för motorutsläpp steg V

Kommersiella fordon som används inom vägtransport är föremål för strikta regler för att hålla deras utsläppsnivåer under kontroll, och enligt EU:s regler för motorutsläpp steg V krävs att alla NRMM-dieselmotorer, oavsett kapacitet, ska följa dessa regler. Carrier Transicold har utvecklat lösningar för att säkerställa att alla dess dieseldrivna enheter följer EU:s steg V-regler. Carrier fortsätter också att erbjuda nya och innovativa lösningar som inte kräver NRMM-dieselmotorteknik, inklusive motorfria kylenheter som helt drivs med vattenkraft och motorer med komprimerad naturgas (CNG).