Varför Carrier?

Carriers kultur bygger på ledarskap, nytänkande och hållbarhet. Vår globala räckvidd och starka engagemang i att våra anställda ska ta ansvar ger alla medlemmar i Carrier-laget möjligheter att växa, lära och komma framåt i karriären. A career at Carrier leads to global reach at a top performing company.

Världsomspännande

Carriers anställda har världen i handen. Som en del av UTC Climate, Controls & Security, en del i United Technologies Corporation, stöttas Carrier av närmare 50 000 anställda i 180 länder. Samma fokus på att lösa globala problem gör att Carriers mångkunniga arbetsstyrka kan fortsätta att påverka överallt på jordklotet.

Lokalt engagemang

Carrier är ett världsomspännande företag men vi är fullt medvetna om vikten av lokal delaktighet. Det är viktigt för oss att våra anställda bidrar till det samhälle där de lever och verkar. Därför är Carrier stolt över att uppmuntra frivillighet och välgörenhet i många olika former.

Karriärer byggda på engagemang och värderingar

Carrier är byggt på innovation och ledarskap, företaget drivs av teknikutveckling och vi vet hur viktig personlig utveckling av anställda och omsorg om kunderna är för vår verksamhet. Carrier är en pionjär inom socialt ansvarstagande och förvaltning av miljön och vi tänker hållbarhet i allt vi gör. Miljöhänsyn och bevarande av vår världs begränsade resurser är centrala i vår verksamhet. Vi tar vår roll som naturlig ledare på allvar.

Starkt företag

United Technologies Corporation och Carrier rankas ständigt bland världens mest respekterade varumärken och vi ligger i topp på alla marknader där vi är aktiva. Oavsett ekonomisk miljö klarar vi av höga affärsmål och investeringsstabilitet åt våra aktieägare.