Utmaningarna med farmaceutiska transporter

Dramatiska förändringar runt om i världen har betonat vikten av och utmaningarna i att se till att läkemedel når de människor som behöver dem. Genom branschledande tjänster, lösningar och expertis inom alla aspekter av kylkedjan drar Carrier kylkedjan framåt för att bevara, skydda och utvidga världens läkemedelsförsörjning. För att vissa läkemedel ska uppfylla myndighetskraven och vara effektiva måste de följa strikta temperaturkontroller och övervakning.

Integritet med anpassade kylenheter, tillbehör och tjänster från Carrier

Certicold Pharma-kylenheter

Carrier Transicold hjälper sina kunder att uppfylla kraven i riktlinjerna genom att rekommendera en serie produkter och tjänster som är anpassade för det specifika ändamålet.

Carrier Transicold erbjuder elva kylenheter, enkel- eller multitemperatur, med Certicold Pharma-certifiering för alla fordonsstorlekar: för påhängsvagnar, Vector® HE 19, Vector® 1950- och 1550-enheter, och för dragbilar rekommenderas Supra® 1150-enheter. För LCV:er krävs Pulsor® 400 och 600 eller Xarios® 350. Dessa enheter är parametrerade för att upptäcka temperaturskillnader och förhindra funktionsfel. Förutom dessa inställningar finns det ett sammankopplat telematiksystem för att övervaka och registrera händelserna under resan: ColdTrans. Detta inkluderar en automatisk givare för att öppna dörrar på släpvagnar, en temperaturmätare (DataCold 600), ett styrsystem från hytten (ColdTouch) och en extern säkerhetsdisplay. Vid incidenter kan föraren kontakta närmaste Certicold-center för nödåtgärder.

Vector_HE_Supra_Pulsor_packshot
lynx_fleet_logo_300

Om Lynx™ Fleet

Carrier Transicold har lanserat den avancerade Lynx™ Fleet-lösningen för vägtransportkyltransportörer i Europa. Lynx™ Fleet-lösningen använder avancerad IoT-, maskininlärnings- och analysteknik för att ansluta kylkedjan i molnet, automatiserade nyckelprocesser och levererar synlighet och insikter i realtid under hela lastens resa. Paketet av Lynx-verktyg ger Carrier-kunder förbättrad synlighet, ökad anslutningsmöjlighet och viktig information över deras kylkedjedrift för att förbättra resultaten för temperaturkänslig last, däribland livsmedel, mediciner och vacciner.

Certicold Pharma-servicecenter

Tio servicecenter har av Cemafroid tilldelats Certicold Pharma-certifiering, som verifierar kvalitetsprestanda och temperaturkontroll för kylutrustning som används vid transport av sjukvårdsprodukter. Nätverket har specialutbildats och utrustats med mätverktyg för att genomföra initial och förnyad termisk kartläggning i enlighet med gällande regler.

Pharma_vaccine_distribution


Distribution av vaccin

Kylning har en avgörande roll för säker distribution av covid-19-vaccinet på grund av temperaturkänsligheten hos de olika vaccinerna och de olika etapper som krävs från produktionen tills produkten når personen. Baserat på årtionden av erfarenhet är Carriers kylsegment världsledande när det gäller att bevara och skydda läkemedel och stödja säker distribution av vaccin.

”Vi arbetar med en rad kunder, distributörer, läkemedelsföretag och myndigheter för att hjälpa till med en säker distribution av vaccin", säger David Appel, VD, Carrier Refrigeration. "Vi får saker att hända och är glada att vara en del av den större lösningen."