Vatna 150

Eutektisk teknik för ditt leveransfordon

FÖRDELAR

  • Lätt att använda
  • Lönsamt

VATNA-anläggningarna bygger på eutektisk kylning och är avsedda för distribution av frysta livsmedel och glass i skåpvolymer mellan 5 och 23 m3.

LÄTT ATT ANVÄNDA

VATNA-anläggningarna är automatiska och arbetar genom avkylning av eutektiska plattor med köldmedium R404A medan de är nätanslutna nattetid. Kylkapaciteten avges under dagtid. Sätt i kontakten över natten och kör hela dagen.

LÖNSAMT

Automatisk drift medför begränsat underhåll. Men förbättrad åtkomlighet ger enkel service och sänkta kostnader. Maximal belastning är möjlig tack vare de tunna plattor som används.

FLEXIBILITET

Olika konfigurationer byggda utifrån dina behov, typ av varor, antal gånger dörrar öppnas, fordon, nosmontering eller undermontering. Låg ljudnivå och lämpade för leveranser i städer.

FÖRDELAR

  • Lätt att använda
  • Lönsamt
  • Flexibilitet

Kylkapacitet

(Systemets nettokylningskapacitet enligt A.T.P.- bestämmelser vid 30° C omgivningstemperatur)

Modell

VATNA 150 – 2 plattor

Ackumulerad kapacitet

19 300 kJ

K*Ms

6,3 W/°C

Vikt

Nosmonterad kondensor

90 kg

Platta

85 kg

Motocompressor

Modell

CT159

Slagvolym

105 cm3

antal cylindrar

2

Elmotor

Spänning/faser/nätfrekvens

400/3/50 Hz

Köldmedium

Typ

R-404A

Kylanläggning

Mått, nosmonterad kondensor (D x B x H)

553 x 1000 x 420 mm

VATNA-anläggningarna bygger på eutektisk kylning och är avsedda för distribution av frysta livsmedel och glass i skåpvolymer mellan 5 och 23 m3.

LÄTT ATT ANVÄNDA

VATNA-anläggningarna är automatiska och arbetar genom avkylning av eutektiska plattor med köldmedium R404A medan de är nätanslutna nattetid. Kylkapaciteten avges under dagtid. Sätt i kontakten över natten och kör hela dagen.

LÖNSAMT

Automatisk drift medför begränsat underhåll. Men förbättrad åtkomlighet ger enkel service och sänkta kostnader. Maximal belastning är möjlig tack vare de tunna plattor som används.

FLEXIBILITET

Olika konfigurationer byggda utifrån dina behov, typ av varor, antal gånger dörrar öppnas, fordon, nosmontering eller undermontering. Låg ljudnivå och lämpade för leveranser i städer.

FÖRDELAR

  • Lätt att använda
  • Lönsamt
  • Flexibilitet

Kylkapacitet

(Systemets nettokylningskapacitet enligt A.T.P.- bestämmelser vid 30° C omgivningstemperatur)

Modell

VATNA 150 – 2 plattor

Ackumulerad kapacitet

19 300 kJ

K*Ms

6,3 W/°C

Vikt

Nosmonterad kondensor

90 kg

Platta

85 kg

Motocompressor

Modell

CT159

Slagvolym

105 cm3

antal cylindrar

2

Elmotor

Spänning/faser/nätfrekvens

400/3/50 Hz

Köldmedium

Typ

R-404A

Kylanläggning

Mått, nosmonterad kondensor (D x B x H)

553 x 1000 x 420 mm

MAKE THE BEST USAGE OF OUR UNITS
SOM HÖR SAMMAN MED
DU KAN OCKSÅ VARA INTRESSERAD AV