Vatna 200 H-B

Eutectic technology for your delivery vehicle

BENEFITS

  • Ease of use
  • Cost efficiency
  • Flexibility

VATNA-anläggningarna bygger på eutektisk kylning och är avsedda för distribution av frysta livsmedel och glass i skåpvolymer mellan 5 och 23 m3.

LÄTT ATT ANVÄNDA

VATNA-anläggningarna är automatiska och arbetar genom avkylning av eutektiska plattor med köldmedium R404A medan de är nätanslutna nattetid. Kylkapaciteten avges under dagtid. Sätt i kontakten över natten och kör hela dagen.

LÖNSAMT

Automatisk drift medför begränsat underhåll. Men förbättrad åtkomlighet ger enkel service och sänkta kostnader. Maximal belastning är möjlig tack vare de tunna plattor som används.

FLEXIBILITET

Olika konfigurationer byggda utifrån dina behov, typ av varor, antal gånger dörrar öppnas, fordon, nosmontering eller undermontering. Låg ljudnivå och lämpade för leveranser i städer.

FÖRDELAR

  • Lätt att använda
  • Lönsamt
  • Flexibilitet

Kylkapacitet
(Systemets nettokylningskapacitet enligt A.T.P.- bestämmelser vid 30° C omgivningstemperatur)

Modell VATNA 203 - 3 plattor VATNA 204 - 4 plattor
Ackumulerad kapacitet 33 500 kJ 44 700 kJ
K*Ms 7,2 W/°C 8,8 W/°C

Vikt

Nosmonterad kondensor 140 kg
Undermonterad kondensor 145 kg
Platta 85 kg

Motocompressor

Modell CT215
Slagvolym 167 cm3
antal cylindrar 2

Elmotor

Spänning/faser/nätfrekvens 400/3/50 Hz

Köldmedium

Typ R-404A

Kylanläggning

Mått, nosmonterad kondensor (D x B x H) 553 x 1000 x 420mm
Mått, undermonterad kondensor (D x B x H) 505 x 1100 x 440mm

VATNA-anläggningarna bygger på eutektisk kylning och är avsedda för distribution av frysta livsmedel och glass i skåpvolymer mellan 5 och 23 m3.

LÄTT ATT ANVÄNDA

VATNA-anläggningarna är automatiska och arbetar genom avkylning av eutektiska plattor med köldmedium R404A medan de är nätanslutna nattetid. Kylkapaciteten avges under dagtid. Sätt i kontakten över natten och kör hela dagen.

LÖNSAMT

Automatisk drift medför begränsat underhåll. Men förbättrad åtkomlighet ger enkel service och sänkta kostnader. Maximal belastning är möjlig tack vare de tunna plattor som används.

FLEXIBILITET

Olika konfigurationer byggda utifrån dina behov, typ av varor, antal gånger dörrar öppnas, fordon, nosmontering eller undermontering. Låg ljudnivå och lämpade för leveranser i städer.

FÖRDELAR

  • Lätt att använda
  • Lönsamt
  • Flexibilitet

Kylkapacitet
(Systemets nettokylningskapacitet enligt A.T.P.- bestämmelser vid 30° C omgivningstemperatur)

Modell VATNA 203 - 3 plattor VATNA 204 - 4 plattor
Ackumulerad kapacitet 33 500 kJ 44 700 kJ
K*Ms 7,2 W/°C 8,8 W/°C

Vikt

Nosmonterad kondensor 140 kg
Undermonterad kondensor 145 kg
Platta 85 kg

Motocompressor

Modell CT215
Slagvolym 167 cm3
antal cylindrar 2

Elmotor

Spänning/faser/nätfrekvens 400/3/50 Hz

Köldmedium

Typ R-404A

Kylanläggning

Mått, nosmonterad kondensor (D x B x H) 553 x 1000 x 420mm
Mått, undermonterad kondensor (D x B x H) 505 x 1100 x 440mm
MAKE THE BEST USAGE OF OUR UNITS
SOM HÖR SAMMAN MED
DU KAN OCKSÅ VARA INTRESSERAD AV