carrier-supra-cng-on-road

Lösning

Hålla gods kallt på vägen är en utmaning

Dina lastbilar kan åka genom länder, alla tider på dagen eller I extrema temperaturer. Oavsett vilka produkter du transporterar så har carrier transicold lösningen som gör att du kan hålla kylkedjan obruten efter alla regler, hålla lönsamheten och påverka miljön så lite som möjligt för att leverera godset till kund I perfekt skick.

City-thumbnail
Distribution i städer

Reglerna hårdnar alltmer i Europa och Carrier Transicold svarar med en omfattande och nyskapande serie av de bästa och mest miljövänliga lösningar.

Läs mer
Pharma-thumbnail
Farmaceutiska Transporter

Genom branschledande tjänster, lösningar och expertis inom alla aspekter av kylkedjan drar Carrier kylkedjan framåt för att bevara, skydda och utvidga världens läkemedelsförsörjning.

Läs mer
Retail-thumbnail
Detaljhandel

Carrier förstår att ”färskt” inte bara handlar om hur nyligen produkter skördades eller skapades, det handlar också om under vilka förhållanden de har transporterats.

Läs mer
Flowers-thumbnail
Blommor

Blommor är lika känsliga som de verkar. Sammansatt av cirka 70-95 % vatten är temperaturkontroll ett stort bekymmer för att upprätthålla optimal färskhet hos dessa levande produkter. Carrier Transicold presenterar sin lösning för transport av temperaturkänsliga blommor.

Läs mer
High-ambient-thumbnail
Extrema Klimat

Carrier Transicold har konstruerat speciella anläggningar med våra unika kyl- och uppvämningsenheter med hög kapacitet för extremt låga och höga utetemperaturer.

Läs mer