Carrier är världsledande på avancerade uppvärmnings-, luftkonditionerings- och kylsystemlösningar.

Carriers uppdrag är att bli förstavalet för uppvärmnings-, luftkonditionerings- och kylsystemlösningar globalt. Vi arbetar för att göra världen till en bättre plats att leva, arbeta och leka i. Vår anställda, produkter och tjänster skapar komfortabla, produktiva och hälsosamma miljöer, oavsett klimat, och ser till att livsmedel transporteras och bevaras för säker konsumtion runtom i världen.

Kvalitet

 • Kvalitet är minsta gemensamma nämnaren för allt vi gör.
 • Vi har åtagit oss att följa kvalitetssystemen Service Excellence och Achieving Competitive Excellence (ACE).

Prestation

 • Våra kunder kan välja och hur vi presterar avgör om de väljer oss.
 • Vi strävar efter att växa och förstärka vår ledande position.
 • Ekonomiskt håller vi världsklass.
 • Vi förbättrar hela tiden produktiviteten för våra tillgångar, resurser och allt vi gör.

Ansvar

 • Framgångsrika verksamheter förbättrar människan.
 • Vi arbetar med integritet och håller högsta etiska standard.
 • Vi tar ansvar för miljön och strävar efter hållbarhet.
 • Vi bryr oss om våra anställdas och kunders hälsa och säkerhet.
 • Vi stödjer aktivt de samhällen där vi har verksamhet.

Innovation

 • Vi är ett företag byggt på idéer, engagerade i forskning och utveckling.
 • Vårt arv inspirerar oss till att hitta nästa nyskapande, kraftfulla och säljbara idé.
 • Vi investerar kontinuerligt i nya produkter, tekniker och intelligenta system.

Kundvård

 • Vi lyssnar på våra kunder och svarar på deras behov.
 • Vi gör det enkelt att göra affärer med oss.
 • Vi åtar oss att göra våra kunder nöjda.

Personalutveckling

 • Vi lyssnar på våra anställda och behandlar varandra med respekt.
 • Vi engagerar oss i personal- och ledarskapsutveckling.
 • Vi understödjer och uppmuntrar livslångt lärande för att öka vårt kunnande och kapacitet.
 • Vi värdesätter skillnader hos individer och kulturer och vi söker och delar idéer öppet.